header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้97
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้3015
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้8671
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้34327
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1181290

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

สายด่วนผู้บริหาร 062 595 2655

 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค Cup เมืองสกลนคร เข้าประชุมการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า)


altขอให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามและรวบรวมข้อมูลการกระจายยาในร้านค้าร้านชำทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยรายงานผ่านโปรแกรม URL:http://goo.gl/K1Dzec และให้จัดส่งแบบสรุปข้อมูลยาในร้านค้าร้านชำ มายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ที่ห้องงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด


altขอให้ จนท. ทุกท่านลงทะเบียนการใช้งาน Happinometer ด้วยตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้ที่ เว็ปไซต์ Happinometer เสร็จแล้วให้รวบรวมข้อมูล Average Score (คะแนนเฉลี่ย) รายบุคคลส่ง เป็นไฟล์ Excel ที่ห้องงานมะเร็งท่อน้ำดีด้วยครับ คู่มือการบันทึก


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง  ชั้น4 อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการ ณ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยส่งออกด้วยโปรแกรมสรุปโรค เข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดโปรแกรม


altการมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. โดย สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รต.สต. ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียด


altขอสำรวจความต้องการเพื่อสั่งซื้อหมวก พอ.สว.สำหรับสมาชิก พอ.สว. พร้อมนำส่งเงินซื้อหมวก พอ.สว.ใบละ 100 บาท มายังคุณวิริยา นาคพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ "เตรียมความพร้อมใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน  รายละเอียด


altขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altการทำลายเอกสารประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียด


altหนังสือซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถสติปัญญาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียด


altขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 (กรณีกลุ่มเด็กโรคหัวใจ) รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด

 


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail