หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2130
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2261
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้8281
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้43296
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด361823

เริ่มนับ : 1ม.ค.59
ปี 2558---------------> (288,160) ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร GMP และ Primary GMP ครั้งที่ 2/2559 และส่งแบบประเมินและแบบรายงานมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด 


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ปี 60 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม


altขอให้ รพ.สต.คูสนาม/ โนนหอม/ ท่าแร่/ แมด/ นาขาม/ นาคำ/ พังขว้างใต้/ ดงขุมข้าว/ ดงพัฒนา/ ดอนแคนใต้/ โคกก่อง/ ลาดกะเฌอ มารับซองขอบริจาคกฐินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และขอให้ส่งซองปัจจัยมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 


altเรียน ผอ.รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร กำหนดจัดอบรม อสม.ทดแทน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อความเหมาะสมจึงขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน ส่วนวัน เวลาจะแจ้งใหม่อีกครั้ง


altเรียน ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ขอเลื่อนการวิ่งจ้าวสนามวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ออกไป เพื่อความเหมาะสม ส่วนวัน เวลาใหม่จะแจ้งอีกครั้ง


altขอเชิญ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมวางแผน จัดทำ Road Map อำเภอเมืองสกลนครปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


alt    ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและสถานบริการเครือข่าย รพ.สต.สกลนคร เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรอง เฝ้าระวัง และแก้ไข ภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียนจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากร รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รายละเอียด


altขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ยกเลิกคำสั่งพัสดุเดิม เปลี่ยนเป็นคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3585/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559


 

altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง รับกล้าพันธ์ุสมุนไพรเพื่อนำมาจัดสวนสมุนไพรใน รพ.สต. ณ ฟาร์มประชารัฐสกลนคร บ้านโนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่/พยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัสดุ/ยา/เวชภัณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมพัสดุ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

1.ให้นำเครื่องโน๊ตบุ๊ก ที่ติดตั้งโปรแกรม Access2003

2.แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ / ใบเบิก 4 สี (พอได้มีข้อมูลทดลองบันทึก)

3.ทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน พร้อมไฟล์รูปภาพ (พอได้มีข้อมูลทดลองบันทึก)

4.โปรแกรมติดตั้งอยู่ที่ห้องงาน Skydrive โฟลเดอร์ สาธารณะ\โปรแกรม\DRUG_


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศสบ.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติรับค่าป่วยการให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพสต.ทุกแห่ง ให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย และนวดเพื่อเสริมความงามในพื้นที่รับผิดชอบ และส่งแบบสำรวจและสรุปผลภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด


 

altขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานคัดกรองไข้หวัดใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2559 และขอให้ทีมคัดกรอง ม.ราชภัฏสกลนครส่งรูป 1 นิ้ว และแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสอบสวนโรค ทุกแห่ง ส่งผลงาน Good Practice ด้านการเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมประกวด อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 ภาพ รายละเอียด


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเขตอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2559 และขอให้ รพ.สต./ศสม./ศสบ.ทุกแห่ง ดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินส่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (GIS Health) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียด


altขอแจ้งเปลี่ยนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH ครั้งที่ 5 จากวันที่ 15 ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยปลัดกระทรวงฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยแห่ง 15 คน กำหนดลงทะเบียนเวลา 15.00 น. และปล่อยขบวนจักรบานเวลา 16.00 น. รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สศม./ศบส.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรการประชารัฐร่วมใจใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการส่ง รายงาน506 ใน Dashboard กรณีปกติ/กรณีส่งไม่ได้ รายละเอียด


altโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

 


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


altวิธีการใส่เลขหน้า Word


alt..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


alt   ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Health ทุกวันที่ 15 ของเดือน รายละเอียด


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail