หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1195
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้840
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้9114
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้17487
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด305652

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอให้ รพ.สต./ศสม.และ ศบส. ทุกแห่งส่ง รายงานกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 4 เดือน ที่รับวัคซีน IPV. ร่วมกับ tOPV. ในเดือนมีนาคม 2559 ภายในวันศุกร์ 12 กพ.59 นี้, ส่งรายงานทางห้องงานคุณนวพรรณ(เท่านั้น), แบบรายงานฯปรากฎที่ห้องงานสารบรรณ


     ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งข้อมูลพัฒนาบุคลากร ปี2559 งวดที่1 ส่งทางห้องงานบริหาร ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดที่โปรแกรมสารบรรณสาธารณสุข)


       altแจ้งประชาสัมพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุกแห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ขอความร่วมมือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเข้าร่วมอบรม เรื่องพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา ประปาน้ำดื่มได้ ในวันที่ 2- 4 มี.ค 2559  ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


ขอความร่วมมือผู้อำนวยการ รพ.สต./ ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตเมืองทุกแห่ง และหัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสาธารณสุขธาตุนาเวง สสอ.เมือง แจ้งผู้เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลการดำเนนงาน/การประเมินสุขภาพอำเภอ/การดำเนินงานหมอครอบครัว ส่งที่ คุณภุชพงษ์ สุพัฒนกุล ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2559(รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


          บันทึกการรับส่งข่าวทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด


         แผนการตรวจสอบภายใน CUP เมืองสกลนคร (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


alt

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร และ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เข้าร่วมประชุม/อบรมการใช้โปรแกรมพัสดุ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ รพ.สต.ฮางโฮง


ขอเชิญ ผอ.รพ.สต., ผู้รับผิดชอบงาน คบส. และ อสม.(2 คน) ใน รพ.สต./ศสม. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เรื่อง มาตรฐาน Primary GMP. และโรงงานผลิตน้ำดื่ม ในวันพุธ ที่ 17 กพ. 59 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องราชาวดี ชั้น 6 โรงแรมอิมพิเรียมสกล (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


  ขอให้ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีสัญญาณเตือนว่าน่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในปี 2559 (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


   altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคใน รพ.สต./ ศสม.และ ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการความรู้เรื่องวัณโรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2559  ในวันอังคารที่  9  กพ. 59 เวลา 08.30 - 16.30 น.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


      แจ้งรายละเอียดโปรแกรมและแผนการตรวจสุขภาพโครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ปี 2559(100 %) ระหว่าง      9 - 11 มีค. 59 (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


      แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกแห่ง ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้งบประมาณจัดอบรมหรือจัดประชุมต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและกำชับข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ด้วย


ด่วนที่สุด     สสจ.สน. ขอข้อมูลโรงเรียนที่มีเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนฯ  เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ, กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และส่งทางห้องงานคุณนวพรรณ ภายใน   วันพฤหัสบดีที่ 28 มค.59 (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


alt

 

     แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2559 (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


       ขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2558 (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


       ขอให้ รพ.สต./ ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานกลุ่มเป้าหมายเด็ก 4 เดือน ที่จะรับวัคซีน IPV.ร่วมกับ OPV. ในเดือน กพ.59 เพื่อนำยอดส่งเบิกวัคซีนด่วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มค.59 ส่งที่ห้องงานคุณนวพรรณ(เท่านั้น), รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ


           ขอความร่วมมือ รพ.ค่ายกฤษณ์ฯ, ทุก รพ.สต., ศสม.และ ศบส. เชิญผู้ประกอบการผลิตอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย  เข้าประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหาร จังหวัดสกลนคร  ปี 2559  ในวันศุกร์ที่ 5 กพ. 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกล (รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ)


alt   ขอแจ้งแผนออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรมหมุนเวียน  ปีงบประมาณ  2559    (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


  ขอเชิญ  รพ.สต. ที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัด  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด  เข้ารับการคัดเลือกสถานบริการที่ดีเด่นที่สุดในจังหวัด 1 แห่ง  เพื่อรับโล่ - เกียรติคุณ  ส่งผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบ PAPER  ที่คุณนวพรรณ  สสอ.เมืองสกลนคร  ภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559   (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)

 
เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail