ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2423
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม SPORT NIGHT รพ.สต.หนองไผ่
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม SPORT NIGHT.xls
2014-12-19 15:53:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม SPORT NIGHT.xls
2422
แจ้งรายชื่อจนท.ร่วม Sport Night รพ.สต.โคกก่อง
รายชื่อผู้ร่วมงานกีฬาสี โคกก่อง.xls
2014-12-19 14:55:45
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมงานกีฬาสี โคกก่อง.xls
2421
ส่งรายชื่อจนท.ร่วมงานsport nigth รพ.สต.พังขว้างใต้
ร่วมงานรพ.8มค58.xls
2014-12-19 13:49:45
ดาวน์โหลดเอกสารร่วมงานรพ.8มค58.xls
2420
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน sport night รพ.สต.ท่าแร่
Scan10003.JPG
2014-12-19 13:46:36
ดาวน์โหลดเอกสารScan10003.JPG
2419
รายชื่อ จนท.ติดเวรช่วงบ่าย วันที่ 8 มค.58 คูสนาม คูสนาม
รายชื่อ จนท.ติดเวรช่วงบ่ายวันที่ 8 มค.58.xls
2014-12-19 13:16:48
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ จนท.ติดเวรช่วงบ่ายวันที่ 8 มค.58.xls
2418
ส่งรายชื่อร่วมงาน SPORT NIGHT นาขาม
ส่งชื่อกินเลี้ยงกีฬาสี 8 มกราคม 2558.xls
2014-12-19 12:36:56
ดาวน์โหลดเอกสารส่งชื่อกินเลี้ยงกีฬาสี 8 มกราคม 2558.xls
2417
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน sport night รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
รายชื่อผู้ร่วมงาน Sport Night.doc
2014-12-19 12:28:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมงาน Sport Night.doc
2416
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน sport night รพ.สต.นาคำ
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน sport night รพ.สต.นาคำ.pdf
2014-12-19 12:07:02
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน sport night รพ.สต.นาคำ.pdf
2415
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport Night รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport Night รพ.สต.นาคำ.pdf
2014-12-19 11:39:57
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport  Night รพ.สต.นาคำ.pdf
2414
ส่งรายชื่อเข้าร่วม sport night รพ.สต.เชียงเครือ
รายชื่อผู้เข้าร่วม sport night รพ.สต.เชียงเครือ.PDF
2014-12-19 11:21:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วม sport night รพ.สต.เชียงเครือ.PDF
2413
ส่งรายชื่อผู้ร่วมงาน Sport Night รพ.สต.โคกเลาะ
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport Night รพ.สต.โคกเลาะ.pdf
2014-12-19 11:14:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Sport Night รพ.สต.โคกเลาะ.pdf
2412
รายชื่อผู้ร่วมงาน Sport Night กีฬาสี ชื่อหน่วยงาน รพ.สต ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
งานเวร.doc
2014-12-19 11:10:50
ดาวน์โหลดเอกสารงานเวร.doc
2411
ส่งรายชื่อผู้ร่วมงาน Sport Night รพ.สต.หนองสนม
รายชื่อ ผู้ร่วมงาน Sport Night รพ.สต.หนองสนม.doc
2014-12-19 10:57:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ ผู้ร่วมงาน Sport Night รพ.สต.หนองสนม.doc
2399
ขอแก้ไขขนาดเสื้อกีฬา รพสตดงมะไฟสามัคคีตำบลขมิ้น
เสื้อกีฬา.xls
2014-12-10 07:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารเสื้อกีฬา.xls
2398
ฌฐฮณ์เสื้อศูนย์นาเวง ศูนย์นาเวง
รายชื่อเสื้อกีฬาศูนย์นาเวง.xls
2014-12-09 16:05:29
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อเสื้อกีฬาศูนย์นาเวง.xls
2397
เบอร์เสื้อกีฬา ปี 58 วนัสสุดา
เบอร์เสื้อกีฬา ปี 58.xls
2014-12-09 13:27:40
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อกีฬา ปี 58.xls
2396
ส่งเบอร์เสี้อกีฬาสีี รพ.สต.คูสนาม
กีฬาสี.xls
2014-12-09 12:10:27
ดาวน์โหลดเอกสารกีฬาสี.xls
2395
ส่งเบอร์เสื้อกีฬาสี รพ.สต.โนนหอม
เบอร์เสื้อโนนหอม.xls
2014-12-09 11:42:57
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อโนนหอม.xls
2394
ไซต์เสื้อรพ.สต.นาขาม รพ.สต.นาขาม
ไซต์เสื้อรพ.สต.นาขาม.xls
2014-12-09 10:47:16
ดาวน์โหลดเอกสารไซต์เสื้อรพ.สต.นาขาม.xls
2393
ส่งเบอร์เสื้อกิฬาสี รพ.สต.ม่วงลาย ค่ะ รพ.สต.ม่วงลาย
แจ้งเบอร์เสื้อกีฬาสี รพ..xls
2014-12-09 10:32:23
ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งเบอร์เสื้อกีฬาสี รพ..xls
2392
ส่งเบอร์เสื้อกีฬา รพ.สต.บ้านทับสอ
เบอร์เสื้อ จนท รพ สต บ้านทับสอ.xls
2014-12-09 10:30:31
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ  จนท รพ สต บ้านทับสอ.xls
2391
ส่งเบอร์เสื้อกีฬา รพ.สต.พังข้วางใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
ส่งแบบไซส์เสื้อ พังข้วางใต้.xls
2014-12-09 10:24:49
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแบบไซส์เสื้อ  พังข้วางใต้.xls
2390
ส่งเบอร์เสื้อกีฬาสี รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
เบอร์เสี้อกีฬา รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น.xls
2014-12-09 10:21:59
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสี้อกีฬา รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น.xls
2389
size เสื้อ โคกเลาะค่ะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
ไซน์เสื้อกีฬาสี.xls
2014-12-09 09:34:43
ดาวน์โหลดเอกสารไซน์เสื้อกีฬาสี.xls
2388
เบอร์เสื้อ 05449
ขนาดเสื้อ(1).xls
2014-12-08 18:00:16
ดาวน์โหลดเอกสารขนาดเสื้อ(1).xls
2387
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2014-12-08 16:23:51
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2386
เบอร์เสื้อ รพ.สต.เชียงเครือค่ะ รพ.สต.เชียงเครือ
เบอร์เสื้อ รพ.สต.เชียงเครือ.xls
2014-12-08 16:12:11
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.เชียงเครือ.xls
2385
เบอร์เสื้อ รพ.สต.ดอนแคนใต้
เบอร์เสื้อรพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2014-12-08 15:50:04
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อรพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2384
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านแมด
เสื้อบ้านแมด.xls
2014-12-08 15:43:39
ดาวน์โหลดเอกสารเสื้อบ้านแมด.xls
2383
เบอร์เสื้อ นาคำ ใหม่ นาคำ
เบอร์เสื้อ นาคำ.xls
2014-12-08 15:42:26
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ นาคำ.xls
2382
เบอร์เสื้อกีฬา57 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
เบอร์เสื้อกีฬา 57.xls
2014-12-08 15:26:55
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อกีฬา 57.xls
2381
สั่งเบอร์เสื้อ_รพ.สต.หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
สั่งเบอร์เสื้อ_รพ.สต.หนองลาดใต้.xls
2014-12-08 15:25:58
ดาวน์โหลดเอกสารสั่งเบอร์เสื้อ_รพ.สต.หนองลาดใต้.xls
2380
ส่งเบอร์เสื้อกีฬา รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
เบอร์เสื้อ รพ.สต.หนองไผ่.xls
2014-12-08 15:20:54
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.หนองไผ่.xls
2379
แจ้งไซด์เสื้อ รพสต ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แจ้งไซด์เสื้อ รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2014-12-08 15:18:18
ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งไซด์เสื้อ รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2378
ส่งเบอร์เสื้อกีฬา รพ.สต.ท่าแร่
เบอร์เสื้อ รพ.สต.ท่าแร่.xls
2014-12-08 15:11:20
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.ท่าแร่.xls
2377
ส่งเบอร์เสื้อกีฬาภายใน รพ.สต.ดงมะไฟ
เบอร์เสื้อกีฬาภายใน 57.xls
2014-12-08 15:06:32
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อกีฬาภายใน 57.xls
2376
แก้ไขเบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง วันเพ็ญ
เบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง.xls
2014-12-08 15:03:10
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง.xls
2375
แจ้งเบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
เบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง.xls
2014-12-08 14:49:09
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.โคกก่อง.xls
2374
เบอร์เสื้อ นาคำ นาคำ
เบอร์เสื้อ นาคำ.xls
2014-12-08 14:45:16
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ นาคำ.xls
2373
ส่งเบอร์เสื้อ รพ.สต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
เสื้อกีฬา ปี 2557.xls
2014-12-08 14:43:04
ดาวน์โหลดเอกสารเสื้อกีฬา ปี 2557.xls
2372
เบอร์เสื้อกีฬาสี_รพ.สต.หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
แบบรายงานdTC2_รพ.สต.หนองลาดใต้.doc
2014-12-08 14:29:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานdTC2_รพ.สต.หนองลาดใต้.doc
2371
แบบฟอร์มเบอร์เสื้อกีฬาภายใน 2557 เทพพิทักษ์
เบอร์เสื้อกีฬาภายใน2557.xls
2014-12-08 14:05:54
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อกีฬาภายใน2557.xls
2370
วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 จันธิดา
วาระการประชุมเดือนธันวาคม (3).doc
2014-12-04 07:26:06
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมเดือนธันวาคม (3).doc
2336
คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว จันธิดา
คำสั่งลูกจ้าง.pdf
2014-11-13 16:31:43
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งลูกจ้าง.pdf
2335
ข้อมูลจำนวนข้อมูลลูกจ้าง ฯ สสอ.เมือง ปี 2553-2557 อุดม
ข้อมูลจำนวนลูกจ้าง ฯ สสอ.เมือง ปี 2553-2557.xls
2014-11-13 14:56:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำนวนลูกจ้าง ฯ  สสอ.เมือง ปี 2553-2557.xls
2334
UCจากDBPOP เทพพิทักษ์
UCจากDBPOP.xls
2014-11-13 13:55:27
ดาวน์โหลดเอกสารUCจากDBPOP.xls
2294
คำสั่ง รพ.สน.รับเงินค่าจ้างเพิ่ม จันธิดา
788.pdf
2014-10-30 15:35:12
ดาวน์โหลดเอกสาร788.pdf
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2216
งาน serviec Plan ดิเรก ไชยฮาด
งานนำเสนอserviec Plan.rar
2014-09-24 15:59:35
ดาวน์โหลดเอกสารงานนำเสนอserviec Plan.rar
2212
แผน รพสต เป้าหมาย ให้ รพสต โคกเลาะ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2014-09-18 14:14:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2211
ส่งร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ รพ.สต.หนองไผ่
ร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2014-09-15 16:28:22
ดาวน์โหลดเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2209
ส่งธรรมนูญสุขภาพตำบลพังขว้าง somporn
ธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2014-09-14 22:10:20
ดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2206
วาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2557 จันะิดา
กันยายน 57.doc
2014-09-08 16:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารกันยายน 57.doc
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2118
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก อุดม
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2014-07-10 11:20:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1919
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ กิ่งก้อย
1776.pdf
2014-02-07 10:41:59
ดาวน์โหลดเอกสาร1776.pdf
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1818
แบบประเมิน PCA กิ่งก้อย
1635.pdf
2013-12-26 14:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร1635.pdf
1517
9 9
งบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
2013-10-08 16:28:12
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1450
ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 กิ่งก้อย
ตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
2013-10-01 15:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: