ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3168
ข้อมูลรับการสนับสนุน รพ.สต.นาขาม ปี 2559 นาขาม
ข้อมูลสนับสนุน นาขาม 2559.xls
2016-02-07 11:44:10
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุน นาขาม 2559.xls
3167
ส่งข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต.หนองไผ่ ปี 2559 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ข้อมูลรับการสนับสนุน รพ.สต.หนองไผ่ ปี 2559.xls
2016-02-06 22:20:40
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลรับการสนับสนุน รพ.สต.หนองไผ่ ปี 2559.xls
3165
ส่งข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต. รพ.สต.หนองสนม
เก็บข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต.05449.xls
2016-02-01 09:55:51
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต.05449.xls
3157
ข้อมูลรับการสนับสนุนปี 58 โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
รับสนับสนุนปี 58.xls
2016-01-28 09:36:16
ดาวน์โหลดเอกสารรับสนับสนุนปี 58.xls
3155
ส่งสรุปรายรับข้าราชการ รพ.สต.ดงมะไฟ รพ.ดงมะไฟ
สรุปรายรับข้าราชการปี58.xls
2016-01-27 19:47:51
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายรับข้าราชการปี58.xls
3154
ส่งข้อมูลสนับสนุนปี59 โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
Wed100513.xls
2016-01-27 16:19:31
ดาวน์โหลดเอกสารWed100513.xls
3153
ส่งข้อมุลสนับสนุน ปี ๕๘ เชียงเครือ
ข้อมูลสนับสนุน งบประมาณ ปี 2558.xls
2016-01-27 16:15:50
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุน งบประมาณ ปี 2558.xls
3148
9 9
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.ตรวจสุขภาพ อำเภอเมืองปี 2559.xls
2016-01-26 13:11:31
ดาวน์โหลดเอกสารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.ตรวจสุขภาพ อำเภอเมืองปี 2559.xls
3146
ส่งสรุปรายการรับ 2558 05449
สรุปรายรับของข้าราชการ ลูกจ้าง05449.xls
2016-01-26 12:36:20
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายรับของข้าราชการ ลูกจ้าง05449.xls
3144
สรุปรายได้เจ้าหน้าที่ปี 2558 รพ.สต.บ้านทับสอ
สรุปรายได้เจ้าหน้าที่ปี 2558.xls
2016-01-26 11:08:26
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายได้เจ้าหน้าที่ปี 2558.xls
3140
แบบเก็บข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ปี 2559 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
ข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ปี59.xls
2016-01-25 16:32:31
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ปี59.xls
3139
9 9
20160115150008_1001529484.pdf
2016-01-25 15:51:04
ดาวน์โหลดเอกสาร20160115150008_1001529484.pdf
3138
9 9
20160121154932_1014696085.pdf
2016-01-25 14:45:56
ดาวน์โหลดเอกสาร20160121154932_1014696085.pdf
3129
ส่งแบบเก็บข้อมูลสนับสนุน รพ.สต. ปี 59 รพ.สต.ท่าแร่
ข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ท่าแร่.xls
2016-01-22 12:24:27
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ท่าแร่.xls
3128
9 9
แบบข้อมูลรายรับปีภาษี2558.xls
2016-01-21 16:57:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบข้อมูลรายรับปีภาษี2558.xls
3127
ส่งแบบเก็บข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้
ข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 59.xls
2016-01-21 16:13:02
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 59.xls
3126
ส่งเก็บข้อมูลสนับสนุน รพ.สต. ปี 2559 รพ.สต.บ้านแมด
เก็บข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต. ปี 2559 (บ้านแมด).xls
2016-01-20 10:05:13
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บข้อมูลการสนับสนุน รพ.สต. ปี 2559 (บ้านแมด).xls
3125
ส่งแบบเก็บข้อมูล รพ.สต.ปี 59 รพ.สต.ดอนแคนใต้
ข้อมูลการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 59 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2016-01-19 16:30:52
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 59 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
3124
ส่งแบบเก็บข้อมูล รพสต ปี 2558 รพ.สต. ลาดกะเฌอ
เก็บข้อมูลการสนับสนุน ปี2558 รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2016-01-14 09:40:51
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บข้อมูลการสนับสนุน ปี2558 รพสต ลาดกะเฌอ.xls
3123
แนวทางเบิกค่าตอบแทนจุดตรวจปีใหม่2559 เทพพิทีกษ์
166432_199102510.zip
2016-01-06 12:55:24
ดาวน์โหลดเอกสาร166432_199102510.zip
3121
9 9
ppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
2015-12-30 10:56:25
ดาวน์โหลดเอกสารppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
3095
ตัวแทนสหกรณ์ ปี 2558 นายจีรวัฒน์ คะโยธา
ตัวแทนสหกรณ์ ปี 58.pdf
2015-12-24 09:02:53
ดาวน์โหลดเอกสารตัวแทนสหกรณ์ ปี 58.pdf
3079
9 9
รายงานการประชุม ธ.ค.58.doc
2015-12-04 09:26:39
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม ธ.ค.58.doc
3013
9 9
รายงานการประชุม พ.ย.58.doc
2015-11-05 16:24:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม พ.ย.58.doc
2989
profile ติดดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 6 ผลลัพธ์ของการจัดบริการตัวอย่าง1-6.rar
2015-10-15 17:25:45
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่  6 ผลลัพธ์ของการจัดบริการตัวอย่าง1-6.rar
2988
profile ติดดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 5 การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม.doc
2015-10-15 17:24:00
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่  5  การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม.doc
2987
profile ติดดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 4 ประเด็นและเกณการประเมิน.doc
2015-10-15 17:23:20
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 4 ประเด็นและเกณการประเมิน.doc
2986
profile ติดดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 3 ค่านิยมหลัก ( Core Value ).doc
2015-10-15 17:20:23
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่  3 ค่านิยมหลัก ( Core  Value ).doc
2985
profile ติดดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย.doc
2015-10-15 17:18:51
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย.doc
2984
profile ติดาวรพ.สต.ดงขุมข้าว รพสต.ดงขุมข้าว
ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน.doc
2015-10-15 17:09:22
ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 1 บริบทชุมชน.doc
2982
9 9
แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี59.xls
2015-10-15 09:43:20
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี59.xls
2980
9 9
Profile.ส่วนที่ 4.3.doc
2015-10-14 15:45:08
ดาวน์โหลดเอกสารProfile.ส่วนที่ 4.3.doc
2977
9 9
สรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2015-10-14 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2798
9 9
รวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2015-05-08 16:57:08
ดาวน์โหลดเอกสารรวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2674
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558 อุดม
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2015-03-13 14:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารรวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2587
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน เปิ้ล อุดม
หนังสือรับรองเงินเดือน โอบะ.doc
2015-03-05 11:26:57
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน  โอบะ.doc
2585
9 9
DHS-PCA 58.xls
2015-03-03 16:38:26
ดาวน์โหลดเอกสารDHS-PCA 58.xls
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2573
รายละเอียดครุภัณฑ์ขอจำหน่าย 2558 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2015-02-20 12:52:35
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2504
งบค่าเสื่อม ปี2558(ฉบับสมบูณ์) ส่งคุณภุชพงศ์ คุณสิปาง กิจจะ
งบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2015-01-13 15:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: