ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2202
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:43:02
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2201
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2200
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:48
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2199
9 9
ลูกจ้าง ปี 2557.xls
2014-08-28 09:43:33
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้าง ปี 2557.xls
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2197
คำสั่งท๊อบ ท็อบ
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.doc
2014-08-26 15:24:49
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.doc
2196
ฝากคุณก้อยกิ่ง ขึ้นหน้า สสอ.เมือง ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 22/08/2557 ดิเรก ไชยฮาด
สน ๐๐๒๗ขอเชิญประชุมพยาบาลวิชาชีพ.doc
2014-08-22 11:43:45
ดาวน์โหลดเอกสารสน ๐๐๒๗ขอเชิญประชุมพยาบาลวิชาชีพ.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2194
บันทึกการประชุม CUP Borad วันที่ 9 ก.ค.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2014-08-08 06:59:51
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2192
9 9
วาระการประชุม สสอ.สค57.doc
2014-08-04 08:52:49
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม สสอ.สค57.doc
2190
หัวข้อประชุมสมปองสิงหาคม สมปอง
สมปองหัวข้อประชุม (สค. 57).doc
2014-08-03 11:51:01
ดาวน์โหลดเอกสารสมปองหัวข้อประชุม (สค. 57).doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2186
ฝากส่งคุณวนัสสุดาด้วยนะคะ ส่งเข้าห้องงานคุณวนัสสุดาไม่ได้เลย ธฤฏวัน
รายชื่อมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หกเดือน .doc
2014-07-28 22:02:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หกเดือน .doc
2181
ส่งรายชื่อลูกจ้างไม่ใช่ พกส. รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
ลูกจ้างเงินบำรุงไม่ใช่ พกส..doc
2014-07-25 21:48:05
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างเงินบำรุงไม่ใช่ พกส..doc
2173
รายชื่อลูกจ้างเงินบำรุงโนนหอม รพ.สต.โนนหอม
รายชื่อลูกจ้างเงินบำรุง.doc
2014-07-25 10:55:44
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อลูกจ้างเงินบำรุง.doc
2170
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบำรุง รพ.สต.บ้านหนองสน ม นายรพีพัฒน์ แดนรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบำรุง รพ.สต.บ้านหนองสน ม.doc
2014-07-25 09:36:17
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบำรุง รพ.สต.บ้านหนองสน ม.doc
2164
ส่ง รายชื่อลูกจ้างไม่ได้เป็น พกส. รพ.สต.เชียงเครือ
รายชื่อลูกจ้าง ไม่ใช่ พกส เชียงเครือ.doc
2014-07-25 06:15:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อลูกจ้าง ไม่ใช่ พกส เชียงเครือ.doc
2160
รายชื่อลูกจ้างไม่ใช่ พกส รพ สต หนองลาดใต้
รายชื่อลูกจ้างที่ไม่ใช่ พกส.doc
2014-07-24 21:31:14
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อลูกจ้างที่ไม่ใช่ พกส.doc
2159
รายชื่อลูกจ้างที่ไม่ใช่ พกส. รพ.สต.พังขว้างใต้
รายชื่อลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ พกส. รพ.สต.พังขว้างใต้.doc
2014-07-24 21:04:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ พกส.  รพ.สต.พังขว้างใต้.doc
2155
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ลาดกะเฌอ ไชยา ชาศรี
ลูกจ้างเงินบำรุง ลาดกะเฌอ.xls
2014-07-24 15:36:25
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างเงินบำรุง ลาดกะเฌอ.xls
2154
ส่งรายชื่อ ลูกจ้างที่ยังไม่เป็น พกส. รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น
ลูกจ้างที่ยังไม่เป็น พกส.doc
2014-07-24 15:34:11
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างที่ยังไม่เป็น พกส.doc
2153
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.นาคำ
Wed24027.xls
2014-07-24 15:30:41
ดาวน์โหลดเอกสารWed24027.xls
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2142
มอบหมายงาน คปสอ.ติดดาว Piyachut
มอบหมายงาน รับ คปสอ.ติดดาว.doc
2014-07-20 23:37:54
ดาวน์โหลดเอกสารมอบหมายงาน รับ คปสอ.ติดดาว.doc
2141
โครงการ คปสอ.ติดดาว Piyachut
โครงการ PCA ปี 57.doc
2014-07-20 19:17:09
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ PCA ปี 57.doc
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2139
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) ระดับปฐมภูมิ ไพรวัล
ตัวชี้วัดปฐมภูมิ57.doc
2014-07-19 14:31:19
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดปฐมภูมิ57.doc
2138
วัณโรค ทารกแรกเกิดนำ้หนักน้อย วนัสสุดา
วนัสสุดา.doc
2014-07-19 08:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารวนัสสุดา.doc
2135
ส่งข้อมูล ฮางโฮง
Wed33739.xls
2014-07-18 14:45:17
ดาวน์โหลดเอกสารWed33739.xls
2132
Profile รพ.สน. ปิยะฉัตร
Hospital_Profile รพ.สกลนคร 2557 (แก้ไข2).doc
2014-07-18 11:18:41
ดาวน์โหลดเอกสารHospital_Profile รพ.สกลนคร 2557 (แก้ไข2).doc
2129
กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน Cup เมือง 57 epid@cupsakol.org
กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน cup เมือง2557.xls
2014-07-17 15:19:10
ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน cup เมือง2557.xls
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2124
แบบกรอกข้อมูลราย รพ.สต. 9
แบบกรอกข้อมูล.xls
2014-07-16 15:37:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบกรอกข้อมูล.xls
2119
ขออนุมัติไปราชการ กิ่งก้อย
355.pdf
2014-07-10 11:37:55
ดาวน์โหลดเอกสาร355.pdf
2118
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก อุดม
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2014-07-10 11:20:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2111
9 9
ข้อเสนอปฏิรูป.doc
2014-07-04 15:44:23
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอปฏิรูป.doc
2102
9 9
สรุปการประชุมCUP 11 มิย57.doc
2014-07-04 08:29:22
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการประชุมCUP 11 มิย57.doc
2098
9 9
รายงานการประชุม ก.ค.57.doc
2014-07-02 15:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม ก.ค.57.doc
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2096
สรุปการประชุมเกณฑฺตรวจประเมินขึ้นทะเบียน กิ่งก้อย
สรุป.pdf
2014-06-30 16:50:55
ดาวน์โหลดเอกสารสรุป.pdf
2095
ฝาก..คุณก้อยข้อเว็บ สสอ.ให้ด้วนนะครับ ดิเรก ไชยฮาด
หนังสือออกนิเทศงานพยาบาลชุมชน.rar
2014-06-24 15:42:10
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือออกนิเทศงานพยาบาลชุมชน.rar
2094
ตำบลนมแม่ วนัสสุดา
สรุปโครงการตำบลฯ 3.doc
2014-06-19 10:26:48
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปโครงการตำบลฯ 3.doc
2093
ส่งรายชื่อ 14 นวก ที่ยังไม่มีชื่อในคำสั่ง รพ.สต.โนนหอม
รายชื่อ18 คนที่ไม่มีในคำสั่ง.doc
2014-06-13 15:39:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ18 คนที่ไม่มีในคำสั่ง.doc
2092
ส่งรายชื่อ ไพลัดดา
ส่งรายชื่อ.doc
2014-06-13 15:33:08
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายชื่อ.doc
2090
9 9
ผลการประเมินติดดาว 57 .xls
2014-06-12 09:35:33
ดาวน์โหลดเอกสารผลการประเมินติดดาว 57  .xls
2089
9 9
วาระประชุมCUP 11 มิย.57.doc
2014-06-10 08:58:45
ดาวน์โหลดเอกสารวาระประชุมCUP 11 มิย.57.doc
2088
วาระการประชุม CUP BROAD พค.57 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
รายงานการประชุม CUP BROAD ๑๔ พค. ๕๗.doc
2014-06-09 15:09:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม CUP BROAD ๑๔ พค. ๕๗.doc
2087
9 9
รายงานการประชุม มิ.ย.57 .doc
2014-06-02 14:22:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม มิ.ย.57 .doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2073
สสจ.สน.ส่งแผนนิเทศฯ คปสอ.57 จร้า กิ่งก้อย
นิเทศงาน คปสอ.57.zip
2014-05-16 15:27:01
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศงาน คปสอ.57.zip
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1919
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ กิ่งก้อย
1776.pdf
2014-02-07 10:41:59
ดาวน์โหลดเอกสาร1776.pdf
1864
แบบ แผนออกปฏิบัติงาน ;วนัสสุดา
แผนออกปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.xls
2014-01-17 11:34:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนออกปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.xls
1856
แนวทางการดำเนินงานฯ กิ่งก้อย
แนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
2014-01-13 14:21:32
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1818
แบบประเมิน PCA กิ่งก้อย
1635.pdf
2013-12-26 14:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร1635.pdf
1786
โครงการศึกษาดูงาน PCA 10-11 ธ.ค.56 กิ่งก้อย
1579.pdf
2013-12-06 16:21:05
ดาวน์โหลดเอกสาร1579.pdf
1784
กำหนดการศึกษาดูงาน PCA 10-11 ธ.ค.56 กิ่งก้อย
กำหนดการศึกษาดูงาน PCA 10-11 ธ.ค.56.doc
2013-12-06 12:03:50
ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการศึกษาดูงาน PCA 10-11 ธ.ค.56.doc
1769
โครงการPCA สมบูรณ์
Pแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนามาตรฐานการบริการใน รพ.สต.zip
2013-12-02 15:01:30
ดาวน์โหลดเอกสารPแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนามาตรฐานการบริการใน รพ.สต.zip
1735
ข้อมูลจัดสรรประชากรงบกองทุนตำบล กิ่งก้อย
lจัดสรรประชากรกองทุน2.xls
2013-11-27 10:20:50
ดาวน์โหลดเอกสารlจัดสรรประชากรกองทุน2.xls
1517
9 9
งบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
2013-10-08 16:28:12
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
1477
ส่งรายงานการประเมินระดับการพัฒนา กิ่งก้อย
1400.rar
2013-10-04 10:54:23
ดาวน์โหลดเอกสาร1400.rar
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1450
ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 กิ่งก้อย
ตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
2013-10-01 15:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
1447
เกณฑ์พัฒนาศักยภาพการจัดบริการระดับปฐมภูมิ เขต 14 กิ่งก้อย
เกณฑ์พัฒนาศักยภาพการจัดบริการระดับปฐมภูมิ เขต สธ.นครชัยบุรินทร์ เขต 14.rar
2013-09-24 15:02:29
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์พัฒนาศักยภาพการจัดบริการระดับปฐมภูมิ เขต สธ.นครชัยบุรินทร์ เขต 14.rar
1446
แบบกรอกคะแนน PCA กิ่งก้อย
แบบกรอกคะแนน PCA.pdf
2013-09-23 15:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบกรอกคะแนน PCA.pdf
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1441
บทเรียน 7 สี ดวงละพา
บทเรียนการทำงานปิงปอง 7 สี.doc
2013-09-18 16:06:16
ดาวน์โหลดเอกสารบทเรียนการทำงานปิงปอง 7 สี.doc
1423
ส่งสำเนาโครงการ รพ.สต.เชียงเครือ
สำเนาโครงการส่ง สสอ.rar
2013-09-10 13:29:12
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาโครงการส่ง สสอ.rar
1421
ส่งงานพี่ตุ๊ก โครงการ 7 สี ดวงละพา
ตารางเบาหวาน.doc
2013-09-10 11:44:01
ดาวน์โหลดเอกสารตารางเบาหวาน.doc
1420
ส่งงานพี่ตุ๊ก ดวงละพา
โครงการ เบาหวาน.doc
2013-09-10 11:43:05
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ เบาหวาน.doc
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
1170
สำหรับเก็บแบบสำรวจการพัฒนาองค์การครั้งที่ 1 กิ่งก้อย
เก็บแบบสอบถาม.xls
2013-06-14 09:59:02
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บแบบสอบถาม.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: