หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้788
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2632
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10731
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้788
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด976054

เริ่มนับ : 1ม.ค.57
ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altเนื่องด้วย สสจ.สน. ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการ ได้ทำการแก้ไขข้อมูลประชากรซ้ำ ให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 นั้น  สสอ.เมือง ต้องการทราบความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน  จึงขอให้ทุกท่าน Copy ข้อมูลประชากรซ้ำ ในหน้า GIS แล้วบันทึกไฟล์เป็น Excel  ส่งเข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดีให้ด้วย  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป (วรรณพร พึ่งวร)


altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งแผนการเบิกยาสมุนไพร ที่เมลล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel


alt ขอให้ทุกสถานบริการเครือข่าย รพ.สกลนคร ส่ง21แฟ้ม(รอบสัปดาห์) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557


altขอเชิญ คุณอรชพร วัฒนาวารีกุล/คุณพิมพ์พิชชา ติงมหาอินทร์/คุณธัญวรัตน์ มีพรหม/คุณทิพย์วิมล เดชภูมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสสจ.สกลนคร  ภายในวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2557 รายละเอียด


 altJHCIS เวอร์ชั่นปรับปรุงอย่างเป็นทางการ 30 ก.ค. 57  ดาวน์โหลดได้ที่ www.jhcis.net


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2558 รายละเอียด


altขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ประจำสถานบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด หนังสือขอความร่วมมือควบคุมและป้องกันโรคตามแดงระบาดในสถานศึกษา ส่งโรงเรียน/ศูนย์เด็ก และเทศบาล/อบต. ด้วย รายละเอียด


altขอให้ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู๋ใน รพ.สต. ต่อไปนี้ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคฯ ในเวปไซค์ http://thaigcd.ddcmoph.go.th รายละเอียด


altแจ้ง แผนการให้บริการเชิงรุกสำหรับคนพิการขาขาด (รายละเอียด)


altกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชม.) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 เวลาและอาหารเที่ยง) ระหว่าง 27 ก.ย.- 23 พ.ย.57 เรียนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยคณะแพทย์ศาสตร์ มข.ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.ย.57 (รายละเอียด)


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนครalt


ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557 เข้าห้องRe2009 ชื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการขยะในชุมชม ปี 57 (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่นี้) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail