หน้าแรก

>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1500
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1212
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3733
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้38123
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด191872

เริ่มนับ : 1ม.ค.59
ปี 2558---------------> (288,160) ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูปฐมวัย รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค สถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร เข้าร่วมประชุม DOT Meeting ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสกลนครสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด


altสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการ สาธารณสุข สกลนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 - กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอัศวิน โรงแรมสกลลแกรนต์ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองให้นำเสนอ R2R ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด


alt..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


altขอเชิญแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ราย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน รพ.สต./ศสม.และศสบ.ทุกแห่ง (แห่งละ 1 คน) เข้ารับการอบรมเรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทยและพัฒนามาตรฐานการนวดไทย" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ส่งแบบตอบรับทางห้องงานคุณนวพรรณ หรือไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มแพทย์แผนไทย รายละเอียด


altขอเชิญ รพสต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเข้มข้น ปี 2559ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจผู้ป่วยจิดตเวชที่ถูกล่ามขัง และส่งแบบสำรวจมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส. เบิกวัคซีนสำหรับเด็กชั้น ป.1และป.6 ตามเป้าหมายฯ ผ่านระบบออนไลน์และติดต่อรับวัคซีนที่คลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตอบข้อมูลการจัดการมูลฝอยในหน่วยงานของท่านตามแบบฟอร์อม และส่งกลับที่ห้องงานคุณสมปอง ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนเมษายน 2559 และออกใบเสร็จรับเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ การประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียด


altขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศมส.ทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตาม Key Massage ปี 2559 "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (1 กค.59) และต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน รายละเอียด


 

altแผนการประชุม E-meeting ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด


 

altขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 ณ เมืองทองธานี รายละเอียด


altการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รายละเอียด


altขอเชิญพยาบาล/บุคลากร ที่มีความสนใจการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี 2559 รายละเอียด


altการประดับธงตราสัญญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี รายละเอียด


 altคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปี 2559 รายละเอียด


altข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด


alt   ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Health ทุกวันที่ 15 ของเดือน รายละเอียด


        altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานการดำเนินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 รายละเอียด


      ขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส. ทั้ง 15 แห่ง ในการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ รายละเอียด         


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศมส. ทุกแห่ง สำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 โรค, ผู้สูงอายุ, และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดำเนินการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 ตั้งแต 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ส่งข้อมูลทางห้องงานคุณนวพรรณ ภายในวันที่ 28 เม.ย. 59 รายละเอียด


altการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ รายละเอียด


altขอให้ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ติดตามดูแลแม่และเด็กที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2  ปี 2559 รายละเอียด


      ขอเชิญ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 และส่งผลงานเข้าประกวด (รายละเอียดที่ห้องงานข้อมูลข่าวสาร)

 
เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail