หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้978
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้3160
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10616
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้61862
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด944362

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 29 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิก ออนไลน์
  • admin7
  • 4_05448
  • admin2

altขอเชิญ ร่วมวิ่งเจ้าสนามอำเภอเมืองสนามที่ 9 ในวันที่ 19 กันยายน 2557  ณ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งนำ อสม.ดีเด่น ปี 2557 เข้าอบรมที่ค่ายลูกเสือนาอ้อย ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2557 พักค้างคืน ส่วน รพ.สต. ที่ไม่มี อสม.ดีเด่น ให้นำ อสม. ที่เตรียมประกวด อสม.ดีเด่น เข้าร่วมอบรม รพ.สต.ละ 1 คน แต่ต้องเป็น อสม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

 


altขอให้ รพ.สต.ดงมะไฟ. คูสนาม, หนองสนม, ท่าแร่, ม่วงลาย, แมด, โคกก่อง, ดงมะไฟ, หนองปลาน้อย, ลาดกะเฌอ, นาเวง, สุขเกษม,และร่มเกล้า ลงรายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยให้ครบตั้งแต่ ตค.56 - สค. 57 ภายในวันนี้ (จะสรุปผลส่ง สสจ. ด่วน)

 


altขอให้ รพ.สต.หนองลาดใต้ ส่งแบบสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ที่ห้องงานคุณสมปองด่วน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 10.30 น.


altขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ประจำสถานบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด หนังสือขอความร่วมมือควบคุมและป้องกันโรคตามแดงระบาดในสถานศึกษา ส่งโรงเรียน/ศูนย์เด็ก และเทศบาล/อบต. ด้วย รายละเอียด

 


altขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2557 (ตุลาคม 2556-สิงหาคม 2557) ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดส่วนที่ 1  รายละเอียดส่วนที่ 2


alt  ขอให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของ ทุก รพ.สต. ส่งรายงานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน ปีการศึกษา 2557 ในรูปแบบ Paper เท่านั้น  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 (รายละเอียด)


altขอให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และ/หรือผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง เตรียมรณรงค์ให้วัคซีน dT ในกลุ่มประชากร 20-50 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2507 - 31 ธันวาคม 2537 และอยู่ในพื้นที่จริง 6 เดือนขึ้นไป) โดยกรอกรายละเอียด แล้วส่งมาที่ สสอ.เมืองฯ ในรูปแบบ paper ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู๋ใน รพ.สต. ต่อไปนี้ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคฯ ในเวปไซค์ http://thaigcd.ddcmoph.go.th รายละเอียด


altaltขอเชิญ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตบริการสุขภาพ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ธนกาโร โรงพยาบาลสกลนคร (รายละเอียด)


altขอให้ รพ.สต.ทีมี อสม.ดีเด่น ปี 2557 นำ อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมประกวด ปี 2558 11 สาขาและเพิ่ม รพ.สต.หนองลาด อีก 1 คน เป็น 12 คน ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2557  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร (รายละเอียด)


altแจ้ง แผนการให้บริการเชิงรุกสำหรับคนพิการขาขาด (รายละเอียด)


alt  แจ้ง รพ.สต.โนนหอม เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน NCD  (รายละเอียด)


alt

ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดสกลนคร ปี 2552 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรม     อิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  (รายละเอียด)

 


altสสจ.สกลนคร แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารปี 2557 ขอให้เจ้าหน้าที่ในสถานบริการเครือข่ายทุกแห่ง ดำเนินการออกตรวจแนะนำให้ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและทำบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ส่งห้องงานคุณสมปอง ภายในวันที่ 11 กันยายน 2557 (รายละเอียดที่ห้องงานคุณสมปอง)

 


altaltขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคไตทุกรพ.สต.รับเอกสารตัวชี้วัดและเอกสารให้ความรู้ที่คุณพิศมัยตั้งเคหะนาม  รพ.สต.ธาตุเชิงชุม


 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชม.) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 เวลาและอาหารเที่ยง) ระหว่าง 27 ก.ย.- 23 พ.ย.57 เรียนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยคณะแพทย์ศาสตร์ มข.ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.ย.57 (รายละเอียด)


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนครalt


ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail