หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1249
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้829
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้2078
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้57423
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด145729

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altหนังสือขออนุมัติไปราชการ เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560 และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อสม.ปี 2560 รายละเอียด


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน อสม. ปี 2560 รายละเอียด


altขอความร่วมมือจาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ขยายระยะเวลาและปรับรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่างๆ จากระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 13 - 27 มีนาคม 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงานมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกนคร รายละเอียด


altขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมอบรมวิชาการ "ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติกับการนำไปประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านสมุนไพรสำหรับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย จากเดิมวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 ชั้น 6โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเครือข่ายการดูแลต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ  HIV / เอดส์ในชุมชน สถานบริการเครือข่าย รพ.สน.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม พัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม หนองหารธารา กลุ่มพยาบาล รพ.สกลนคร


altขอให้สถานบริการทุกแห่ง สำรวจผู้ป่วยโรคหูในเขตพื้นที่บริการ และส่งรายชื่อที่ผู้ประสานงานกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศูนย์สกลนครมาภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3585/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559ป็นคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 582/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แทน รายละเอียด


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 รายละเอียด


altการย้ายประจำปี 2560 รอบที่ 1 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการใช้ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับและป็นที่นิยมใช้ในชุมชนและสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ และส่งแบบสำรวจมายังห้องงานแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองวัคถุมงคล พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต(หลวงปู่มั่น) กริ่ง"ภูริทัตฺโต" รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคจากสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 รายละเอียด


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส่งรายงานไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน แบบฟอร์มรายงาน รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail