header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

โทร 081 471 9643

การจัดการความรู้​ นวัตกรรม​ /R2R​
********************

............................ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2574
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้4183
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้6757
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้82099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด810538

เริ่มนับ : 4ม.ค.65
ปี2564---------------> (281,196) ปี2563---------------> (378,316) ปี2562---------------> (702,893) ปี2561---------------> (1,303,111) ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     แผนที่Google Map

 
 

    
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในระดับดีเด่น และดีมากกลุ่มข้าราชการ รอบที่ 1 ประจปีงบประมาณ 2567
 ( 1 ตุลาคม 2566 31 มีนาคม 2567คลิกรายละเอียด
 

 แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง

สาธารณสุข  พ.ศ. 2564  สสอ.เมืองสกลนครรายละเอียด

 

แนวทางการดำเนินเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  รอบ6เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)  คลิกดูรายละเอียด

 

แนวทางการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิก

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาค ก พิเศษ    คลิก

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 คลิก

แผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด

 

คณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร  คลิกรายละเอียด


 

การดำเนินการชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

 

การมอบอำนาจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คลิก

 

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

 

 

มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.2566 คลิกดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง ACM


 

แนวทางการปฏิบัติการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สสอ.เมืองสกลนคร) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) คลิกรายละเอียด

 


ที่ สน 0033.011/404 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิ์ภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ปี พ.ศ. 2566  รายละเอียดคลิก

คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สสอ.เมืองสกลนคร)  คลิกรายละเอียด

 
สำหรับสมาชิก
ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail