หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1834
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2570
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้14552
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้76105
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1051371

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 19 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
  • 5_23217

altขอให้ รพ.สต./ศศม.ทุกแห่ง จัดทำแผนรับ - จ่าย ปี2557 และประมาณการจ่ายงบสมดุล ปี 2558 ส่งในรูป File ที่ห้องงานบริหาร สสอ.เมือง ตามแบบฟอร์มใหม่ แบบฟอร์เก่าให้ยกเลิก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด


altคำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่องให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพื่อเพิ่มเป็นเงินค่าจ้าง รายละเอียด


altขอให้ทุก รพ.สต. ตรวจสอบจำนวนเงินในสรุปผลการจัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทย งวดที่ 2/2557 Postpaid จังหวัดสกลนคร ของ สปสช. พร้มออกใบเสร็จรับเงิน ส่งมาให้คุณนวพรรณ  สสอ.เมือฯ รายละเอียด


altสสอ.เมืองสกลนคร ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสถานบริการต่อไปนี้ ท่าแร่, เชียงเครือ, ดอนแคนใต้, หนองปลาน้อย, พังขว้างใต้, ดงมะไฟสามัคคี, นาขาม, ดงขุมข้าว และ ฮางโฮง ปฏิบัติงานคัดกรองไข้หวัดใหญ่ในการรับ - ส่งเสด็จฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 , 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด


altแจ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติฯ ตามกลุ่มวัย ทุกสถานบริการ ให้ดาวโหลดไฟล์แผนฯ ตามกลุ่มวัย ปี 2557 ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปี 2558   รายละเอียด


alt  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพ.สกลนคร   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งสำเนาสัญญาหรือใบเสร็จค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2557 ที่งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด


alt คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3049/2557 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altเนื่องจาก รพศ.สกลนคร ต้องการจำนวนผู้ที่จะทำการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยงคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน  จึงขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี(ส่งออกทั้งหมด) ส่งเข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น.    Risk management By Kitty 571018


alt  คำสั่งอำเภอเมืองสกลนครเรื่องให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวประจำ รพ.สต. ปฏิบัติงาน  OT/PP  ประจำปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด 


altการจัดสรรวัคซีน dT. แยกราย รพ.สต.    รายละเอียด


altขอให้ ทุก รพ.สต.ดำเนินการเบิกออนไลน์วัคซีน dT. โดยรอบนี้ให้เบิกครึ่งหนึ่งของยอดที่ได้แจ้งไป(วัคซีน dT. เป็นแบบ Multiple dose/10 dose ต่อขวด) , ให้รับวัคซีนเองที่ รพศ. 

              ให้ทุกแห่งแจ้ง วันรณรงค์ พร้อมแจ้งความจำนงในการขอความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพทางห้องงานคุณนวพรรณ ด่วน


altแบบคัดกรอง NCD สำหรับปี 2557-2558  ผมได้ปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิม ที่ สสจ. ให้ดาวน์โหลด  และได้เพิ่มการคัดกรอง 2Q + คัดกรองวัณโรค เข้าไปด้วย    คลิกดาวน์โหลด


altประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งบริโภคและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2557     รายละเอียด


 altJHCIS เวอร์ชั่นปรับปรุงอย่างเป็นทางการ 30 ก.ค. 57  ดาวน์โหลดได้ที่   www.jhcis.net


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ประจำสถานบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด หนังสือขอความร่วมมือควบคุมและป้องกันโรคตามแดงระบาดในสถานศึกษา ส่งโรงเรียน/ศูนย์เด็ก และเทศบาล/อบต. ด้วย      รายละเอียด


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt


ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail