หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1677
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1993
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้8265
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้41428
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด349843

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 35 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
  • 5_23217
  • 6_05459
altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลด คำสั่ง คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ปี๒๕๕๗ เพื่อใช้ประกอบรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ที่ห้องงานบริหาร รายละเอียด

altแจ้งแผนการรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว จากทีม คปสอ.พรรณานิคม ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 25 เม.ย.57 alt

altขอให้ รพ.สต.หนองลาดใต้,หนองไผ่,ทับสอ,หนองปลาน้อย,โนนหอมและศูนย์นาเวง ลงรายงานครอบคลุมวัคซีน งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.57) ใน RE2009 ด่วน

alt
ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลผลงานนวตกรรม พร้อมแจ้งประโยชน์ เข้าที่ห้องงานบริหารสสอ.เมือง ภายใน 11 เมษายน 2557 เพื่อเป็นผลงาน/นวตกรรมของ Cup ในการประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.นาขามลงไม่ถูกต้องส่งใหม่, ขมิ้น,ทับสอ,โนนหอม,ดงพัฒนา, หนองปลาน้อย, หนองลาดใต้, ดอนแคนใต้,โคกก่อง,ศูนย์ฯร่มเกล้า)

altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว เกณฑ์ที่ 8 ประเมินงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. รูปแบบ File ที่ช่องงานบริหาร สสอ.เมือง ส่งภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 (ไม่นับคะแนนเข้าร่วมในติดดาว แต่ สสจ.สน.ต้องการนำผลการประเมินเสนอ นพ.สสจ.สน.)

 
 http://www.cupsakol.org/rp504/rpcup01/Mon72920.pdfhttp://www.cupsakol.org/rp504/rpcup01/Mon72920.pdfขอความร่วมมือสถานบริการเครือข่ายทุกแห่ง อัพเดทโปรแกรม คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (Risk management) แล้วทำการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๕๖– มีนาคม ๕๗) ที่คีย์ผลการดำเนินงาน การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง,ผลการอัลตร้าซาวด์และผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ถ้ามี) ส่งห้องรายงานคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี  ทางเวปต์ สสอ.เมืองภายในวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ (ยกเว้น รพ.สต.แมด,โคกก่อง,ลาดกะเฌอ,ธาตุเชิงชุม ที่ส่งแล้ว)

ขอให้ทุก รพ.สต./ศสม.เขตเมือง ดาวน์โหลดหนังสือที่ สน 0032.003/5814 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพสำหรับสถานบริการสาธารณสุขปี 2557 ได้ที่ห้องรับหนังสือราชการเดือนมกราคม 2557 ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ค่ะ

altแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานประจำจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 alt

ส่งแบบสรุปผลการประเมิน Long Term Care: LTC ปี 2557 alt

 altขอให้ ทุก รพ.สต.ลงรายงานความครอบคลุมวัคซีน งวดที่ 2 และ รายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.57) ใน RE 2009 ด่วน

แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบโรงพยาบาลสกลนคร ว่าด้วย สิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วย สิทธิจ่ายตรง (อปท.) พ.ศ.๒๕๕๗ alt

ตามที่คณะทำงานกำหนดนโยบายต้นแบบ CUP เมืองสกลนคร ด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ได้มีมติกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น การส่งเบิกในสัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.๕๗ โหนด (Node) ๑,๒,๓ ทั้งหมด ๑๒ แห่ง ส่งเบิก ๕ แห่ง คือ รพ.สต.ดอนแคนใต้, หนองลาดใต้, ฮางโฮง, หนองสนม และแมด alt

รพศ.สกลนคร จะจัดอบรมเก็บตก SKT อีก 2 รอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.57 สำหรับผู้ที่ทำงานเวรเช้าตลอด และรอบวันที่ 21 เม.ย.57 สำหรับเก็บ CNEU 3 วันและเก็บ ชม. สำหรับท่านที่มาลงชื่อไว้แล้วไม่ได้เข้าอบรมเลยแม้แต่วันเดียว ขอให้ท่านเลือกเข้าใน สองรอบนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าได้เลยแม้แต่วันเดียว เราขออนุญาต delete ชื่อของท่านออก alt

alt
 
ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวในรูปแบบ File ที่ช่องงานบริหาร ภายในวันที่ 2 เมษายน 2557 (รายละเอียดอยุ่ห้องงานบริหารลำดับที่ 1986)

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฯ alt

ขอให้ทุก รพ.สต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และคัดเลือกผู้สูงอายุ สุขภาพดี 80 ปี ระหว่าง 14-30 เมษายน 2557  ขึ้นไปเข้ารับการเชิดชูเกียรติ ตามรายละเอียดแนบ alt

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัด 5 คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คปสอ.เมืองสกลนคร ปี 2557  รายละเอียด

แจ้ง SRRT/คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2557 อำเภอเมือง ศึกษารายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดการเตรียมเอกสาร,แบบฟอร์มฐทะเบียน, เตรียมพร้อมดำเนินงานและรับประเมินฯ (รายละเอียดอยู่ห้องงานระบาด)
แนวทางการดำเนินงานนโนบายปฐมภูมิต้นแบบ จังหวัดสกลนคร alt
 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

 

smiley

 
เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail