หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้417
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้479
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้417
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้3039
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด175033

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอให้ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี / หนองลาดใต้ / ดอนแคนใต้ / หนองสนม / ท่าแร่ / คูสนาม / หนองปลาน้อย / โคกก่อง / แมด / หนองไผ่ / นาคำ / ดงพัฒนา / สุขเกษม และ  นาเวง   กรุณาแจ้งยอด  MR.  ป.1    ด่วนที่สุดด้วย 


alt     ขอเชิญคณะกรรมการ  CUP   BOARD   และ   ผอ.รพ.สต. ทุกท่าน    เข้าร่วมรับการนิเทศงาน   คปสอ. ครั้งที่ 2  / 2558  ในวันที่  3  กรกฎาคม  2558  //  ภาคเช้า  เวลา  08.30 น.  ที่  รพ.สต.แมด  และ  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานคำหอม   รพศ.สกลนคร


altขอให้ รพ.สต. ส่งเป้าหมาย  MMR. ของ  นร. ป.1    ภายในวันนี้  ( วันพฤหัสบดีที่  2  กรกฎาคม  2558 )    ที่ห้องงานคุณนวพรรณ


altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน / โรงเรียน  จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรม  พร้อมรายงานผลการดำเนินงานมายัง  สสอ.เมืองสกลนคร   รายละเอียด


alt  ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง  (โดยเฉพาะ  ท่าแร่, นาคำ, ดงมะไฟสามัคคีและดงมะไฟ) ลงรายงานต้นแบบแพทย์แผนไทย  ใน RE2009  ให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 -  มิถุนายน  2558    ภายในวันที่  1  กรกฎาคม  2558     เพราะต้องสรุปผลงานนำเสนอ  นพ.สสจ.สกลนคร


altขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมแผนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่  PPA จังหวัดสกลนคร  ปี 2558  ในวันที่ 6  กรกฎาคม  2558   เวลา 13.30 น.   ณ  ห้องประชุม  สสอ.เมืองสกลนคร  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.นางอรชพร  วัฒนาอารีกุล   2.นางฐิตินันท์  เทียนขาว   3.นางรัชนี  เวสต์   4.นางปิยะนาฎ  พรมจันทร์   5.นางลักษณา  งอธิราช   6.นางพรเพ็ญ  พลไชย   7.นางสุพิศ  ศรีทอง   8.นางยุวดี  ฤทธิ์ศรีบุญ   9.นางศรีวิไล  นามละคร   10.นางธฤฏวัน  อุเทศ


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 โดยการลงนามสมุดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 และรวบบวมส่งคุณสมบูรณ์  กุดนอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 รายละเอียด


altขอเชิญ  รพ.สต. ส่งผลงานเข้าประกวด  และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2558   ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี  ส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558   เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียด


altขอให้ทุก รพ.สต. ตรวจสอบข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกัน โรคหัด - หัดเยอรมัน (MR.)  เข็มที่่  2  และ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี 2558   และขอความร่วมมือในการเร่งรัดการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกำหนด   รายละเอียด


altขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลของสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตแพทย์ - ทันตาภิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียด


altแจ้งเลื่อน ผู้รับผิดชอบงาน NCD ของสถานบริการทุกแห่ง  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ลานคำหอม ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ออกไปไม่มีกำหนด


altอให้ ผอ.รพ.สต.โคกเลาะ, ดงมะไฟสามัคคี, โนนหอม, เตรียมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของท่าน ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การศึกษาข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดอย่างน้อยสถานบริการละ 1 เรื่อง เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยส่งผลงานวิชาการ 3 เล่ม หรือภาพถ่ายได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานการดำเนินงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ตามแบบฟอร์ม ส่งเข้าห้องงานคุณสุภาดา  ตามัย ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 รายละเอียด


 altขอแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้ประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมดรงไข้เลือดออก รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดถนนคนเดินหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) ทุกวันอังคาร เวลา 15.00 - 20.00 น. ณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร อแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ปี 2558 และขอความร่วมมือแจ้งผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด


 

 

altหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าวิทยากรในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail