หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้4961
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้5098
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10059
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้102436
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด703062

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 166 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

สายด่วนผู้บริหาร 089-572-9942

 

altขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดต่อรับต้นรวงผึ้งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมส่งภาพกิจกรรมการปลูก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


altประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รายละเอียด


altขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก Family Folder ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเข้าร่วมประกวดลูกประคบลีลาและประกวดส้มตำสมุนไพร ในงานมหกรรมคู่ค้าเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"เมืองสมุนไพรไทสกล" ให้ส่งแบบตอบรับไปยังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด


altขอเชิญร่วมงานมหกรรมคู่ค้าเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"เมืองสมุนไพรไทสกล" ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 


altขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและประเมินมาตรฐานระบบบริการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) รายละเอียด


altเกณฑ์การคิดคะแนน KPI2561 รอบที่ 2    1.ดาวน์โหลด    2.ตัวอย่างการคิดคะแนน


 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชภัสดุ ตามแบบ ธร.3801 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด


altขอเชิญตัวแทนโซน รพ.สต. แห่งละ 2 ท่าน (1. ผอ.รพ.สต.  2. แอดมินโซน) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและหาข้อสรุป เรื่องการคิดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด KPI ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สสจ.สกลนคร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


altการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รายละเอียด 


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส รายละเอียด 


altขอแจ้งการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชน หรือท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อจัดทำแผผนปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด


altแจ้งแผนออกตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ


altขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน "มหกรรมคู่ค้าเมืองสมุนไพร" รายละเอียด


altขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งแผนการดำเนินงานตำบลปลอดลูกน้ำยุงเดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองหมอพื้นบ้านในปี 2555 - 2561 ส่งคุณวิริยา นาคพันธ์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด


altขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำ และรับส่งต่อ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 (กรณีกลุ่มเด็กโรคหัวใจ) รายละเอียด


altขอเชิญ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่นำเสนอเอกสารเพื่อรับการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด  


altขอแจ้งแผนการดำเนินงานตำบลปลอดลูกน้ำยุง เดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียด

 


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนเมษายน 2561 รายละเอียด


 altขอเชิญทันตบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 25614 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด


altขอแจ้งให้แพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามแบบฟอร์ม ส่งคุณวิริยา นาคพันธ์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งให้แพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกแห่ง บันทึกข้อมูล แก้ไข/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โปรแกรม CCP จะปิดระบบให้หน่วยบริการบันทึก/แกกไขข้อมูล รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altกำกับและติดตามการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รายละเอียด


altคำสั่งแนบท้ายจังหวัดสกลนคร ที่ 4774/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะติดเชื้อและการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ำ อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail