หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้959
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1180
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้5350
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้17279
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1128563

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 14 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
  • 3_05453

altการรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 รายละเอียด


altขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ รายละเอียด


alt ขอให้ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม/ดงมะไฟสามัคคี/ทับสอ/โนนหอม/ม่วงลาย/แมด/ดงขุมข้าว/ดงมะไฟ/หนองปลาน้อย/หนองลาดใต้/ดอนแคนใต้/ฮางโฮง/ศสม.ร่มเกล้า/สุขเกษม/นาเวง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport Night กีฬาสี ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 18.30 น. โดยให้ส่งในวันที่ 22 ธันวาคม 2557  ก่อนเวลา 12.00 น. ที่ห้องงานบริหาร  สสอ.เมืองสกลนคร   รายละเอียด


altขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1   สสจ.สกลนคร     รายละเอียด


altขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการรายงานการสอบสวนโรค ในวันที่ 24 -  25 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี 2 ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียล    รายละเอียด


altขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสกลทวาปี โรงแรมดุสิต  โดยขอให้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่ด้วย   รายละเอียด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 รายละเอียด


alt   ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง สำรวจแหล่งที่มาของเลือดไก่และเนื้อไก่ที่จำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ส่งมาที่ห้องงานคุณสมปอง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ เพื่อประกอบการเบิกค่าที่พักจากต้นสังกัด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปรับแผนกลยุทธ์ระบบสุขภาพอำเภอเมือง พ.ศ. 2558" ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง เร่งคีย์ผลงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557


altขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด Night  Fancy "คัลเลอร์ฟูล สุดชิค" รายละเอียด


altคำสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2558 ส่งภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียด


alt  แจ้งแผนการออกคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน  ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 และให้ รพ.สต.ดำเนินการ ดังนี้ 1.นัดผู้ป่วยเบาหวานให้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 80  2.วัด VA ก่อนมาตรวจตามแบบฟอร์ม 3.ลงชื่อตามแบบรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรม   รายละเอียด


alt  แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


alt  ขอเชิญแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขเข้ารับ     การอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ สู่แพทย์แผนไทย (Teleconference)  ระหว่างพฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558   ณ ห้องประชุม 1  สสจ.สกลนคร  รายละเอียด


altแบบสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาดในประเทศไทย รายละเอียด


 altแจ้งการดำเนินการคีย์ข้อมูล NCD

หลังจากประชุม เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 57 แล้วนั้น ทาง สสจ. ให้คีย์ข้อมูลในประชากร 35 ปีขึ้นไปเท่านั้น และให้ใช้โปรแกรม  jcis เวอร์ชั่น  22 ต.ค. 57  (www.jhcis.net)  ในการบันทึกข้อมูล


 altตัวอย่างและแนวทางงานแผนยุทธศาสตร์ และ Service Plan แต่ละสาขา


 alt สสจ.สกลนคร ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม(ส่งออกจากโปรแกรม jhcis โดยตรง) เข้าเว็ปHDC(ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 56-กันยายน 57 แยกเป็นรายเดือน) ภายในวันนี้   ตามลิงค์นี้   http://203.157.177.121/hdc/admin/upload43.php


alt  คำสั่งอำเภอเมืองสกลนครเรื่องให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวประจำ รพ.สต. ปฏิบัติงาน  OT/PP  ประจำปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด 

ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail