หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้700
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2903
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้18870
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้75594
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด153275

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 42 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิก ออนไลน์
  • 1_05461
  • 3_05464

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

 

altขอให้ CM ผู้สูงอายุ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจง "แนวทางการดำเนินงานตามโครงการตำบล LTC ปี 2561" ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.


altขอรับการสนับสนุนหน่วยฐมพยาบาลพร้อมยาและเวชภัณฑ์นกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ "เดิน - วิ่ง - ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 รายละเอียด


altขอแจ้ง รพ.สต.คูสนาม/ ทับสอ/ ธาตุเชิงชุม/ พังขว้างใต้/ ดงขุมข้าว ปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม "งานสั่งสมบุญ เดิน - วิ่ง - ปั่น - ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้อง ห้วยไร่" นัดรวมพลพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ จุด ลาน ร 5 ศูนย์ราชการสกลนคร รายละเอียด


altแจ้งรพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เรื่องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ รายละเอียด


altหนังสือขอชีแจงและทบทวนเรื่องเงินบริจาคการกุศล รายละเอียด


alt แจ้งรพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และประสานให้ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบของท่านเข้ารับการอบรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสกลทวาปี โรงแรมดุสิต รายละเอียด


alt แจ้ง รพ.สต.คูสนาม/ทับสอ/ธาตุเชิงชุม/พังขว้างใต้/ดงขุมข้าว เรื่องขอสนับสนุนจิตอาสาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม "งานสั่งสมบุญ เดิน-วิ่ง-ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด ก้อง ห้วยไร" ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ม่วงลาย/ นาขาม/ นาคำ/ ดงมะไฟ/ ดอนแคนใต้ ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน/ รายวัน/ รายคาบ) ตามแบบฟอร์ม แล้วส่งข้อมูลกลับมาตามแบบฟอร์มเดิมที่ห้องงานบริหาร หรือไลน์จันธิดา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หมายเหตุ ให้ลงข้อมูลเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ตำแหน่ง พกส. แบบฟอร์ม


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 1 รายละเอียด


altขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและผู้พิการในสถานบริการทุกแห่งข้าร่วมประชุมโครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุแบบองค์รวมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล(ตึกเก่า) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประสานหน่วยงานในเขตพื้นที่ให้บริการทุกแห่ง ข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  รวบรวมแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมส่งที่ นายศักดิ์ชัย แก้วมณี ID Line : 0812672465 หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงาน ปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


alt แจ้งการประชุมพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561     ในวัน 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


altการจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ E-payment รายละเอียด


altขอแจ้งให้บุคลากรสาธารณสุขที่สมัครเป็นอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. มาติดต่อเพื่อขอรับผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบ พอ.สว. ได้ที่คุณยุทธนา ทิพย์สุวรรณ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด


altขอเชิญทันตบุคลากร รพ.สต.นาขาม/ หนองปลาน้อย/ ฮางโฮง/ นาคำ ร่วมออกประเมินผลคุณภาพบริการทันตกรรมจังหวัดสกลนคร ปี 2561 ครั้งที่ 1ะหว่างวันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด


 

altขอเชิญ SRRT รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจาก รพ.สต.หนองปลาน้อย/ เชียงเครือโพธิ์ชัย/ ดงมะไฟสามัคคี เข้าร่วมประชุมลงฐานข้อมูล Isan cohort ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) รายละเอียด


altขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อประกวดด้านสอบสวนป้องกันควบคุมโรคและคัดเลือกคนดีศรีระบาดตำบล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด


altแจ้ง เรื่อง การย้ายภายในจังหวัดประจำปี 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งๆละ 3 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธนากโร รพศ.สกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญชวน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ สั่งจองเสื้อในโครงการ "สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามรอย ซอยบ้านเกิด" จังหวัดสกลนคร ราคาตัวละ 200 บาท รวบรวมและสั่งจองส่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด


 

altขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง นำส่งหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งสรุปรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของท่าน   รายละเอียด


altแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่องานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ประจำปี 2558-2559 และขอให้ส่งรูปถ่าย 1 นิ้ว ให้สสอ.เมือง (คุณสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด


altศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองสกลนคร แจ้งแผนกิจกรรมดำเนินงานประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ปี 2561 (รพ.สต.นาคำ/ลาดกะเฌอ/นาขาม/ดงมะไฟ/หนองไผ่/ดงมะไฟสามัคคี/พังขว้างใต้/ดงขุมข้าว) รายละเอียด 


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอแจ้งอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) รายละเอียด


altแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียด


altคำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัมนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยบาล รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


altคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 

altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail