หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2875
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้3003
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้8315
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้52807
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1028073

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 33 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
  • 2_05450

altสสจ.สน.ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งเจ้าหน้าที่ฯ แห่งละ 1 คน เข้ารับการอบรม ศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Art to Heart Therapy  ในวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิหาร วัดคำประมง (ขอเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกโยคะที่รพศ.หรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยหรือผู้รับผิดชอบงานNCD.) // ให้เตรียมพักค้างคืน 2 คืนที่วัดเพื่อทำกิจกรรม  (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt คำสั่งจังหวัดสกลนคร  ที่ 3049/2557 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt   ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างของรพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง  อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่และห้ามออกนอกเขตพื้นที่ในช่วงวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2557 เพราะเป็นช่วงที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  รายละเอียด


alt ขอเชิญข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของ รพ.สต./ศสม. ทุกแห่ง เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปี2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 โดยให้พร้อมกันเวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร) รายละเอียด


altขอความร่วมมือให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ประสานกับผู้นำชุมชน เชิญชวน/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น. และขอให้พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเวลาดังกล่าวและนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาด้วย


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลวุฒิการศึกษา ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ที่งานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altเนื่องจาก รพศ.สกลนคร ต้องการจำนวนผู้ที่จะทำการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยงคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน  จึงขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี(ส่งออกทั้งหมด) ส่งเข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. Risk management By Kitty 571018


alt  คำสั่งอำเภอเมืองสกลนครเรื่องให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวประจำ รพ.สต. ปฏิบัติงาน  OT/PP  ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด


altขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตรายละเอียด


altการจัดสรรวัคซีน dT. แยกราย รพ.สต. รายละเอียด


alt ขอเชิญ อสม. หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการคัดกรอง DM/HT" ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง  อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด  รพ.สกลนคร  (รายละเอียด)


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำแบบฟอร์มคัดกรอง DM/HT โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกัน รายละเอียด


altขอให้ ทุก รพ.สต.ดำเนินการเบิกออนไลน์วัคซีน dT. โดยรอบนี้ให้เบิกครึ่งหนึ่งของยอดที่ได้แจ้งไป(วัคซีน dT. เป็นแบบ Multiple dose/10 dose ต่อขวด) , ให้รับวัคซีนเองที่ รพศ. 

                          ให้ทุกแห่งแจ้ง วันรณรงค์ พร้อมแจ้งความจำนงในการขอความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพทางห้องงานคุณนวพรรณ ด่วนด้วย


alt  ขอเชิญเครือข่ายสุขภาพร่วมวิ่งจ้าวสนามอำเภอเมือง สนามที่ 10 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557  ที่ศาลามาติโน่  บ้านท่าแร่  ต.ท่าแร่   ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.


alt  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคไข้หวัดใหญ่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ในวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altแบบคัดกรอง NCD สำหรับปี 2557-2558  ผมได้ปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิม ที่ สสจ. ให้ดาวน์โหลด  และได้เพิ่มการคัดกรอง 2Q + คัดกรองวัณโรค เข้าไปด้วย คลิกดาวน์โหลด


altประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งบริโภคและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2557 รายละเอียด


 altJHCIS เวอร์ชั่นปรับปรุงอย่างเป็นทางการ 30 ก.ค. 57  ดาวน์โหลดได้ที่ www.jhcis.net


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2558 รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ประจำสถานบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด หนังสือขอความร่วมมือควบคุมและป้องกันโรคตามแดงระบาดในสถานศึกษา ส่งโรงเรียน/ศูนย์เด็ก และเทศบาล/อบต. ด้วย รายละเอียด


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนครalt


ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail