header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้2290
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1331
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้13601
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้50287
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด182443

เริ่มนับ : 7ม.ค.62
ปี2561---------------> (1,303,111) ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

สายด่วนผู้บริหาร 062 595 2655

 

 

altขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และ ศสม.,ศบส.ทุกแห่ง ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลานจอดรถห้างโรบินสันสกลนครที่ติดลำห้วยทราย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. การแต่งกาย ชุดจิตอาสา (เสื้อเหลือง ผ้าพันคอ หมวก ป้ายชื่อ) รายละเอียด


 

altขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม, ฮางโฮง, แมด, หนองปลาน้อย, นาขาม, นาคำ, ลาดกะเฌอ, เชียงเครือ, นาคำ, โคกก่อง, หนองไผ่, โคกเลาะ, ดงมะไฟฟสามัคคี, ท่าแร่ เพื่อปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลำห้วยทราย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด 


altขอเชิญ รพ.สต.บ้านนำคำ, นาขาม, ทับสอ, โคกเลาะ, เชียงเครือ, หนองสนม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร และขอความร่วมมือ รพ.สต.เชียงเครือและหนองสนม ร่วมจัดบูธเนื่องในวันวัณโรคสากลในวันดังกล่าว รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส. และ ประธาน อสม. ในเขตพื้นที่ให้บริการ เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลลนคร (หลังเก่า) รายละเอียด


 

altขอความร่วมมือหน่วยบริการปฐมภูมิเขตอำเภอเมืองสกลคร แจ้งผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุประสาน อสม.ทุกคน ปฏิบัติการสำรวจความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ในช่วง 19-22 มีค.2562 เพื่อค้นหาความเสี่ยงและจุดเสี่ยงในพื้นที่ และร่วมมือขจัดความเสี่ยงให้ลดลงก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์  โดย หน่วยบริการปฐมภูมิส่ง สนง.สสอ.เมืองในวันที่ 22 มีค.62 รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและพยาบาลใน รพ.สต/ศสม.เขตเมือง ทุกแห่งข้าร้วมอบรมความรู้เรื่องวัณโรค วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิเชึ่ยวชาญโรคทรวงอก ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ ตึก 13 ชั้น 2 ห้องบรรยายรวม 13209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานทันตภิบาลที่ไม่มีทันตภิบาลประจำ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการตามโซนรับผิดชอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิล


altการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหัดสกลนคร รายละเอียด


altแผนการนำประชาชนเข้ารับการตรวจอัลตราซาวน์ในโครงการปลอดพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดี CUP เมืองสกลนคร ปี 2562 รายละเอียด


altขอแจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการอัลตราซาวด์รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 รายละเอียด


altหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงาน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 รายละเอียด


คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altการมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. โดย สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รต.สต. ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน  รายละเอียด


altขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altการทำลายเอกสารประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียด


altหนังสือซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด

 


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail