หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้160
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้871
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้2371
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้5570
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด415405

เริ่มนับ : 1ม.ค.59
ปี 2558---------------> (288,160) ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอให้ รพ.สต.ที่มีรายชื่อดังนี้ ธาตุเชิงชุม/ โคกเลาะ/ ทับสอ/ ท่าแร่/ แมด/ นาคำ/ พังขว้างใต้/ ดงขุมข้าว/ ดงมะไฟ/ หนองลาดใต้/ ดอนแคนใต้/ และ รพ.สต.ลาดกะเฌอ ลงข้อมูลเจ้าหน้าที่ให้ครบทุกช่องตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ แล้วส่งกลับห้องงานบริหารเท่านั้นตามรูปแบบไฟล์เดิมและให้เน้นในสีในส่วนของ รพ.สต.ของตนเอง ส่งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 12.30 น. รายละเอียด 


 

altขอให้พยาบาลที่มีรายชื่อดังนี้ นางเทวี เสาร์มนตรี/ นางเพ็ญศรี มานิสสรณ์/ นส.ทิวาพร นวนมณี/ นางพัชรี คำสงค์/ นางกาญจนา ขันธะโคตร/ นางธัวรัตน์ มีพรม และนางพิมพ์พิชชา ตั้งมหาอินทร์ ลงข้อมูลเลขใบประกอบวิชาชีพและวันหมดอายุตามรายละเอียดที่แนบมาให้ แล้วส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มเดิมที่ส่งให้และเน้นข้อความให้ชัดเจน ที่ห้องงานบริหารภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 14.00 น. รายละเอียด


 

altขอให้จัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2559 รายละเอียด


 

altขอเชิญชวนสมัคร คัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 รายละเอียด


altขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมแพทยืแผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560ะหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดหลังได้รับการอนุมัติ รายละเอียด


altอเชิญ ผอ.รพ.สต./ ผู้รับผิดชอบงาน และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลืก อสม.ดีเด่น ปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) รายละเอียด


altขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 25 กิโลเมตร รายละเอียด


altขอเชิญร่วมวิ่งเจ้าสนาม สนามที่ 11 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ ตัดสินสนามนี้มอบรางวัลสนามหน้า


altขอส่งแผนรับเสด็จฯ และกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรม รายละเอียด


 

altขอให้ อสม. ของ ร.พ.ค่ายกฤษณ์ฯ, รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง (แห่งล่ะ 2 คน) ที่จะมาร่วมรับเสด็จฯ และร่วมกิจกรรม"คอนเสริร์ต" มารวมตัวกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริเวณชั้นล่างของหอประชุมวชิราลงกรณฯ มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร (การแต่งกายชุดสุภาพสีดำ,กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าสุภาพ)


altขอเชิญ ผอ.รพ./เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) รายละเอียด


altขอเชิญกลุ่มการพยาบาลในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดต่อ/ไข้หวัดใหญ่ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด รายละเอียด


altการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2560 รายละเอียด


altขอส่งหลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัด ให้ รพ.สต./ศสมง/ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด


altขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


       ขอความร่วมมือ รพ.สต./ ศสม./ศบส.ทุกแห่งนำ อสม. 2 คน/แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม"คอนเสิร์ต" และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ในวันอังคารที่ 29 พย.59 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อสม.สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าสุภาพ)  รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ


     ขอความร่วมมือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งประสานและเรียนเชิญ จนท.รพ.สต., ศสม.และ ศบส.2 คน/แห่ง, อปท. 2 คน/แห่ง, ผู้นำชุมชน, อสม. ผู้แทนครัวเรือนหมู่บ้านอย่างละ 1 คน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17-28 พย.59 ณ ห้องประชุม อบต./ทต. ของแต่ละพื้นที่  รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ


altแจ้งเลื่อนการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประชาชนคนสกลนคร ปี 2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร GMP และ Primary GMP ครั้งที่ 2/2559 และส่งแบบประเมินและแบบรายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด 


altขอเชิญเจ้าหน้าที่/พยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สศม./ศบส.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรการประชารัฐร่วมใจใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการส่ง รายงาน506 ใน Dashboard กรณีปกติ/กรณีส่งไม่ได้ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


alt   ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Health ทุกวันที่ 15 ของเดือน รายละเอียด


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail