หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้256
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1885
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10045
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้73850
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด622696

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-payment ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 

altขอให้ รพ.สต.โคกเลาะ/ดงมะไฟสามัคคี/นาคำ/นาขาม/ธาตุเชิงชุม เก็บตัวอย่างปลา หอยไซ ปลาร้า และปลาส้ม ส่งตรวจในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาสาด้าหลัง(ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอรับหน่วยปฐมพยาบาล ในการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2560 และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล ติดต่อรับบัตรรถและบัตรติดตัวผู้ปฏิบัติงาน ที่คุณบุญนาค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถ้าไม่มีบัตรจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ รายละเอียด


altขอเชิญส่งแม่วัยรุ่น แม่ยากจน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ อสม. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมอบรม "โครงการก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่วัยใส" โดยส่งแบบตอบรับไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ทางโทรสาร 042 - 712072 รายละเอียด


 

altหนังสือขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหามารดาตายเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยส่งแบบตอบรับการประชุมทาง QR code รายละเอียด


 

 

altขอให้ทุก รพ.สต. แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุประจำปี 2561 ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2560  กรอกออนไลน์


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัสดุใน รพ.สต. ที่มีความสมัครใจในการใช้โปรแกรมจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ (drug_31) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิล สสจ.หลังเดิม สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

1. คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก + โปรแกรม Access 2003(พร้อมการติดตั้งแบบเต็ม+ActiveX)

2. ข้อมูลรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.หรือผู้รับผิดชอบงาน และประสาน อสม.หน่วยบริการละ 1 คน เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่ซ้ำ ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ศาลามาร์ติโน่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมสภาสุขภาพ "งานเชิดชูคนดีศรีสภาสุขภาพ" ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร และขอความร่วมมือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในวัน เวลาดังกล่าว รายละเอียด


altการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้แพทย์แผนไทยใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อในสถานบริการทุกแห่ง แห่งละ 1 คน เข้ารับการเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง(PNC Storke) ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โงรพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


altประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รายละเอียด


altขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลนครสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินพนักงานกระทรวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่หองงานบริหาร สำนักงานสาะารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altประชาสัมพันธ์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีความประสงค์ขอย้ายทั้งต่างจังหวัดและภายในจังหวัด ประจำปี 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail