หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้204
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้525
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3176
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้11455
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด151047

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

alt ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่กำหนด และส่งตัวอย่างมายังงานคุ้มครองผู้บริโภค  สสจ.สกลนคร  ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558  รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.โคกเลาะ, ทับสอ และ ดอนแคนใต้ ส่งเป้า MR เพิ่มเติมด่วน  ภายในวันที่  21  พฤษภาคม  2558


altขอให้ รพ.สต.ต่อไปนี้ ส่งรายงานงวดวัคซีนใน RE 2009 ด่วนด้วยค่ะ รพ.สต.ดงขุมข้าว, หนองปลาน้อย, หนองลาดใต้, โนนหอม, ดงมะไฟสามัคคี, ดอนแคน, หนองไผ่, เชียงเครือ, แมด, ดงพัฒนา, ดงมะไฟ, นาเวงและร่มเกล้า


altสสจ.สกลนคร ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ออกประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP, Primary GMP  ครั้งที่  1/2558    รายละเอียด


altเรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองสกลนคร ได้จัดทำคำสั่งเพื่อเตรียมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยให้ รพ.สต. 4 ดาว ไปช่วยเตรียมความพร้อมใน  รพ.สต. ที่จะรับการประเมิน   ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้   รายละเอียด


altขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.หนองปลาน้อย เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  สสจ.สกลนคร   รายละเอียด


altขอเชิญภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้าร่วมวิ่งจ้าวนามอำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 5/2558  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 05.00  น.   ณ หน้าตลาดสด  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  (เริ่มปล่อยตัวเวลา  06.00 น.)


altแจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. เดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด


altขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ รพ.สต.หนองปลาน้อย เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.00  น.   ณ  ห้องประชุม  1   สสจ.สกลนคร      รายละเอียด


 altขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยจากสถานบริการเครือข่ายทุกแห่เข้าร่วมประชุม  " คลินิกสุขภาพเกษตรกร "  ในวันที่  20  พฤษภาคม  2558    เวลา  07.00 - 16.00  น.   ณ  ห้องประชุม  รพ.นิคมน้ำอูน    รายละเอียด


altข้อมูลประกอบการเขียน รพ.สต.ติดดาว    รายละเอียด


 

altเอกสารเตรียมรับประเมิน  รพ.สต.ติดดาวระดับเขต  (ไฟล์อยู่ที่ห้องงานข้อมูลข่าวสาร)


alt  ขอให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ส่งข้อมูล Spec ที่งานการพัสดุ  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร     ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2558    รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family Carm Team) ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2558      รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ Node of rt-PA ในดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง    รายละเอียด


altแจ้งแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในเด็ก อายุ  2.5 - 7  ปี  ทั่วประเทศ   ปี 2558    รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี  2558    รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน Service Plan สาขาโรคหัวใจ (STEMI & Warfarin)  ปี  2558   ในวันที่  27  พฤษภาคม   2558   ณ  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร    รายละเอียด


altขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงาน 1.จาก รพ.สต./ศสม. 2.จาก อปท. และ 3.อสม.1คน/แห่งเข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดโรค ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ส่งทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ Line ผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.   ภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2558   ตามแบบฟอร์ม


altขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Preterm management and prevention ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลสกลนคร   โดยส่งรายชื่อภายในวันที่ 10  มิถุนายน  2558    alt


altขอแจ้งยอดจัดสรรวัคซีน MR. และ Influenza ของอำเภอเมืองฯ (เบิกออนไลน์)   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า Datacenter ตามลิงค์นี้ครับ http://www.cupsakol.org/datacenter/


 altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรกรปลอดโรค และขอความร่วมมือประสานแจ้ง อปท. แห่งละ 1 คน และ อสม. 1 คน ต่อ รพ.สต./ศสม./ศบส. เข้าประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมธนากโร  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร    รายละเอียด


altขอแจ้ง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก (เพิ่มเติม)   รายละเอียด


altแจ้งการเบิกค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2   ปี  2558   (รายละเอียด)


alt  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุตามแบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจผู้ป่วยโรคหืดเพื่อขึ้นทะเบียน  ตามรายละเอียดที่แนบมานี้   รายละเอียด


altแจ้งปรับแผนออกสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2558     รายละเอียด


altแจ้งแผนสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายไขว้ต่างอำเภอ    รายละเอียด


alt  แจ้งเป้าหมายวัคซีน MR เข็มที่ 2  และจำนวนวัคซีนที่ให้เบิก / กรุณาส่งแผนการรณรงค์ (พ.ค. - ก.ค. 2558)  ด่วนด้วย   รายละเอียด


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail