header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

สายด่วนผู้บริหาร 06 2595 2655

การจัดการความรู้​ นวัตกรรม​ /R2R​
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1195
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1818
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้11363
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้6823
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด157805

เริ่มนับ : 6ม.ค.63
ปี2562---------------> (702,893) ปี2561---------------> (1,303,111) ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 alt ประกาศผลการคัดสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด


 

altขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการ ให้ดำเนินงานรณรงค์ "อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด19" รายละเอียดส่งเข้าห้องงานสารบรรณ


alt

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรและคัดสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด


alt

ขอให้ข้าราชการทุกตำแหน่งใน รพ.สต. ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๑/๖๓ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมลงลายมือในแบบฟอร์มฯ ๒ ฉบับ และส่งเอกสารดังกล่าวที่ สสอ.เมืองสกลนคร ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด

alt

ขอเชิญคณะทำงาน Core Team รพสต ติดดาว ปี 2563 ,ผอ.รพ.สต /ศสม/ศบส พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง 17 เเห่ง(รับการประเมินปี 2563) เข้าร่วมประชุมรับฟังเเนวทางและรูปแแบบการรับประเมินเยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอ ,โซนอำเภอและระดับจังหวัด  ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม รพสต ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

alt ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล รพ.สตในสังกัดของ สสอ เมืองสกลนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกลุ่มงาน กพค (ทันตาภิบาล) รอบ 6 เดือน  ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม รพสต ธาตุเชิงชุม ในการนี้ขอเเจ้งทางท่าน ผอ รพ สต ทุกแห่งที่มี จนท ทันตาภิบาลในสังกัด ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๔ อัตรา (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ อัตรา,พนักงานธุรการ ๑ อัตรา,พนักงานบริการ ๒ อัตรา) ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๓รายละเอียด

alt

หนังสือรับรองเงินเดือน  ดาวน์โหลด


    

alt

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิล สสจ.สกลนคร  (ให้นำโน๊ตบุ๊ก ที่ติดตั้งโปรแกรม QGIS และโปรแกรม Google Earth พร้อมทั้งปลั๊กไฟ เข้ามาด้วย)

 


altขอให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุก่อน 1 ต.ค. 2561 เข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2563 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้ทุกหน่วยงานสรุปผลจำนวนการตอบแบบสำรวจ รายสถานบริการมายัง สสอ.เมืองสกลนคร ที่ผู้ช่วยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ  คลิกเข้าตอบแบบสำรวจ


 

alt
ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม และนำกลุ่มเป้าหมายมารับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการกาญจนาบารมี แห่งละ 20 คน ณ.หอประชุม ตชด23 สกลนคร  ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น.


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียด


คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน  รายละเอียด


altขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


 

 

altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด

 
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร คลิก
หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี2563  คลิก
แนวทางการตรวจบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิก 
คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  คลิก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ต.ค.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน พ.ย.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ธ.ค.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ม.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ก.พ.63  คลิก
การดำเนินงานตามภารกิจหลักโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอเมืองสกลนคร คลิก
การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิก
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP  คลิก
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 EGP คลิก

แผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณ 2562  คลิก

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  คลิก


สำหรับสมาชิก
ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail