หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1747
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1950
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้14835
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้59327
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1034593

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 20 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิก ออนไลน์
  • admin7
  • 5_23217
  • 1_05444

alt  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพ.สกลนคร   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งสำเนาสัญญาหรือใบเสร็จค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2557 ที่งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด


alt       ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน    ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนายพิกุล กงลีมา อายุ 82 ปี บิดาคุณสุภาดา ตามัย  ณ บ้านเลขที่ 104/4 ซอยหัวเมืองราษฎร์ (หน้าหมู่บ้านสกลวิลเลจ)  ชุมชนมะขามป้อม  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557  เวลา 17.30 น. รายละเอียด


altขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


altสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งเจ้าหน้าที่ฯ แห่งละ 1 คน เข้ารับการอบรม ศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Art to Heart Therapy  ในวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิหารวัดคำประมง (ขอเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกโยคะที่ รพศ. หรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย หรือผู้รับผิดชอบงาน NCD.) // ให้เตรียมพักค้างคืน 2 คืนที่วัดเพื่อทำกิจกรรม    รายละเอียด


alt คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3049/2557 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt   ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างของรพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่และห้ามออกนอกเขตพื้นที่ในช่วงวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2557 เพราะเป็นช่วงที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    รายละเอียด


alt ขอให้ รพ.สต.คูสนาม/นาคำ/หนองปลาน้อย ส่งข้อมูลวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ทุกคน  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ที่งานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   รายละเอียด


altเนื่องจาก รพศ.สกลนคร ต้องการจำนวนผู้ที่จะทำการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยงคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน  จึงขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี(ส่งออกทั้งหมด) ส่งเข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น.    Risk management By Kitty 571018


alt  คำสั่งอำเภอเมืองสกลนครเรื่องให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวประจำ รพ.สต. ปฏิบัติงาน  OT/PP  ประจำปีงบประมาณ 2558     รายละเอียด


altขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตรายละเอียด


altการจัดสรรวัคซีน dT. แยกราย รพ.สต.    รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำแบบฟอร์มคัดกรอง DM/HT โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกัน    รายละเอียด


altขอให้ ทุก รพ.สต.ดำเนินการเบิกออนไลน์วัคซีน dT. โดยรอบนี้ให้เบิกครึ่งหนึ่งของยอดที่ได้แจ้งไป(วัคซีน dT. เป็นแบบ Multiple dose/10 dose ต่อขวด) , ให้รับวัคซีนเองที่ รพศ. 

                          ให้ทุกแห่งแจ้ง วันรณรงค์ พร้อมแจ้งความจำนงในการขอความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพทางห้องงานคุณนวพรรณ ด่วนด้วย


alt  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคไข้หวัดใหญ่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ในวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altแบบคัดกรอง NCD สำหรับปี 2557-2558  ผมได้ปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิม ที่ สสจ. ให้ดาวน์โหลด  และได้เพิ่มการคัดกรอง 2Q + คัดกรองวัณโรค เข้าไปด้วย    คลิกดาวน์โหลด


altประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งบริโภคและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2557     รายละเอียด


 altJHCIS เวอร์ชั่นปรับปรุงอย่างเป็นทางการ 30 ก.ค. 57  ดาวน์โหลดได้ที่   www.jhcis.net


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2558      รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ประจำสถานบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด หนังสือขอความร่วมมือควบคุมและป้องกันโรคตามแดงระบาดในสถานศึกษา ส่งโรงเรียน/ศูนย์เด็ก และเทศบาล/อบต. ด้วย      รายละเอียด


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt


ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail