หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2179
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้4182
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้9134
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้67146
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด233135

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

 

 

 

 

altขอเชิญ ผอ.รพ.สต. /ศสม./ศบส. และบุคลากรสาธารณสุข ทุกแห่ง /รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมกิจกรรมในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อสม. ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล เวลา 06.30 น. รายละเอียด


 

 

alt ขอเชิญ CM จากสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่23​  มีนาคม​ 2561 เวลา  12.00น –16.00น ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครหลังเก่า รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน,อ.ศสม.สุขเกษม, ผอ.ศสม.ร่มเกล้า, หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง   เข้าร่วมประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 3/2561  ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอภิวัฒนพรอาคารศัลยกรรม โรงพยาบาลสกลนคร


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศสบ. ทุกแห่ง ได้ประสาน/จัดมวลชนจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงานเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาสูบ รพ.สต./ศสม./ศสบ. ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมเรื่องการคัดกรองบุหรี่และสุรา ในวันที่ 27 มีนาคม 2561  รายละเอียดที่ห้องงานสารบรรณ ที่ สน 0132/388 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561


altขอแจ้งให้ รพ.สต.บ้านนาคำ/ นาขาม/ ลาดกะเฌอ/ ดงมะไฟ/ ดงขุมข้าว สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต.ดงพัฒนา/หนองปลาน้อย/ท่าแร่/คูสนาม/ดอนแคนใต้/เชียงเครือ/ฮางโฮง ส่งหนังสือประสาน อปท. เรื่องแจ้งแผนการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต.นาคำ/ดงมะไฟ/ดงมะไฟสามัคคี ส่งหนังสือประสาน อปท. เรื่องแจ้งแผนการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด


altแจ้งรพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เรื่องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ รายละเอียด


altขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองสกลนคร แจ้งแผนกิจกรรมดำเนินงานประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ปี 2561 (รพ.สต.นาคำ/ลาดกะเฌอ/นาขาม/ดงมะไฟ/หนองไผ่/ดงมะไฟสามัคคี/พังขว้างใต้/ดงขุมข้าว) รายละเอียด 


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอแจ้งอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) รายละเอียด


altแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


altคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail