หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้65
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1041
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้5539
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้32149
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด32149

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

altเรียน ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ประเมินตนเอง งานฝากครรภ์(ANC) งานคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี(WCC) และงานศูนย์เด้กเล็กคุณภาพ ตามแบบประเมินที่แนบ และส่งผลการประเมินเข้าห้องงานคุณวนัสสุดา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด


altขอเชิญร่วมวิ่งจ้าวสนาม อำเภอเมืองสกลนคร ครั้งที่1/2558 (วิ่งเปิดสนาม) ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ  โรงเรียนบ้านพะเนาว์  ตำบลห้วยยาง  (เริ่มปล่อยตัว  เวลา 06.00 น.)


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคลินิกไร้พุง รพ.สต./ศสม.ทุกแห่งเข้าร่วมอบรมในวันที่ 28 - 29 มกราคม  2558  เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมภูพานหลวง  อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด  รพ.สกลนคร    รายละเอียด


alt  คำสั่งการปฏิบัติงานของ อสม. และคำสั่งจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำปี 2558   รายละเอียด1 รายละเอียด 2


 

alt ขอให้ คุณมณีวรรณ พิทักษ์ชัยโสภณ/คุณชุติมา ผดุงกิจ/คุณอิชริยา ไชยโมง/คุณระพีพัฒน์ คำทะเนตร/คุณนิยากรณ์ สุจริต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผลงานทันตกรรมในโปรแกรม JHCIS จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุม  1  สสจ.สกลนคร    (รายละเอียด)


 altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ปี 2558    รายละเอียด


altศุนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองสกลนครแจ้งผลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก อำเภอเมืองสกลนคร ณ วันที่ 14 มกราคม 2558  และขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคีย์ข้อมูลในโปรแกรม JHCIS ตามผลงานการให้บริการ dT ของแต่ละหน่วยงาน    รายละเอียด


altขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการ  ดังนี้  (รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ห้องงานรับหนังสือราชการ)

1.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย  MR  เด็กอายุ 2 ปึ 5 เดือน-7 ปี (เกิด 1 มิถุนายน 2551- 31 มกราคม 2555) ในเขตรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 1)

2.แจ้งผลการสำรวจฯ ในรูปแบบไฟล์ ที่ห้องงานระบาดวิทยา  สสอ.เมือง  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558   (เอกสารหมายเลข 2)

3.จัดทำแผนรณรงค์ MR โดยกำหนดวัน/เวลา/ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่รณรงค์ ให้เสร็จก่อนวันที่ 31 มกราคม 2558   (รายละเอียด)


altขอให้ทุก รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง สำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ปี 2558  โดยให้ส่งที่ห้องงานคุณสมปอง    ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558   รายละเอียด


alt ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งไฟล์ Backup JHCIS (Zip File) ให้ คปสอ.เมืองสกลนครเพื่อจัดทำDatacenterคปสอ.เมืองสกลนครตามลิงค์นี้http://182.52.134.203/datacenter/datacenter.phpหรือที่อีเมลล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


altขอให้ทุก รพ.สต. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ย้อนหลังตั้งแต่ ตุลาคม 2555- กันยายน 2557(แยกรายเดือน) เข้าห้องงาน Health Data Center สสจ.สกลนคร เพื่อการประมวลผล Cockpit 58 (43แฟ้ม) ได้อย่างครบถ้วน ให้เข้าส่งตามลิงค์หน้าเว็บไซท์ สสจ.สกลนคร เท่านั้น


altคำสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


alt  แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


alt  ขอเชิญแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขเข้ารับ การอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ สู่แพทย์แผนไทย (Teleconference)  ระหว่างพฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558   ณ ห้องประชุม 1  สสจ.สกลนคร  รายละเอียด


 altแจ้งการดำเนินการคีย์ข้อมูล NCD

หลังจากประชุม เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 57 แล้วนั้น ทาง สสจ.ให้คีย์ข้อมูลในประชากร 35 ปีขึ้นไปเท่านั้น และให้ใช้โปรแกรม jcis เวอร์ชั่น 22 ต.ค. 57 (www.jhcis.net)  ในการบันทึกข้อมูล


 altตัวอย่างและแนวทางงานแผนยุทธศาสตร์ และ Service Plan แต่ละสาขา


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail