หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1198
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1178
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3467
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้39717
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด113466

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร


altขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ประสานเครือข่ายในพื้นที่ร่วมออกเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 รายละเอียด


altแจ้งแผนออกนิเทศทันตาภิบาลจบใหม่ CUP เมืองสกลนคร รายละเอียด


altกำหนดการจัดงานวัน อสม. และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะทำงาน รายละเอียด


altขอให้ ข้าราชการประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ลงลายมือชื่อของแต่ละคนแล้ว  ให้ส่งที่งานบริหาร  สสอ.เมืองสกลนคร ในรูปแบบเอกสารทั้ง รพ.สต.  ภายในเช้าวันที่  23  มีนาคม  2558     รายละเอียด


altขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วส่งที่ห้องงานคุณสมปองหรืออีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558      รายละเอียด


alt ขอเชิญเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมวิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนครและวิ่งจราจรชีวิตเจ็ดสี ในวันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนเทศบาล 3  "ยุติธรรมวิทยา"    เริ่มปล่อยตัว  06.00 น. 


alt ขอเชิญทันตาภิบาลที่จบใหม่และที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุม 1   สสจ.สกลนคร


alt ขอเชิญส่งรายชื่อร้านอาหารและชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อคัดสรรต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร  ประจำปี 2558   ส่งให้  สสอ.เมืองสกลนคร    ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558    รายละเอียด


alt ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร ในช่วงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  จังหวัดสกลนคร  ประจำปี  2558   ในวันที่ 12 - 15  เมษายน  2558    รายละเอียด


alt แจ้งสถานบริการทุกแห่งส่งรายงานการสำรวจส้วมสาธารณะ (HAS) และรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2558 ทางอีเมลล์ Sompong.r.Health.moph.go.th และ RE2009  เฉพาะรายงานการพัฒนาส้วมสาธารณะ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558    รายละเอียด


altคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามปี  2558   รายละเอียด


altสจ.สกลนคร ได้ขยายเวลาให้ รพ.สต. ที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัดที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด   ให้ส่งได้จนถึงวันที่  20  มีนาคม  2558  รายละเอียด


alt ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต. / ศสม. / ศบส. ทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในเขตรับผิดชอบเป็นประจำ  และรายงานให้ สสอ.เมือง เพื่อทราบ   ภายใน วันที่  16  มีนาคม  2558    ทางห้องงานคุณสมปอง    รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง สมัครเข้าร่วมพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย และประสาน อปท./หน่วยงานภาคราชการ/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ของท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อมประเมินตนเองตามเกณฑ์ ส่งไปที่ e_mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือเป็น Paper ที่คุณสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด  


alt ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประสาน อปท. สมัครเข้าร่วมการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) และส่งใบสมัครทางอีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558    รายละเอียด


altแจ้งแผนสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ต่างอำเภอ   รายละเอียด


altแจ้งแผนออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ตำบล   รายละเอียด


 

alt  แจ้งเป้าหมายวัคซีน MR เข็มที่ 2  และจำนวนวัคซีนที่ให้เบิก / กรุณาส่งแผนการรณรงค์ (พ.ค. - ก.ค. 2558)  ด่วนด้วย   รายละเอียด


alt ส่งคำสั่งโรงพยาบาลสกลนครเรื่องสุ่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายไขว้ต่างอำเภอ คปสอ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558 และคำสั่งจังหวัดสกลนครเรื่องแต่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังสอบสวนโรค(SRRT) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   ประจำปี 2558     รายละเอียด 1       รายละเอียด 2


alt ขอเชิญ รพ.สต. เข้าร่วม งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  โดยเขตสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ  เขต 8  อุดรธานี  เป็นเจ้าภาพ  ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558   ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์  ชั้น 4  เซนทรัลพลาซ่า  อุดรธานี  ตาม Theme งาน "เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทย ก่อนไปหาหมอ"    โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด


 

alt  แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558     รายละเอียด 1      รายละเอียด 2


 

ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail