หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้641
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้3004
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้16012
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้140918
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด710733

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 เรียนหน่วยบริการทุกแห่ง
  เนื่องจาก สนย. เร่งรัดให้ส่ง 43 แฟ้ม เพื่อนำไปคำนวณรายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้มในรอบไตรมาศ 3 ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่ค้างส่ง 43 แฟ้มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ให้รีบส่งมาภายใน 25 กรกฎาคม 2557 โดยดูจำนวนเดือนที่ค้างส่งรายหน่วยบริการตามไฟล์ที่แนบ

และสามารถส่งเข้าระบบ HDC ได้ตามลิ้งด้านล่างนี้นะครับ
203.157.177.122:8080/hdc/

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสกลนคร ขอความร่วมมือท่านในการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานทีม SRRT ตำบล จำนวน 11 ตัวชี้วัด ในระดับตำบล (ประเมินเฉพาะในข้อที่ลงคะแนนเต็มไว้ให้เท่านั้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินมาตรฐานและคู่มือประเมินมาตรฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ห้องรายงานทางระบาดวิทยา รวบรวมส่งที่ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสกลนคร หรือที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในเดือนกรกฏาคม 2557 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2)

แจ้งเลื่อน การประชุมและให้นำเสนอผลการประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพและโรคไตวายเรื้อรัง (CKD) ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  (รายละเอียด)

alt แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี เลือนเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (รายละเอียด)

alt ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน รพ.สต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานจัดการชุดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  (รายละเอียด)

alt ขอให้ ผอ.รพ.สต. (นวก.) /นวก.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ แล้วแจ้งผลจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจที่งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เพื่อรวยงาน สสจ.สน. (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ จะมาให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร ผู้สนใจแจ้งรายชื่อให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (รายละเอียด)


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชม.) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 เวลาและอาหารเที่ยง) ระหว่าง 27 ก.ย.- 23 พ.ย.57 เรียนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยคณะแพทย์ศาสตร์ มข.ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.ย.57 (รายละเอียด)

ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนครalt


 แจ้งแผนนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลชุมชน CUP เมืองสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร  alt


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 11 ระหว่าง 3-5 ก.ย.57 และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ระหว่าง 3-7 ก.ย.57 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี (ฮอลล์ 6-8 และห้องประชุมฟินิกซ์ 1-6) alt

แจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  (รายละเอียดตามเอกสาร)

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป alt

แจ้งตารางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อเนื่อง CAPD ประจำปี 2557 alt

ส่งแบบสรุปผลการประเมิน Long Term Care: LTC ปี 2557 alt
 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail