หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1393
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้4699
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้28875
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้77099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด959329

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 125 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

สายด่วนผู้บริหาร 089-572-9942

 

 

altขอเชิญแพทย์แผนไทยหรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุมและนำพาหนะมารับยาปรุงเฉพาะราย ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญ ผู้ช่วย สสอ.เมืองสกลนคร ทุกท่าน/ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง/ นวก.สธ./จพ.สธ. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนคร ด้วยนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีส่วนในการขับเคลื่อนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาตสร์ เพื่ออนาคตไทสกล ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์(หอประชุม1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งแสดงความจำนงลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ส่งภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ห้องงานบริหาร รายละเอียด แบบฟอร์ม


altขอแจ้งให้เจ้าหน้าที ส่งแบบคำขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส.ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด


การออกหนังสือรับรองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2561 รายละเอียด


altการแสดงความจำนงลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถสติปัญญาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียด


altการย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รายละเอียด


altขอให้ตรวจสอบข้อมูลพนักงานของรัฐ ตามรายละเอียดที่แนบ รายละเอียด 


altขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 (กรณีกลุ่มเด็กโรคหัวใจ) รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altคำสั่งแนบท้ายจังหวัดสกลนคร ที่ 4774/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะติดเชื้อและการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ำ อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail