หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1733
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1484
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้1733
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้52250
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด525992

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งรายชื่ผู้สูงอายุประจำปี 2561 ส่งเข้าห้องงานคุณมาลัย ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (งดส่งทางไลน์เนื่องจากไลน์คุณมาลัยใช้งานไม่ได้) รายละเอียด


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านม มะเร้งปากมดลูก จากสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนากโร ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินพนักงานกระทรวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่หองงานบริหาร สำนักงานสาะารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


 

altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้ารับบริการทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 17, 18, 24, 25 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร(สสจ.หลังเก่า) โดยแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ก่อนวันเข้ารับบริการ รายละเอียด


altขอให้ ทันตบุคลากรที่มีชื่อ นางสาวสุภัทรา ผลจันทร์/ นางสาวกมลชนก โถชาลี/ นางสาวนิยากรณ์ สุจริต/นางสาวรสฤดี คำชาตา/ นางสาวชุติมา ผดุงกิจ/ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ตามแผนที่แนบท้าย รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altประชาสัมพันธ์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีความประสงค์ขอย้ายทั้งต่างจังหวัดและภายในจังหวัด ประจำปี 2560 รายละเอียด


altแผนปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านภาวะฉุกเฉินอุทกภัย 2560 รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 


altขอให้ทุก รพ.สต./ ศสม./ ศสบ. ส่งแบบรายงานอุทกภัย ที่ห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรวบรวมส่งจังหวัด ต่อไป  แบบฟอร์มรายงาน (ปรับปรุง)


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างใกล้ชิด และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนี้เป็นวงกว้าง รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail