หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1791
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2266
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้11330
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้61040
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด369455

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 42 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิก ออนไลน์
  • 2_05449
  • 5_13967
  • 1_05461
altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีั้วัด กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย (ไตรมาสที่ 2 เดืนอ ม.ค.-มี.ค.57) ส่งห้องงานคุณนวพรรณ ภายใน 25 เม.ย.57 รายละเอียด

alt เรียนเชิญคณะทำงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งเมือง57  ตามคุณลักษณะทั้ง 5 และคณะทำงาน 12 โรค  เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมแฟ้ม/เอกสาร เตรียมรับการประเมินฯ ในวันที่ 25  เม.ย.57 ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  เวลา 13.00 น.-16.00 น.(เตรียมข้อมูลโรคประเมิน 12 โรค มาด้วย ได้แก่ แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  และผลสำเร็จการควบคุมโรคตาม KPI.แต่ละโรค) รายละเอียด

altให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งสำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย เพื่อประกอบการเบิกการติดตามยาเสพติด(เพิ่มเติมอีก 1 ชุด) ส่งด่วนภายใน 24 เมษายน 257 ก่อนเวลา 12.00 น. (คุณดวงละพา กุดนอก, สมพงศ์ ตะวงษ์, นิตยา เฉิดรักษา, นิตยา จุติยนต์, พัชนี คำสงค์, ประสาท พรหมเมือง, สวินทร วงษ์หาญ, วรรณิสา ฐานพรหม, คนิษฐา  โคตรธรรม, อรปภา แสงวงศ์, ศักดิ์สิทธิ์ เชียงไขแก้ว, เฉลิมศักดิ์ สุวรรณวร, วิจิตรา แก้วดี)

altขอเชิญทันตบุคลากรประชุมวิชาการ "การอบรมดูแลเชิงป้องกันด้านกรอฟันและแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม" ในวันที่ 16 พฤษาคม 2557 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประุชมหนองหารธารา กลุ่มการพยาบาล รพศ.สกลนคร ให้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมที่คุณวราภรณ์ แก้วชนะ มือถือ 087-233-7621 กลุ่มงานทันตกรรม รพศ.สกลนคร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.

altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งส่งขอมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(ต.ค.56-มี.ค.57) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งวันที่ 24 เมษายน 57 ที่ห้องงาน RE2009 สรุปผลงานรอบ 6 เดือนชื่อไฟล์  data6m2557 ลิงค์ =  https://onedrive.live.com/?cid=465B2AEC1A8E5115&id=465B2AEC1A8E5115%21264#cid=465B2AEC1A8E5115&id=465B2AEC1A8E5115%21326

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากเครื่องสแกนข้อมูลของ สสอ.เมือง เสีย ทำให้การส่งเอกสารราชการล่าช้า จึงขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต.เข้ามาติดต่อรับเอกสารด้วยน่ะค่ะ ทางเราจะพยายามแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซด์ทุกๆวัน

altแจ้งตารางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 29 ส.ค. 2557 (รายละเอียดดูใน LINE กลุ่ม รพ.สต.)

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดต่อรับเอกสารที่ สสอ.เมือง เพื่อขอความร่วมมือกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับให้ งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2557

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน/อสม.บริจาคโลหิต อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน และขอความร่วมมือให้พยาบาลประจำ รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (ขอให้นำเครื่องวัด BP.มาด้วย)

altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลผลงานนวตกรรม/งานวิจัย (ของบุคคลหรือหน่วยงาน) /R2R เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของ Cup ที่ช่องงานบริหาร สสอ.เมือง และส่งในรูปแบบเอกสารที่งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557

altขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง สรุปผลงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.56 - มี.ค.57) รับแบบฟอร์ม รายงานและจัดส่งที่ห้องงาน RE2009 ในวันที่ 23 เม.ย.57

altขอให้ทุก รพ.สต. ส่งชื่อโครงการงาน NCD ปี 56  ที่ของบกองทุนตำบลพร้อมจำนวนเงินงบประมาณมายังห้องงานคุณสุภาดา  ภายใน 14 .00 น. วันนี้ (21 เมษายน 2557)
ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง ประเมินร้านส้มตำ เพื่อมอบป้ายรับรอง "ส้มตำร้านนี้ใช้ปลาร้าปรุงสุก" ในงานมหกรรมความรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ส่งแบบประเมินแก่ สสอ.เมือง ภายใน 23 เม.ย.57 (รายละเอียดในล็อกเกอร์)

แจ้งแผนการรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว จากทีม คปสอ.พรรณานิคม ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 25 เม.ย.57 alt

ขอให้ รพ.สต.หนองลาดใต้,หนองไผ่,ทับสอ,หนองปลาน้อย,โนนหอมและศูนย์นาเวง ลงรายงานครอบคลุมวัคซีน งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.57) ใน RE2009 ด่วน

ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว เกณฑ์ที่ 8 ประเมินงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. รูปแบบ File ที่ช่องงานบริหาร สสอ.เมือง ส่งภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 (ไม่นับคะแนนเข้าร่วมในติดดาว แต่ สสจ.สน.ต้องการนำผลการประเมินเสนอ นพ.สสจ.สน.)

ขอให้ทุก รพ.สต./ศสม.เขตเมือง ดาวน์โหลดหนังสือที่ สน 0032.003/5814 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพสำหรับสถานบริการสาธารณสุขปี 2557 ได้ที่ห้องรับหนังสือราชการเดือนมกราคม 2557 ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ค่ะ

ส่งแบบสรุปผลการประเมิน Long Term Care: LTC ปี 2557 alt

ตามที่คณะทำงานกำหนดนโยบายต้นแบบ CUP เมืองสกลนคร ด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ได้มีมติกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น การส่งเบิกในสัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.๕๗ โหนด (Node) ๑,๒,๓ ทั้งหมด ๑๒ แห่ง ส่งเบิก ๕ แห่ง คือ รพ.สต.ดอนแคนใต้, หนองลาดใต้, ฮางโฮง, หนองสนม และแมด alt

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฯ alt

ขอให้ทุก รพ.สต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และคัดเลือกผู้สูงอายุ สุขภาพดี 80 ปี ระหว่าง 14-30 เมษายน 2557  ขึ้นไปเข้ารับการเชิดชูเกียรติ ตามรายละเอียดแนบ alt

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัด 5 คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คปสอ.เมืองสกลนคร ปี 2557  รายละเอียด

แจ้ง SRRT/คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2557 อำเภอเมือง ศึกษารายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดการเตรียมเอกสาร,แบบฟอร์มฐทะเบียน, เตรียมพร้อมดำเนินงานและรับประเมินฯ (รายละเอียดอยู่ห้องงานระบาด)
 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

 

smiley

 
เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail