ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4428
ส่งข้อมูล รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.1000_manit_05450 เชียงเครือ.xls
2017-06-26 19:36:29
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.1000_manit_05450 เชียงเครือ.xls
4427
ส่งความต้องการกล้อง CCTV รพ.สต.เชียงเครือ
ความต้องการกล้อง.xlsx
2017-06-14 14:40:29
ดาวน์โหลดเอกสารความต้องการกล้อง.xlsx
4426
สำรวจติดตั้งกล้อง CCTV ทับสอ นายพุทธพงษ์ แสงลี
สำรวจติดตั้งกล้อง CCTV.xls
2017-06-14 10:31:48
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจติดตั้งกล้อง CCTV.xls
4425
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (นาเวง)
แบบสำรวจอุปกรณ์นาเวง.xls
2017-06-14 09:56:44
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์นาเวง.xls
4424
แบบสำรวรกล้อง cctv รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
CCTV หนองไผ่.xls
2017-06-14 09:49:06
ดาวน์โหลดเอกสารCCTV หนองไผ่.xls
4423
แผน calibrate เครื่องมือ ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
อุปกรณ์ที่จะคาริเบทฮางโฮง.xls
2017-06-14 09:25:23
ดาวน์โหลดเอกสารอุปกรณ์ที่จะคาริเบทฮางโฮง.xls
4422
calibrate เครื่องมือหนองไผ่60 รพ.สต.หนองไผ่
อุปกรณ์คาริเบท.xlsx
2017-06-14 09:10:55
ดาวน์โหลดเอกสารอุปกรณ์คาริเบท.xlsx
4421
สำรวรกล้อง cctv คูสนาม นิติศักดิ์
กล้อง CCTV คูสนาม 2560.xls
2017-06-13 17:53:43
ดาวน์โหลดเอกสารกล้อง CCTV คูสนาม 2560.xls
4420
แบบสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV ดงพัฒนา
แบบสำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
2017-06-13 15:38:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
4419
แบบสำรวจตวามต้องกรติดตั้งกล้องCCTV ดงพัฒนา
แบบสำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
2017-06-13 15:36:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
4418
สำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
ความต้องการติดตั้ง CCTV รพ.ส.ต.ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
2017-06-13 15:21:53
ดาวน์โหลดเอกสารความต้องการติดตั้ง CCTV รพ.ส.ต.ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
4417
สำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.ดอนแคนใต้
68181_425244098 (1).xlsx
2017-06-13 14:26:11
ดาวน์โหลดเอกสาร68181_425244098 (1).xlsx
4416
สำรวจกล้อง CCTV นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบสำรวจ กล้อง CCTV รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-06-13 12:45:55
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ กล้อง CCTV รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4415
ส่งแบบสำรวจ CCTV รพ.สต.นาคำ
CCTV.xlsx
2017-06-13 12:23:46
ดาวน์โหลดเอกสารCCTV.xlsx
4414
ส่งแบบสำรวจCCTV รพ.สต.หนองลาดใต้
แบบสำรวจCCTVหนองลาดใต้.xlsx
2017-06-13 11:30:40
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจCCTVหนองลาดใต้.xlsx
4413
ส่งข้อมูลกล้อง CCTV ดงมะไฟ รพ.สต.ดงมะไฟ
แบบสำรวจการติดตั้งกล้อง cctv ดงมะไฟ.xlsx
2017-06-13 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจการติดตั้งกล้อง cctv ดงมะไฟ.xlsx
4412
สำรวจกล้อง CCTV ทิวาพร นวนมณี
ส่งสำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.บ้านแมด ต.ดงชน อ.เมือง.xls
2017-06-13 11:12:42
ดาวน์โหลดเอกสารส่งสำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.บ้านแมด ต.ดงชน อ.เมือง.xls
4411
ส่งแบบสำรวจกล้องCCTV โคกก่อง รพ สต โคกก่อง
แบบสำรวจกล้องcctv โคกก่อง.xlsx
2017-06-13 10:15:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจกล้องcctv โคกก่อง.xlsx
4410
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รพสต ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฮางโฮง.xlsx
2017-06-13 09:48:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฮางโฮง.xlsx
4409
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รพสต ลาดกะเฌอ นายไชยา ชาศรี
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xlsx
2017-06-13 09:41:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xlsx
4408
แบบสำรวจติดตั้งกล้อง CCTV รพ.สต.โนนหอม
รายงานการติดกล้อง CCTV.xls
2017-06-13 09:31:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการติดกล้อง CCTV.xls
4407
9 9
Eb3(2).pdf
2017-06-09 14:54:05
ดาวน์โหลดเอกสารEb3(2).pdf
4406
สำรวจเครื่องมือ รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
คาริเบด ดิจอทอล.xlsx
2017-06-06 13:10:51
ดาวน์โหลดเอกสารคาริเบด ดิจอทอล.xlsx
4405
เลขที่บัญชีกรุงไทย รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
เลขที่บัญชีกรุงไทย รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xlsx
2017-06-05 15:45:12
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชีกรุงไทย รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xlsx
4404
แผน calibrate เครื่องมือม่วงลาย60 ครับ ธวัชชัย (0895779478)
calibrate เครื่องมือม่วงลาย60.xlsx
2017-06-05 15:39:25
ดาวน์โหลดเอกสารcalibrate เครื่องมือม่วงลาย60.xlsx
4403
บัญชี ธ.กรุงไทย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างม่วงลาย ธวัชชัย (0895779478)
บัญชีธนาคาร ม่วงลาย60.docx
2017-06-05 15:32:12
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคาร ม่วงลาย60.docx
4402
บัญชี ธ.กรุงไทย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างม่วงลาย ธวัชชัย (0895779478)
บัญชีธนาคาร ม่วงลาย60.docx
2017-06-05 15:32:11
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคาร ม่วงลาย60.docx
4401
เเผน calibate เครื่องมือการเเพทย์ รพ.สต.โคกก่อง
เเผน caribateเครื่องมือ 2560.xlsx
2017-06-05 15:16:04
ดาวน์โหลดเอกสารเเผน caribateเครื่องมือ 2560.xlsx
4400
บัญชีเงินฝากลูกจ้าง คูสนาม คูสนาม
บัญชีเงินฝากกรุงไทย คูสนาม.doc
2017-06-05 14:52:04
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีเงินฝากกรุงไทย คูสนาม.doc
4399
ส่งเลขที่บัญชีลูกจ้างหนองไผ่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
เลขบัญชีลูกจ้าง รพ.สต.หนองไผ่.doc
2017-06-05 14:33:47
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชีลูกจ้าง รพ.สต.หนองไผ่.doc
4398
ส่งเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย รพ.สต.ท่าแร่
บัญชีธนาคารกรุงไทย จนท รพ.สต.ท่าแร่.docx
2017-06-05 14:25:42
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคารกรุงไทย จนท รพ.สต.ท่าแร่.docx
4397
ส่งเลขที่บัญชีธนาคาร ดงพัฒนา(แก้ไขใหม่) ดงพัฒนา
เลขที่บัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xlsx
2017-06-05 14:18:46
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xlsx
4396
เลขบัญชีธนาคาร รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
เลขบัญชีธนาคาร รพ.สต.พังขว้างใต้.xlsx
2017-06-05 14:07:44
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชีธนาคาร รพ.สต.พังขว้างใต้.xlsx
4395
ส่งเลขที่บัญชี พกส รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
บัญชีธนาคาร พกส..doc
2017-06-05 13:39:28
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคาร พกส..doc
4394
ส่งเลขที่บัญชีธนาคาร รพ.สต.หนองลาดใต้
เลขท่ีบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่.xlsx
2017-06-05 13:31:48
ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ีบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่.xlsx
4393
ส่งแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท(calibate) คูสนาม
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท(calibate).docx
2017-06-05 10:59:08
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท(calibate).docx
4392
ส่งเลขที่บัญชี พกส. รพ.สต.โนนหอม
บัญชีธนาคารกรุงไทย จนท.doc
2017-06-05 10:10:42
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคารกรุงไทย จนท.doc
4391
ส่งเลขบัญชีธนาคาร รพ.สต.โคกก่อง
เลขบัญชีธนาคารโคกก่อง.xls
2017-06-05 09:44:08
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชีธนาคารโคกก่อง.xls
4390
เลขที่บัญชีธนาคาร รพ.สต.บ้านดงพัฒนา ดงพัฒนา
เลขที่บัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xlsx
2017-06-05 09:32:41
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xlsx
4389
เลขบัญชี จนท.รพสต.บ้านทับสอ รพ.สต. ทับสอ
เลขบัญชี จนท. ทับสอ.xls
2017-06-05 09:25:38
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชี จนท. ทับสอ.xls
4388
บัญชีธานคาร จนท.รพ.สค.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
บัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-06-05 08:28:43
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีธนาคาร จนท.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4387
เลขที่บัญชี รพ.สต.หนองสนม 05449
เลขที่บัญชี หนองสนม60.xlsx
2017-06-05 07:39:59
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชี หนองสนม60.xlsx
4386
ส่งเลขที่บัญชีบุคลากร รพ.สต.นาขาม รพ.สต.บ้านนาขาม
เลขบัญชี จนท.นาขาม.xls
2017-06-05 06:45:31
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชี จนท.นาขาม.xls
4385
ส่งเลขบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
เลขที่บัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
2017-06-04 10:41:44
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
4384
ส่งข้อมูลเลขที่บัญชีของลูกจ้าง พกส. รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี
เลขที่บัญชีลูกจ้าง.xlsx
2017-06-03 14:20:22
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชีลูกจ้าง.xlsx
4383
ข้อมูลบัญชีธนาคาร รพ.สต.ดอนแคนใต้้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
บัญชี ธนาคารกรุงไทยของบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้.xlsx
2017-06-03 09:40:19
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชี ธนาคารกรุงไทยของบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้.xlsx
4382
เลขที่บัญชี รพ.สต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
เลขบัญชีลูกจ้างรพ.สต.ฮางโฮง.xls
2017-06-02 22:09:52
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชีลูกจ้างรพ.สต.ฮางโฮง.xls
4381
ส่งเลขที่บัญชีธนาคาร กรุงไทย (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารบุคลากร (รพ.สต.แมด).xls
2017-06-02 22:00:34
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเลขบัญชีธนาคารบุคลากร (รพ.สต.แมด).xls
4380
ส่งเลขบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ รพ.สต.โคกเลาะ
ข้อมูล เลขบัญชีธ.กรุงไทย โคกเลาะ.xls
2017-06-02 17:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล เลขบัญชีธ.กรุงไทย โคกเลาะ.xls
4379
ส่งเลขบัญชีบุคลากรกรุงไทยรพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
เลขบัญชี ฉ.11 รพ.สต.นาคำ.xlsx
2017-06-02 16:46:38
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชี ฉ.11 รพ.สต.นาคำ.xlsx
4378
ส่งเลขบัญชีกรุงไทยบุคลากร รพ.สต.นาคำ
เลขที่บัญชี รพ.สต.บ้านาคำ.xlsx
2017-06-02 16:06:48
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชี รพ.สต.บ้านาคำ.xlsx
4377
ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงินฉ.11บุคลากรดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
ข้อมูลหมายเลขบัญชี จนท.ดงขุมข้าว.xls
2017-06-02 14:49:52
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลหมายเลขบัญชี จนท.ดงขุมข้าว.xls
4376
ส่งเลขบัญชีกรุงไทยบุคลากร รพ.สต.เชียงเครือ
เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของบุคลากร รพ.สต.เชียงเครือ.xlsx
2017-06-02 14:26:54
ดาวน์โหลดเอกสารเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของบุคลากร รพ.สต.เชียงเครือ.xlsx
4375
ส่งแบบรายการ แคริเบท รพ.สต.เชียงเครือ
แบบสำรวจอุปกรณ์ แคริเบท.docx
2017-06-02 11:36:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ แคริเบท.docx
4374
ส่งสำรวยรายการ ที่ จะต้อง calibate นาคำ
Fri105608.xls
2017-06-02 11:33:18
ดาวน์โหลดเอกสารFri105608.xls
4373
ส่งรายการอุปกรณ์ที่ต้องcallibate รพ.สต.ดงมะไฟ
อุปกรณ์ที่ต้อง callibate.xls
2017-06-02 10:56:08
ดาวน์โหลดเอกสารอุปกรณ์ที่ต้อง callibate.xls
4372
ส่งรายการอุปกรณ์ที่ต้องcallibate รพ.สต.ดงมะไฟ
อุปกรณ์ที่ต้อง callibate.xls
2017-06-02 10:56:08
ดาวน์โหลดเอกสารอุปกรณ์ที่ต้อง callibate.xls
4371
ส่งรายการ Calibate รพ.สต.ดอนแคนใต้
ส่งรายการCalibate.xls
2017-06-02 10:43:43
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายการCalibate.xls
4370
Calibateเครื่องมือ หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
Calibate หนองลาดใต้.doc
2017-06-02 10:34:35
ดาวน์โหลดเอกสารCalibate หนองลาดใต้.doc
4369
วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 จันะิดา
วาระการประชุมเดือนมิถุนายน.doc
2017-06-01 16:10:59
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมเดือนมิถุนายน.doc
4357
calibateหนองสนม 05449
calibateหนองสนม 60.xls
2017-05-29 08:45:42
ดาวน์โหลดเอกสารcalibateหนองสนม 60.xls
4352
Calibate ลาดกะเเอ รพ.สต. บ้านลาดกะเฌอ
ลาดกะเฌอ.xls
2017-05-26 13:53:46
ดาวน์โหลดเอกสารลาดกะเฌอ.xls
4347
Calibate PCCสุขเกษม PCC.สุขเกษม
Calibate PCCสุขเกษม1.xls
2017-05-25 15:57:15
ดาวน์โหลดเอกสารCalibate PCCสุขเกษม1.xls
4346
Calibate PCCสุขเกษม PCC.สุขเกษม
Calibate PCCสุขเกษม.xlsx
2017-05-25 15:55:26
ดาวน์โหลดเอกสารCalibate PCCสุขเกษม.xlsx
4340
ส่งแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะ Calibate รพ.สต.ท่าแร่
แบบสำรวจเครื่องมือ Calibate รพ.สต.ท่าแร่.doc
2017-05-25 09:23:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเครื่องมือ Calibate รพ.สต.ท่าแร่.doc
4336
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะcalibate ดงพัฒนา รพ สต ดงพัฒนา
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะcalibate ดงพัฒนา.docx
2017-05-24 22:27:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะcalibate ดงพัฒนา.docx
4335
ส่ง profile ศบส. นาเวง ปี 60 ศบส.นาเวง
profile นาเวง 24 05 60.doc
2017-05-24 15:42:13
ดาวน์โหลดเอกสารprofile  นาเวง 24 05 60.doc
4334
ส่งข้อมูลCalibate รพ.สต.โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
แบบฟอร์มส่งอุปกรณ์ Calibate รพ.สต.โนนหอม.xls
2017-05-24 14:43:36
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มส่งอุปกรณ์ Calibate รพ.สต.โนนหอม.xls
4332
แบบสำรวจเครือ่งมือ Calibate รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
Calibate.doc
2017-05-24 10:32:50
ดาวน์โหลดเอกสารCalibate.doc
4331
แบบสำรวจเครื่องมือส่งแคริเบท ดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
IMG.pdf
2017-05-24 10:13:48
ดาวน์โหลดเอกสารIMG.pdf
4326
สำรวจอุปกรณ์คาริเบท รพ.สต.บ้านแมด
สำรวจเครื่องที่จะคาริเบท บ้านนแมด.doc
2017-05-23 14:22:26
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจเครื่องที่จะคาริเบท บ้านนแมด.doc
4325
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท รพ.สต.ทับสอ
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท.doc
2017-05-23 11:11:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท.doc
4323
สำรวจเครื่องมือที่จะcalibateรพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท.doc
2017-05-23 09:24:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะคาริเบท.doc
4319
สำรวจเครื่องมือเพื่อ Calibate รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
สำรวจเครื่องมือเพื่อ Calibate ปี 2560.doc
2017-05-22 16:24:41
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจเครื่องมือเพื่อ Calibate ปี 2560.doc
4317
ส่งสำรวจcalibate เครื่องมือ นาขาม นาขาม
สำรวจเครื่องมือแคริเบท นาขาม.doc
2017-05-22 14:28:01
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจเครื่องมือแคริเบท นาขาม.doc
4316
สำรวจอุปกรณ์ calibate ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า (23816)
แบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะทำ calibaate ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า.doc
2017-05-22 11:41:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจอุปกรณ์ที่จะทำ calibaate ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า.doc
4311
9 9
แบบฟอร์มคาริเบท.xls
2017-05-19 16:44:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มคาริเบท.xls
4308
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร,ผอก.รพ.สต.ทุกท่าน ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม รพศ.สน. คุณสิปาง กิจจะ
บันทึกข้อความ เชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 7.doc
2017-05-05 09:52:00
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความ เชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 7.doc
4304
รายชื่อ พยาบาล อ เมือง มาลัย
ข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
2017-04-26 13:48:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
4302
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน จันธิดา
ใบลาพักผ่อน.doc
2017-04-20 11:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารใบลาพักผ่อน.doc
4276
9 9
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-12 14:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4275
ส่งโปรไฟล์ติดดาวหนองลาด ปรับปรุงล่าสุด 2560 รพ.สต.หนองลาดใต้
Profile หนองลาด_ไข้เลือดออก 60แก้ไข.doc
2017-04-12 13:48:26
ดาวน์โหลดเอกสารProfile หนองลาด_ไข้เลือดออก 60แก้ไข.doc
4274
9 9
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
2017-04-12 12:44:12
ดาวน์โหลดเอกสารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
4273
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(มี.ค60) รพ.สต.ดอนแคนใต้
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(408)มี.ค.60 รพ.สต.ดอนแคนใต้.pdf
2017-04-12 11:09:29
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(408)มี.ค.60 รพ.สต.ดอนแคนใต้.pdf
4271
การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว จันธิดา
การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว เขต.pdf
2017-04-10 08:50:30
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว เขต.pdf
4269
จุดเสี่ยงอบัติเหตุปี 60 รพ.สต.หนองลาดใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
2017-04-03 10:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
4268
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-03-30 13:01:06
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4266
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ60 ร.พ.สต.ดงมะไฟ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
2017-03-29 16:06:30
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
4261
จุดอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี
อุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
2017-03-29 13:19:12
ดาวน์โหลดเอกสารอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
4255
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐ รพ.สต.เชียงเครือ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐.xls
2017-03-29 11:10:53
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐.xls
4243
จุดเสี่ยง RTI ตำบลท่าแร่ ปิยะฉัตร
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
2017-03-29 10:10:19
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
4238
รายงานจุดเสี่ยง รพ.สต.ดอนแคนใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
2017-03-29 09:54:27
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
4233
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุดงพัฒนา ดงพัฒนา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
2017-03-29 09:00:02
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
4230
แผนออกหน่วยปฐม ๙ วัด วันสงกรานต์ มาลัย
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
2017-03-29 07:01:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
4227
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุรพสต.หนองไผ่ เทา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพสต.หนองไผ่.xls
2017-03-28 10:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพสต.หนองไผ่.xls
4226
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 ศิริพร
จุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
2017-03-28 10:15:28
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
4225
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ คูสนาม คูสนาม
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-28 10:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4224
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 20:34:24
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
4223
รง.จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 (ดงขุมข้าว) วรรณิษา ตั้งจันทร
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
2017-03-27 15:53:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
4222
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.บ้านแมด
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
2017-03-27 15:38:15
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
4221
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-03-27 15:29:26
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4220
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 รพ.สต. บ้านลาดกะเฌอ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 15:00:59
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
4219
9 9
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-27 14:52:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4201
KPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
2017-03-20 11:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารKPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
4200
04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
2017-03-20 11:51:35
ดาวน์โหลดเอกสาร04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
4199
03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
2017-03-20 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
4198
02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
2017-03-20 11:51:02
ดาวน์โหลดเอกสาร02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
4197
01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
2017-03-20 11:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
4194
Flow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
2017-03-20 10:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารFlow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
4192
Flow อุบัติเหตุ60.doc
2017-03-19 15:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารFlow อุบัติเหตุ60.doc
4191
flow LTC60.doc
2017-03-19 15:44:14
ดาวน์โหลดเอกสารflow LTC60.doc
4181
แบบประเมิน พกส. จันธิดา
แบบประเมินพกส.xls
2017-03-15 16:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพกส.xls
4153
แบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
2017-03-11 09:37:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
4117
เกณฑ์ประเมินติดดาว ปี 2560 จันธิดา
7.rar
2017-02-08 11:29:33
ดาวน์โหลดเอกสาร7.rar
4115
วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จันธิดา
กุมภาพันธ์ 60.doc
2017-02-05 23:23:16
ดาวน์โหลดเอกสารกุมภาพันธ์ 60.doc
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4089
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด4 อานนท์
สมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
2017-02-02 10:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
4088
R2R CUPเมือง จุฑาวดี
R2R CUP เมือง.xlsx
2017-02-02 08:49:50
ดาวน์โหลดเอกสารR2R CUP เมือง.xlsx
4087
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวด1 ฤทัยรัตน์
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
2017-02-01 09:18:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
4085
ร่างแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด1 สุวนันท์
สมุดงาน2.xlsx
2017-01-31 14:32:51
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2.xlsx
4084
แบบประเมินหมวด 3 ธิดามาศ ยะภักดี
แบบประเมิน หมวด3.xlsx
2017-01-31 11:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน หมวด3.xlsx
4083
หมวดที่ 4 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน,SRRT,(Self Caer) อรอนงค์ สกุลศรี
ร่าง.xlsx
2017-01-31 10:27:28
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง.xlsx
4082
หมวดที่ 4 ER, ANC, แผนไทย, ทันตกรรม จุฑาวดี
งานคุณภุชพงศ์.xlsx
2017-01-31 10:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภุชพงศ์.xlsx
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4078
9 9
แผน Plainfin60.xls
2017-01-30 11:49:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin60.xls
4054
แบบฟอร์มรายงาน DHS จันธิดา
แบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
2017-01-25 11:41:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
4053
ขอเชิญผอก.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร คุณขนิษฐา ชินบุตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
2017-01-24 08:04:45
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
4052
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพ.สต.นาคำ
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
2017-01-23 16:42:50
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
4008
9 9
แผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-12-16 13:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
4007
เรียน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกท่าน รับชุดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 รพศ.สน. พร้อมดูตารางการตรวจสุขภาพที่แนบไฟล์มาให้ทุกรพ.สต. คุณกฤษณา นาสูงชน
ตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
2016-12-15 09:18:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
4006
สรุปการประชุม E-meeting อี๊ด
ประชุม E-meeting.docx
2016-12-14 15:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม E-meeting.docx
4002
9 9
แบบรายการภาษีปี 2559.xls
2016-12-09 10:43:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายการภาษีปี 2559.xls
4000
แบบสำรวจและรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จันธิดา
แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
2016-12-09 09:26:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3898
เกณฑ์ติดดาวประเทศ 2560 จันธิดา
1.rar
2016-11-18 15:28:46
ดาวน์โหลดเอกสาร1.rar
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3809
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการ จันธิดา
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
2016-11-01 06:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
3808
ส่งไฟล์ ตรวจสอบพัสดุขอจำหน่าย 2559 ล่าสุด 31 ตค 59 เวลา 1455 น. นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
2016-10-31 14:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
3807
ส่งสรุปผลการตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2559 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
2016-10-31 08:55:34
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: