หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้450
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้466
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้1665
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้15190
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด187184

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บุคลากรกลุ่ม  รพ.สต. ที่  6  และ  7  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เวลา  07.00 น.  ณ  บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  (การแต่งกาย  ชุดผ้าไทยพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ  เน้นสีเหลือง)

2.บุคลากรกลุ่ม  รพ.สต. ที่  2  และ  3  เจ้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  08.00 น.  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  (การแต่งกาย  ข้าราชการ--ชุดเครื่องแบบปกติขาว ///  สุภาพสตรี--ชุดผ้าไทยพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ  เน้นสีเหลือง)

3.บุคลากรกลุ่ม  รพ.สต. ที่  4  และ  5  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  17.30 น. ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  (การแต่งกาย  ข้าราชการ///ประชาชน  แต่งชุดผ้าไทย  เน้นสีเหลือง)  


alt ขอให้ทันตบุคลากรใน  รพ.สต. / ศสม. ทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง " Update  filling  material  and technique  restoration  and  oral  disease  2035 " ในวันที่  24  กรกฎาคม  2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ  ห้องประชุมธนากโร  ชั้น  3  อาคารกายภาพบำบัด  รพ.สกลนคร   ดังนี้  คุณเพชรมณี  ลืทอง / คุณมณีวรรณ  พิทักษ์ชัยโสภณ / คุณสุวิมล  ราชัย / คุณสัญชาติ  ราชัย / คุณกมลชนก  โต๊ะชาลี / คุณรสฤดี  คำชาตา  / คุณชินกร  รวมธรรม / คุณระพีพัฒน์  คำทะเนตร / คุณอิชริยา  ไชยโมง / คุณชุติมา  ผดุงกิจ / คุณนิยาภรณ์  สุจริต  / คุณวิไลวรรณ  อุดมฤทธิ์    รายละเอียด


altขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฉากทัศน์ประเทศหลังปี 2015 (Scenario  Based) โรคเมอร์ส  ความท้าทายของนักบริหารฯ  และนักเวชศาสตร์ป้องกัน  ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  ณ  โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท  เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    รายละเอียด


altการสวดมนต์และคำกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รายละเอียด


alt   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  R2R  ครั้งที่  8     รายละเอียด


alt สสอ.เมืองสกลนคร  อนุญาตให้ คุณพรเพ็ญ  พลไชย  รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี  ร่วมออกประเมิน  IQ  นักเรียน  ป.1  ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน  สสจ.สกลนคร ในวันที่  20  กรกฎาคม  -  4  สิงหาคม  2558    รายละเอียด 


alt สสจ.สกลนคร  ให้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี  2558   ดังนี้

1.ให้ทุก  รพ.สต. เร่งรัดการให้บริการวัคซีนฯ  และบันทึกผ่านชุดข้อมูลมาตรฐาน  43 แฟ้ม  ให้แล้วเสร็จ   ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2558

2.ให้ตรวจสอบข้อมูล  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )   กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสาน กลุ่มงานควบคุมโรค   สสจ. สกลนคร

3.ให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนฯ  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )   ทุกวันจันทร์   ทาง Fax.  0-4271-1157     ต่อ  1001  หรืออีเมลล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   เพื่อเข้าสู่   VDO.conference    กระทรวงสาธารณสุข  ทุกสัปดาห์  รายละเอียด


alt      ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข  สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการพัฒนานโยบายแห่งชาติ   สุขภาพดี   วิถีธรรม   วิถีไทย   ในวันที่  13  สิงหาคม  2558   ณ  โรงแรม    มิราเคิล   แกรนด์   คอนแวนชั่น   หลักสี่   กทม.   โควต้าอำเภอละ  5  คน      เบิกค่าใช้จ่าย   จากต้นสังกัด  (ฟรีค่าลงทะเบียน)   ส่งแบบตอบรับภายในวันที่  26  กรกฎาคม  2558   ทางห้องงานคุณนวพรรณ   รายละเอียด


alt ขอให้ พกส. ทุกคน  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายขนาด  2.5 * 3 ซม.  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  จำนวน  2  ใบ  //  แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบปฏิบัติการ   โดยให้ส่งที่งานบริหาร  สสอ.เมืองสกลนคร    ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2558  (ต้องส่งทั้งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวมาพร้อมรูปถ่ายด้วย)    รายละเอียด


alt ขอแจ้งการโอนเงิน  Fix  Cost   ครั้งที่ 3  /2558   และ  QOF, Pre - Paid   ปี  2558   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน / โรงเรียน  จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรม  พร้อมรายงานผลการดำเนินงานมายัง  สสอ.เมืองสกลนคร   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558  โดยการลงนามสมุดงดดื่มสุราแห่งชาติ  ประจำปี  2558   และรวบรวมส่งคุณสมบูรณ์ กุดนอก  ภายในวันที่  1  กันยายน  2558    รายละเอียด


altขอเชิญ  รพ.สต. ส่งผลงานเข้าประกวด  และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2558   ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี  ส่งผลงานวิชาการภายในวันที่  31  กรกฏาคม  2558   เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด   รายละเอียด


altขอให้ทุก รพ.สต. ตรวจสอบข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกัน โรคหัด - หัดเยอรมัน (MR.)  เข็มที่่  2  และ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี 2558   และขอความร่วมมือในการเร่งรัดการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกำหนด    รายละเอียด


altขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลของสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตแพทย์ - ทันตาภิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2558  ระหว่างวันที่  6 - 8  กรกฎาคม  2558  ณ  ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน  ริเวอร์วิว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต.โคกเลาะ, ดงมะไฟสามัคคี, โนนหอม เตรียมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของท่าน ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 altขอแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้ประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมโรคไข้เลือดออก   รายละเอียด


alt  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดชุมชน  ไทยช่วยไทย  คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดถนนคนเดิน   หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)  ทุกวันอังคาร  เวลา 15.00 - 20.00 น.  ณ  ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร     รายละเอียด


altหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าวิทยากรในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว   รายละเอียด

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail