หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2211
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1812
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้4023
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้73561
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด347385

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

 

 

 

 

altกำกับและติดตามการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รายละเอียด


 

altคำสั่งแนบท้ายจังหวัดสกลนคร ที่ 4774/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


 

altขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


 

 

alt ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานด้านเอดส์ แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหนองหารธารา (กลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลสกลนคร


 

altขอเชิญผู้รับผิดขอบงาน รพ.สต.ติดดาวใน รพ.สต.เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขหลังเก่า รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งผลงานประกวด อสม./รพ.สต./ชุมชน ดีเด่น ในการดำเนินงานยาสูบระดับพื้นที่ ปี 2561 โดยส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 รายละเอียด


altขอแจ้ง รพ.สต./ศสม./ศบส. การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ รพ.สต./ศสม./ศสบ./ ทุกแห่ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อนสร้าง ผ่านเว็บไซต์ สปสช. เขต 8 ในวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 1630 น.

ณ ห้องประชุมอินทนิล สสจ.สกลนคร (ให้เตรียมทะเบียนครุภัณฑ์ และ โน๊ตบุ๊ก เข้ามาด้วย)


altขอเชิญผุ้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ(CM)​เเละผู้ดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง(CG) เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้ดูเเลผู้สูงอายุ​ที่มีภาวะพึ่งพิง​ ปี​2561​ ในวันที่​  23​เมย.2561​ ถึง​ วันที่​1 พค.2561​ เวลา​ 08.30 น.เป็นต้นไปณ ห้องประชุมธนากโร​ อาคารเเพทย์เเผนไทย​ รพศ.สกลนคร รายละเอียด


altขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 ตามแบบประเมินที่แนบไฟล์มานี้ ภายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 (ให้ส่งเฉพาะลูกจ้าง พกส.เท่านั้น) รายละเอียด


altขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญแพทย์แผนไทย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการหมอพื้นบ้าน อำเภอเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพอสม.นีกจัดการสุขภาพและพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รายละเอียด


altขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะติดเชื้อและการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ำ อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ประสานผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์ รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


 

altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอแจ้งอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) รายละเอียด


altแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail