หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้723
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2725
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้8602
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้71262
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด377689

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

 

 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


 

altขอเชิญ SRRT ใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง และประเมิน SRRT จากทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอภิวัฒนพร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


 

altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย (ICF) ส่งเข้าห้องงานคุณวิริยา ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด


 

altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลและสำรวจข้อมูลผู้พิการ ส่งภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้พิการของแต่ละแห่งได้ที่ http://www.skko.moph.go.th/งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ/รายชื่อผู้พิการ รายละเอียด


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ใน รพ.สต./ศสม. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560 และการจัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQดี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครหลังเก่า


 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันดรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


 

 

altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (5ดาว5ดี) รายละเอียด


 

 

altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ละ 1 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ตำบลละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติและมีความสนใจสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง จำนวน 2 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินงาน ในวันจันทรืที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปรชุมโรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร โดยส่งเอกสารเป็น File Word เข้าห้องงานคุณวิริยา และส่งเอกสารเป็นรูปเล่มจำนวน 3 เล่ม ที่คุณวิริยา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต. ที่มีความต้องการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม หรือใน รพ.สต. ที่ยังไม่ติดตั้งและมีความต้องการที่จะติดตั้ง ให้กรอกแบบสำรวจตามแบบฟอร์มที่จัดทำให้ แล้วส่งแบบสำรวจตามรูปแบบไฟล์เดิมมาที่ห้องงานบริหารภายในวันนี้ก่อนเวลา 12.00 น. แบบฟอร์มสำรวจ 


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนเมษายน 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูล อสม. ที่มีปัญหาไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตามรายละเอียดที่แนบ และให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งรายงานผู้พิการภายในวันที่  10 มิถุนายน 2560 ที่ห้องงานคุณวิริยา รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


altขอให้นักการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง คัดสรรบุคลากรในพื้นที่(เจ้าหน้าที่ในสถานบริการ) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประเภทละ 1 ท่าน เพื่อยกย่องเป็น"นักพฤษเวช" และนำส่งรายชื่อที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่ 1 รายละเอียด


altเรียน ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ขอแจ้งแผนการสุ่มประเมินค่าดัชนีย์ลูกน้ำยุง เดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท (Calibate) ส่งที่งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องงานบริหาร รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินทักษะความสารถในการจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน(อสม.) ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รายละอียด


 altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-payment ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละอียด 


altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 รายละเอียด 


altขอเชิญคณะกรรมการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.ปี 2560 และขอความร่วมมือประสานแจ้งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 โดยนัดหมายการเดินทางเวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. โดยให้ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมรูปถ่ายจำนวน 2 รูป แล้วนำหลักฐานการสมัครส่งที่คุณวิริยา นาคพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมโหวตคลิปวิดีโอระดับประเทศ "ตามรอยเท้าพ่อ อัครราชานักสื่อสาร" รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3585/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559ป็นคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 582/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แทน รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคจากสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 รายละเอียด


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail