หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้206
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2376
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้206
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้56748
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด801372

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกสายงาน ทุกระดับ ได้ร่วมบันทึกสำรวจค่ามาตรฐานงานบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำชุดข้อมูลค่ามาตรฐานงานของ สสอ.เมืองสกลนคร ตามลิงค์นี้  แบบสำรวจข้อมูล


altประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลคร ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น.) (ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.) รายละเอียด


 

altขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยใช้งบประมาณจากโครงการ รายละเอียด


 

altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


 

altขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง แสดงข้อคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข ตามแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็น แล้วส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


 

altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 2 รายละเอียด


 

altหนังสือขออนุญาตไปราชการ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Manager) ในวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม รายละเอียด


alt ขอแจ้งแผนจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังมะเร็งท่อน้ำดีและตับ ปี 2560 รายละเอียด


altคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นและประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบตุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


 altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานรักษาพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altหนังสือขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


altการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้แพทย์แผนไทยใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail