ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4128
9 9
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.อำเภอเมืองปี 2556-60 ใหม่.xls
2017-02-22 08:45:19
ดาวน์โหลดเอกสารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.อำเภอเมืองปี 2556-60 ใหม่.xls
4127
ข้อมูลใช้เน็ต รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แจ้งใช้บริการเน็ตCAT.xls
2017-02-20 10:28:35
ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งใช้บริการเน็ตCAT.xls
4126
ข้อมูลใช้เน็ต รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
ข้อมูลใช้เน็ต.xls
2017-02-19 19:04:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลใช้เน็ต.xls
4125
ข้อมูลใช้เน็ต รพ.สต.หนองสนม
เน็ต รพสต..xls
2017-02-19 11:54:13
ดาวน์โหลดเอกสารเน็ต รพสต..xls
4124
ข้อมูลใช้เน็ต รพ.สต.ดอนแคนใต้
การใช้บริการ CAT.xls
2017-02-18 11:50:53
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้บริการ CAT.xls
4123
ข้อมูลใช้เน็ต รพ.สต.พังขว้างใต้
ข้อมูลการใช้ เน็ต.xls
2017-02-17 16:40:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการใช้ เน็ต.xls
4122
แผนสนับสนุน รพ.สต(ไม่รวมเงินตามผลงาน) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
แผนสนับสนุน รพ.สต(ไม่รวมเงินตามผลงาน).pdf
2017-02-17 09:33:49
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุน รพ.สต(ไม่รวมเงินตามผลงาน).pdf
4121
ขอเชิญประชุม ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง คุณกฤษณา นาสูงชน
ขอเชิญประชุมIMG.pdf
2017-02-16 11:38:26
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุมIMG.pdf
4120
ส่ง Planpin ปี 60 หนองไผ่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ค่าเสรื่อม.xls
2017-02-16 11:29:00
ดาวน์โหลดเอกสารค่าเสรื่อม.xls
4119
ส่ง planfinปี60 รพ.สต.ฮางโฮง
planfin60-ฮางโฮง.xls
2017-02-15 16:54:24
ดาวน์โหลดเอกสารplanfin60-ฮางโฮง.xls
4118
PLANPIN 2560 คุสนาม นิติศักดิ์ คูสนาม
planfin60 คูสนาม.xls
2017-02-09 10:45:50
ดาวน์โหลดเอกสารplanfin60 คูสนาม.xls
4117
เกณฑ์ประเมินติดดาว ปี 2560 จันธิดา
7.rar
2017-02-08 11:29:33
ดาวน์โหลดเอกสาร7.rar
4116
แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง จันธิดา
แบบสำรวจ.pdf
2017-02-07 16:55:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ.pdf
4115
วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จันธิดา
กุมภาพันธ์ 60.doc
2017-02-05 23:23:16
ดาวน์โหลดเอกสารกุมภาพันธ์ 60.doc
4114
แผน Planfin 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Planfin 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2017-02-03 14:11:34
ดาวน์โหลดเอกสารPlanfin 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
4113
Planfin 60โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนสนับสนุนรพ.สต.โคกก่อง.xls
2017-02-03 13:55:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุนรพ.สต.โคกก่อง.xls
4112
แผน Planfin รพ.สต.โนนหอม
Plainfin60.xls
2017-02-03 13:38:49
ดาวน์โหลดเอกสารPlainfin60.xls
4111
แผน plaรnfin ปี 2560 ศบส. นาเวง ศบส.นาเวง
แผน Plainfin60.pdf
2017-02-03 13:03:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin60.pdf
4110
แผน plaรnfin ปี 2560 รพ.สต.ทับสอ รพ.สต.ทับสอ
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-03 11:59:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4109
แผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้(ใหม่) รพสต.ดอนแคนใต้
แผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้(ใหม่).xls
2017-02-03 11:38:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้(ใหม่).xls
4108
ส่งแผน planfin ปี 60 รพ.สต.หนองลาดใต้ รพ สต หนองลาดใต้
แบบแผน Plainfin60หนองลาดใต้.xls
2017-02-03 11:17:27
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60หนองลาดใต้.xls
4107
ส่งแผนการเงิน Plainfin รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.โคกเลาะ
รพ.สต.โคกเลาะ.xls
2017-02-03 11:15:14
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.โคกเลาะ.xls
4106
ส่งแผนการเงิน Plainfin หนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผน Plainfin หนองปลาน้อย.xls
2017-02-03 10:39:32
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin หนองปลาน้อย.xls
4105
ส่ง Plan Fin รพ.สต.ดงพัฒนา วีระยุทธ
plan Fin รพ.สต.ดงพัฒนา.xls
2017-02-03 10:21:20
ดาวน์โหลดเอกสารplan Fin รพ.สต.ดงพัฒนา.xls
4104
ส่งแผน PLANFIN2560รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนPLANFIN2560_รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2017-02-03 10:04:35
ดาวน์โหลดเอกสารแผนPLANFIN2560_รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
4103
PLAN FIN ม่วงลายครับ ธวัชชัย (0895779478)
planfinม่วงลาย.xls
2017-02-03 09:52:41
ดาวน์โหลดเอกสารplanfinม่วงลาย.xls
4102
ส่ง plainfin60 ค่ะ รพ.สต.หนองสนม
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-03 09:37:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4101
ส่งแผน planfin รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบแผน Plainfin60 พังขว้าง.xls
2017-02-03 09:31:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60 พังขว้าง.xls
4100
ส่งplaimfin ปี2560 รพ.สต.บ้านนาขาม
แผน Plainfin ปี 60 ( รพ.สต.นาขาม).xls
2017-02-02 21:38:33
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin ปี 60 ( รพ.สต.นาขาม).xls
4099
ส่งแผน plainfin ปี 60 รพ.สต.ดงมะไฟ
แผน plainfin 60 รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2017-02-02 16:53:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผน plainfin 60 รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
4098
ส่งแผน Plainfin ปี 60 (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แผน Plainfin ปี 60 ( รพ.สต.แมด).xls
2017-02-02 16:42:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin ปี 60 ( รพ.สต.แมด).xls
4097
ส่งแผนPlainfin ปี 60 ศสม.ร่มเกล้า
Plainfin ปี60 ศสม.ร่มเกล้า.xls
2017-02-02 15:39:22
ดาวน์โหลดเอกสารPlainfin ปี60 ศสม.ร่มเกล้า.xls
4096
ส่งแผนPlainfin60 ธาตุเชิงชุม
แผน Plainfin60 ธาตุเชิงชุม.xls
2017-02-02 15:34:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin60  ธาตุเชิงชุม.xls
4095
ส่งแผน planpin นาคำ นาคำ
นาคำ.xls
2017-02-02 15:18:02
ดาวน์โหลดเอกสารนาคำ.xls
4094
ส่งแผนPlainfin ปี 60 รพ.สต.ท่าแร่
แผนPlainfin 60 รพ.สต.ท่าแร่.xls
2017-02-02 14:57:58
ดาวน์โหลดเอกสารแผนPlainfin 60 รพ.สต.ท่าแร่.xls
4093
ส่งแผนPlainfin 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
Planfin รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
2017-02-02 14:36:02
ดาวน์โหลดเอกสารPlanfin รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
4092
ส่งแผน plainfin รพ สต เชียงเครือ
plainfin เชียงเครือ.xls
2017-02-02 13:34:21
ดาวน์โหลดเอกสารplainfin เชียงเครือ.xls
4091
แผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้ คุณนิตยา จุติยนต์
แผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2017-02-02 12:32:36
ดาวน์โหลดเอกสารแผนPlainfin 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4089
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด4 อานนท์
สมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
2017-02-02 10:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2  รพ.สต ติดดาว.xlsx
4088
R2R CUPเมือง จุฑาวดี
R2R CUP เมือง.xlsx
2017-02-02 08:49:50
ดาวน์โหลดเอกสารR2R CUP เมือง.xlsx
4087
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวด1 ฤทัยรัตน์
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
2017-02-01 09:18:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
4086
การติดตั้ง CCTV ในหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาขาม
การติดตั้งกล้องCCTV รพ.สต.นาขาม.xlsx
2017-02-01 08:14:26
ดาวน์โหลดเอกสารการติดตั้งกล้องCCTV รพ.สต.นาขาม.xlsx
4085
ร่างแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด1 สุวนันท์
สมุดงาน2.xlsx
2017-01-31 14:32:51
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2.xlsx
4084
แบบประเมินหมวด 3 ธิดามาศ ยะภักดี
แบบประเมิน หมวด3.xlsx
2017-01-31 11:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน หมวด3.xlsx
4083
หมวดที่ 4 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน,SRRT,(Self Caer) อรอนงค์ สกุลศรี
ร่าง.xlsx
2017-01-31 10:27:28
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง.xlsx
4082
หมวดที่ 4 ER, ANC, แผนไทย, ทันตกรรม จุฑาวดี
งานคุณภุชพงศ์.xlsx
2017-01-31 10:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภุชพงศ์.xlsx
4081
ขอยืมครุภัณฑ์รถยนต์ เพื่อใช้ในงานบริการปฐมภูมิของรพ.สต.ลูกข่าย PCC (คุณไชยา ชาศรี) คุณสิปาง กิจจะ
ยืมครุภัณฑ์รถยนต์ IMG.pdf
2017-01-30 14:24:24
ดาวน์โหลดเอกสารยืมครุภัณฑ์รถยนต์ IMG.pdf
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60  ส่วน90%  จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4078
9 9
แผน Plainfin60.xls
2017-01-30 11:49:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin60.xls
4054
แบบฟอร์มรายงาน DHS จันธิดา
แบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
2017-01-25 11:41:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
4053
ขอเชิญผอก.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร คุณขนิษฐา ชินบุตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
2017-01-24 08:04:45
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
4052
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพ.สต.นาคำ
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
2017-01-23 16:42:50
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
4051
แบบสำรวจกล้อง CCTV นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบสำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-01-23 13:49:22
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4050
ส่งสำรวจกล้อง CCTV รพ.สต.นาคำ
CCTV.xlsx
2017-01-23 12:05:06
ดาวน์โหลดเอกสารCCTV.xlsx
4049
แบบสรุปกล้อง CCTV รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แบบสรุปรายงาน CCTV.xls
2017-01-23 11:35:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปรายงาน CCTV.xls
4048
แบบสรุปกล้อง CCTV จันธิดา
รายงาน cctv สสอ.xls
2017-01-23 11:26:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน cctv สสอ.xls
4047
ส่งสำรวจการติดตั้ง cctv รพ สต หนองลาดใต้
แบบรายงานการติดตั้งcctv.xls
2017-01-23 10:25:33
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการติดตั้งcctv.xls
4046
ส่งสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTY (รพ.สต.แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้อง CCTY ในหน่วยงาน(รพ.สต.แมด).xls
2017-01-22 23:16:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้อง CCTY ในหน่วยงาน(รพ.สต.แมด).xls
4045
สำรวจติดตั้งกล้อง CCTV คูสนาม 2560 คูสนาม
ติดตั้งกล้อง cctv 2560.xls
2017-01-19 10:21:16
ดาวน์โหลดเอกสารติดตั้งกล้อง cctv 2560.xls
4044
ส่งแบบสำรวจกล้อง CCTV พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV.xls
2017-01-19 09:08:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV.xls
4042
แบบสำรวจกล้องCCTV ดงพัฒนา ดงพัฒนา
แบบสำรวจกล้อง CCTV ดงพัฒนา.xls
2017-01-18 14:58:27
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจกล้อง CCTV ดงพัฒนา.xls
4039
ส่งแบบสำรวจ CCTV รพ.สต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
ส่งแบบสำรวจ CCTV ฮางโฮง.xls
2017-01-17 08:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแบบสำรวจ CCTV ฮางโฮง.xls
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
4037
ขอเรียนเชิญรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ 1 ปี 2560 นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
รับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
2017-01-16 12:57:05
ดาวน์โหลดเอกสารรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
4036
ขอเรียนเชิญรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ 1 ปี 2560 นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
รับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
2017-01-16 12:56:59
ดาวน์โหลดเอกสารรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
4035
ส่งแบบสำรวจ CCTV ศสม.ร่มเกล้า (23816)
สำรวจ CCTV.ศสม.ร่มเกล้า.23816.xls
2017-01-13 07:56:06
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจ  CCTV.ศสม.ร่มเกล้า.23816.xls
4034
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV).xls
2017-01-12 15:36:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV).xls
4022
เรียน ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญประชุม CUP BOARD และประชุม E-meeting ครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 รพศ.สกลนคร นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
ประชุม CUP BOARD และ E- meeting ครั้งที่ 4 IMG.pdf
2017-01-05 12:41:51
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม CUP BOARD และ E- meeting ครั้งที่ 4 IMG.pdf
4010
ขอเชิญประชุม ผอก.รพ.สต.ดงมะไฟ, ผอก.รพ.สต.หนองไผ่, ผอก.รพ.สต.นาขาม, ผอก.รพ.สต.นาคำ, ผอก.รพ.สต.ลาดกะเฌอ นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
ขอเชิญประชุม (PCC) IMG.pdf
2016-12-20 14:23:05
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุม (PCC) IMG.pdf
4008
9 9
แผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-12-16 13:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
4007
เรียน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกท่าน รับชุดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 รพศ.สน. พร้อมดูตารางการตรวจสุขภาพที่แนบไฟล์มาให้ทุกรพ.สต. คุณกฤษณา นาสูงชน
ตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
2016-12-15 09:18:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
4006
สรุปการประชุม E-meeting อี๊ด
ประชุม E-meeting.docx
2016-12-14 15:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม E-meeting.docx
4002
9 9
แบบรายการภาษีปี 2559.xls
2016-12-09 10:43:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายการภาษีปี 2559.xls
4000
แบบสำรวจและรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จันธิดา
แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
2016-12-09 09:26:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง  2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3898
เกณฑ์ติดดาวประเทศ 2560 จันธิดา
1.rar
2016-11-18 15:28:46
ดาวน์โหลดเอกสาร1.rar
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3809
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการ จันธิดา
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
2016-11-01 06:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
3808
ส่งไฟล์ ตรวจสอบพัสดุขอจำหน่าย 2559 ล่าสุด 31 ตค 59 เวลา 1455 น. นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
2016-10-31 14:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559  ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
3807
ส่งสรุปผลการตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2559 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
2016-10-31 08:55:34
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร  พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3581
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 10 มิถุนายน 2559 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-06-10 10:10:14
ดาวน์โหลดเอกสารดงมะไฟสามัคคี.xls
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3528
9 9
ข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
2016-05-19 09:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: