หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้741
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2322
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10479
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้38795
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด78280

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 24 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิก ออนไลน์
  • 2_05450
  • 1_05462
  • nonc

 

 

 


 

 

altขอเชิญแอดมิน รพ.สต./ศสม./ศสบ. ทุกแห่ง ร่วมประชุม E-Meeting เรื่องติดตามตัวชี้วัด QOF60ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:42 น.)

 

 

altขอเชิญสถานบริการทุกแห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงข้อมุล แล้วส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดแบบฟอร์ม

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ใน รพ.สต.เชียงเครือ/ โนนหอม/ ทับสอ/ ฮางโฮง/ พังขว้าง/ ดงมะไฟสามัคคี/ศสม.ร่มเกล้า/ ศสม.สุขเกษม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 260 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร ขึ้นรถที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เวลา 07.00 น. รายละเอียด


altขอเชิญบุคลาการพยาบาลจากสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เวลา 09.00 - 16.30 น. รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานทันตกรรม รายละเอียด


 

altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้พิจารณาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กระบวนการ และรวบรวมส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.และ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา สำรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคฯที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ แล้วส่งกลับให้สำนัหงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ดงขุมข้าว/โคกเลาะ/พังขว้างใต้/เชียงเครือ/ทับสอ/หนองสนม ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะเสด็จไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นที่จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดถ้ำผาแด่น วัดถ้ำขาม วัดป่าอุดมสมพรและวัดสะพานศรี รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการใช้บริการเน็ต CAT ส่งตามแบบฟอร์มเดิมที่ห้องงานบริหาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 แบบฟอร์ม


 

altขอรับการสนับสุนุนหน่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


 

altขอเชิญแพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่ ในสถานบริการทุกแห่ง ที่สนใจเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพนวันที่ 23 กุมภาพันธื 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD จากกลุ่มโซน รพ.สต.ที่ 2,3,4และ7 เข้าร่วมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และจากกลุ่มโซน รพ.สต.ที่ 5.6,1และโรงพยาบาลค่ายกฤษสีวะรา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 ตึกอาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง สำรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคฯที่ได้รับการสนับสนุนงาบประมาณจากโครงการตามแบบสำรวจ แล้วสงมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและตอบแบบสอบถามข้อมูลเตาเผาขยะติดเชื้อและบ่อแก๊ซชีวภาพ และส่งกลับมายังกลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic Plus ใน รพ.สต.หนองปลาน้อย/ดงมะไฟสามัคคี/ท่าแร่/พังขว้าง/ฮางโฮง/ศสม.ร่มเกล้า/ศบส.นาเวง เข้าร่วมประในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 ตึกอาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และให้นำคู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ  NCD Clinic Plus  มาด้วย รายละเอียด


altการย้ายประจำปี 2560 รอบที่ 1 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการใช้ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับและป็นที่นิยมใช้ในชุมชนและสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ และส่งแบบสำรวจมายังห้องงานแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้พิการใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้พิการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล(ตึกเก่า) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองวัคถุมงคล พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต(หลวงปู่มั่น) กริ่ง"ภูริทัตฺโต" รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคจากสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด


 

altหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉ 11และ 12) พ.ศง2559 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ แล้วส่งเข้าห้องงานบริหารภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 รายละเอียด


altแจ้งเปลี่ยนช่องทางการใช้งานโปรแกรมแก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) และเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ERM) รายละเอียด

 


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส่งรายงานไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน แบบฟอร์มรายงาน รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สศม./ศบส.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรการประชารัฐร่วมใจใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail