หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้417
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2498
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้17185
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้43440
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด886634

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

--

 

altขอเชิญสมาชิกสหรณ์ออมทรัพย์ สธ. ทุกท่าน ที่มีความสนใจสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก แจ้งความจำนงด้วยตนเอง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่งานบริหาร สสอ.เมืองสกลนคร หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ ผู้บริหาร / รพ.สต.อ.เมืองสกลนคร  รายชื่อสมาชิกสหกรณ์


 

altขอประชาสัมพันธ์.เรื่องขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน LTC  งานผู้พิการ เเละนักการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านกรณีให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯผ่านโปรแกรมออนไลค์ของเขต 8  ในวันที่ 14 ธค.2560 เวลา 13.00-16.30น.ณ.ห้องประชุมอินทนิล สสจ.เก่า


altขอให้ รพ.สต.ดงมะไฟ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีซีพาเลซ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป แล้วส่งที่ห้องงานบริหารหรือไลน์จันธิดา ภายในวันนี้ก่อนเวลา 16.30 น.(12 ธ.ค.60) รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างทุกประภทตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ โดยให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบตามรายชื่อ ถ้าลูกจ้างที่ไม่มีรายชื่อให้เพิ่มเติมแล้วเน้นแถบสีให้เห็นชัดเจน สร็จแล้วให้ส่งข้อมูลกลับในรูปแบบไฟล์เดิมที่ห้องงานบริหาร/หรือไลน์คุณจันธิดา ส่งภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


 

altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกสายงาน ทุกระดับ ได้ร่วมบันทึกสำรวจค่ามาตรฐานงานบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำชุดข้อมูลค่ามาตรฐานงานของ สสอ.เมืองสกลนคร ตามลิงค์นี้  แบบสำรวจข้อมูล


altขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยใช้งบประมาณจากโครงการ รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


altขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง แสดงข้อคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข ตามแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็น แล้วส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 2 รายละเอียด


altหนังสือขออนุญาตไปราชการ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Manager) ในวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม รายละเอียด


alt ขอแจ้งแผนจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังมะเร็งท่อน้ำดีและตับ ปี 2560 รายละเอียด


altคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นและประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


 altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานรักษาพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail