หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2675
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2769
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้2675
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้75762
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด450521

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 115 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

 

 

 

altขอแจ้งการปรับแผนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 รายละเอียด


 

altขอแจ้งการปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีคงเหลือ+งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) รายละเอียด


altขอให้บุคลากรสาธารณสุข(ขรก./พกส.) ทุกท่าน ส่งใบแสดงความจำนงลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ โดยยึดตาม จ.18 ในระยะที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันอังคารที่ 15 พค.61 ที่งานบริหาร สสอ.เมือง รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตามรายชื่อ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม เพื่อนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครในการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตามแบบฟอร์มเดิมพร้อมเน้นแถบสีให้ชัดเจน รายละเอียด


 

altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียด


 altขอให้ รพ.สต.ติดดาว เป้าหมายติดดาว ปี 2561 ส่ง Profile รพ.สต.ติดดาว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียด  


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altกำกับและติดตามการส่งรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รายละเอียด


altคำสั่งแนบท้ายจังหวัดสกลนคร ที่ 4774/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะติดเชื้อและการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสกลนคร ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ำ อำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอแจ้งอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) รายละเอียด


altแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียด


altขอแจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

 

ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail