หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้650
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้3888
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้15573
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้28014
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด28014

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

 

altขอเชิญ ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร ร่วมประชุมติดตามงาน COCKPIT61 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สสจ.สกลนคร และขอให้ รพ.สต.นาคำ และ  รพ.สต. 5 ลำดับสุดท้าย ได้ทำการนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวนที่ผ่าน จำนวนที่ไม่ผ่าน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา รพ.สต. ละ 5 นาที

 


altขอเชิญบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่3 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยหัวข้อการจัดประชุมได้แก่ วิจัยชุมชน การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และการนำเสนอวิจัย

 


altขอเชิญภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพดี วิถีอำเภอเมืองสกลนคร ประจำปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนสิริราษฎร์วิทยาคาร ตำบลเชียงเครือ เวลา่ 05.00 น. เป็นต้นไป


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานหรือผู้เกี่ยวข้องงาน EHA ของอปท. ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สสอ.และ รพ.สต ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการ

ในวันที่  18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล โดยขอความร่วมมือจาก รพ.สต ทุกแห่ง ส่งหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบจากหน่วยงาน อปท. พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ให้ สสจ. ทราบภายใน

วันที่ 15 มกราคม 2561 รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากร รพ.สต.นาขาม/ โนนหอม/ นาคำ/ ลาดกะเฌอ/ หนองสนม/ เชียงเครือ/ พังขว้างใต้/ ดงขุมข้าว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยะหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุใน รพ.สต.ทุกแห่ง ติดต่อขอรับ Username และ Password เพื่อใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 หมายเหตุ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมารับด้วยตนเองเท่านั้น


altขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ส่งข้อมูลรายรับประจำปี ภาษี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) ในรูปไฟล์ที่ช่องงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อส่งข้อมูลให้สรรพากรอำเภอ ใช้ประกอบการเสียภาษี ปี 2560 รายละเอียด

 


altแจ้งขอรับการสบับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล     ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2560      ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งการดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด


altขอแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256รายละเอียด


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอแจ้งอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) รายละเอียด


altแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียด


altขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข สมัครเข้าอบรมหลักสูตร "นักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน" โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sorporsor.com และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 มกราคม 2561 ทาง www.sorporsor.com รายละเอียด


altคำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัมนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยบาล รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


 

altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 


altหนังสือขออนุญาตไปราชการ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


 altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานรักษาพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail