หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้21
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้217
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้512
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้13342
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด201068

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altสสจ.สน.เชิญแพทย์แผนไทยหรือผู้รับผิดชอบงาน NCD หรืองานแพทย์แผนไทย ของทุก รพ.สต. (1 คน/แห่ง) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย (บูรณาการ Service Plan) ในวันอังคารที่ 15 กย. 58 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


alt    ขอเชิญ  ทีม  SRRT  ของ  รพ.สต./ศสม./ศบส. ทุกแห่ง  แห่งละ  1 คน  เข้าร่วมประชุมวอลูมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด   ในวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานคำหอม  รพศ.สกลนคร  //  ขอความร่วมมือประสานผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาลนคร / เทศบาลตำบล / อบต. ทุกแห่ง  แห่งละ  1 คน  เข้าร่วมประชุมด้วย   (รายละเอียด)


altการแสดงความจำนงลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศไทย รายละเอียด


alt    ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลจาก  รพ.สต.ธาตุเชิงชุม และฮางโฮง  ในการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ  มินิวอลเลย์บอลฯ "  ประจำปี  2558   ในวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2558   ที่โรงยิมส์  2  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (รายละเอียด) 


alt    ขอเชิญภาคีเครือข่ายสุขภาพ   ร่วมวิ่งจ้าวสนามอำเภอเมืองสกลนคร   ครั้งที่  9/2558  ในวันที่  28  สิงหาคม  2558   ที่สนามโรงเรียนพังขว้างวัฒนศิลป์   ต.พังขว้าง ลงทะเบียนเวลา 05.00 น.     เริ่มปล่อยตัวเวลา  06.00 น.


alt   ขอเชิญ  รพ.สต. เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอดส์เข้ารับการคัดเลือก   เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในงาน " เทียนส่องใจ " ของสภากาชาดไทย (วันที่ 1 ธ.ค. 2558) ส่งรายฃื่อที่ห้องงานคุณนวพรรณ ภายในวันที่  15  กันยายน  2558     รายละเอียด


alt    รพ.สกลนคร   ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งฯ  1 -  2  คน   เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน   ในวันที่  31  สิงหาคม   2558   เวลา  08.00 - 16.00  น.    ณ   ห้องประชุมภูพานหลวง   ชั้น   4     อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด   รพ.สกลนคร    แจ้งรายชื่อ   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายละเอียด


alt  แจ้งประชาสัมพันธ์  การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  ปี  2558  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  16 - 18  กันยายน  2558     รายละเอียด


alt    ขอให้เจ้าหน้าที่  ที่มีความประสงค์ต้องการฝึกอบรม  ในปีงบประมาณ  2559   ส่งรายชื่อแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มเอกสาร   ส่งห้องงานบริหาร   ภายในวันที่  20  สิงหาคม  2558   เพื่อรวบรวมส่ง   สสจ.สกลนคร    รายละเอียด


alt  แจ้งแผนออกนิเทศติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก  อำเภอเมืองสกลนคร   เดือนสิงหาคม  2558  รายละเอียด


alt การย้ายประจำปี 2558 รอบที่ 2    รายละเอียด


   alt  แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน  CUP  เมืองสกลนคร  ครั้งที่  2  ประจำปี  2558   ระหว่างวันที่  13 - 31  สิงหาคม  2558    (รายละเอียด)


alt สสจ.สกลนคร  ให้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี  2558   ดังนี้

1.ให้ทุก  รพ.สต. เร่งรัดการให้บริการวัคซีนฯ  และบันทึกผ่านชุดข้อมูลมาตรฐาน  43 แฟ้ม  ให้แล้วเสร็จ   ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2558

2.ให้ตรวจสอบข้อมูล  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )   กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสาน กลุ่มงานควบคุมโรค   สสจ. สกลนคร

3.ให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนฯ  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )   ทุกวันจันทร์   ทาง Fax.  0-4271-1157     ต่อ  1001  หรืออีเมลล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   เพื่อเข้าสู่   VDO.conference    กระทรวงสาธารณสุข  ทุกสัปดาห์   รายละเอียด


alt ขอให้ พกส. ทุกคน  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายขนาด  2.5 * 3 ซม.  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  จำนวน  2  ใบ  //  แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบปฏิบัติการ   โดยให้ส่งที่งานบริหาร  สสอ.เมืองสกลนคร    ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2558  (ต้องส่งทั้งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวมาพร้อมรูปถ่ายด้วย)     รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558  โดยการลงนามสมุดงดดื่มสุราแห่งชาติ  ประจำปี  2558   และรวบรวมส่งคุณสมบูรณ์ กุดนอก  ภายในวันที่  1  กันยายน  2558    รายละเอียด


 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail