ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2575
รพ.สต.ติดดาว ปี 58 จันธิดา
รพ.สต.ติดดาว.zip
2015-02-27 14:37:23
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ติดดาว.zip
2574
รายงาน 408 ดงมะไฟสามัคคี ม.ค.58 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
408_รายงานประเภทเงินคงเหลือ.xls
2015-02-23 13:37:47
ดาวน์โหลดเอกสาร408_รายงานประเภทเงินคงเหลือ.xls
2573
รายละเอียดครุภัณฑ์ขอจำหน่าย 2558 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2015-02-20 12:52:35
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2569
รง.408 เดือนมกราคม2558 ศสม.ร่มเกล้า
รง.มค2558.xls
2015-02-17 11:43:11
ดาวน์โหลดเอกสารรง.มค2558.xls
2568
ส่งรายงานหมอครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ทีมหมอประจำครอบครัว (นาเวง 14441) .xls
2015-02-17 10:48:42
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอประจำครอบครัว (นาเวง 14441) .xls
2567
ส่ง408 05449
408 ม.ค.หนองสนม2558 .doc
2015-02-17 10:22:49
ดาวน์โหลดเอกสาร408 ม.ค.หนองสนม2558 .doc
2566
ส่ง รง.508 ม.ค.58 วัชราภรณ์
รายงาน 408 ม.ค.58.xls
2015-02-17 10:02:57
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 408 ม.ค.58.xls
2564
รง 408 มค.58 รพ.สต.โคกก่อง
408 มค.58.xls
2015-02-16 22:56:43
ดาวน์โหลดเอกสาร408 มค.58.xls
2563
408 มค2558 นาขาม นาขาม
รง 408 ปีงบประมาณ 2557.xls
2015-02-16 19:04:38
ดาวน์โหลดเอกสารรง 408 ปีงบประมาณ 2557.xls
2562
ส่งรายงาน 408 ม.ค.58 รพ.สต.ดอนแคนใต้
408.jpg
2015-02-16 18:22:07
ดาวน์โหลดเอกสาร408.jpg
2561
ส่งรายงาน 408 เดือน ม.ค.58 รพ.สต.โคกเลาะ
รายงานประเภทเงินคงเหลือ (408)โคกเลาะ.pdf
2015-02-16 17:40:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานประเภทเงินคงเหลือ (408)โคกเลาะ.pdf
2560
ประเด็นนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 58 จันธิดา
ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2015-02-16 10:20:00
ดาวน์โหลดเอกสารประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2559
รายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจคุณภาพระดับอำเภอ จันธิดา
รายงานการอบรม.pdf
2015-02-13 14:33:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการอบรม.pdf
2558
WECANDO นาคำ รพ.สต.นาคำ
รายงานผู้รับผิดชอบประชากรWECANDO ปี 58.xls
2015-02-12 10:43:09
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผู้รับผิดชอบประชากรWECANDO ปี 58.xls
2557
ส่งWECANDOดงพัฒนา รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
WECANDO รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
2015-02-11 18:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารWECANDO รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
2556
wecando รพ.สต.ม่วงลาย
Wecandoรพ.สต.ม่วงลาย.xls
2015-02-11 15:54:35
ดาวน์โหลดเอกสารWecandoรพ.สต.ม่วงลาย.xls
2555
wecando นาเวง นาเวง
wecando นาเวง 58.xls
2015-02-11 14:46:30
ดาวน์โหลดเอกสารwecando นาเวง 58.xls
2554
WECANDO ศสม.สุขเกษม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
ข้อมูล WECANDO ปี2558.xls
2015-02-11 13:43:54
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล WECANDO ปี2558.xls
2553
WECANDO โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
wecandoโนนหอม.xls
2015-02-11 12:18:37
ดาวน์โหลดเอกสารwecandoโนนหอม.xls
2552
WECANDO ศสม.ร่มเกล้า
wecando58.xls
2015-02-11 11:14:05
ดาวน์โหลดเอกสารwecando58.xls
2551
WECANDO รพ.สต นาขาม
WECANDO ปี58 นาขาม,.xls
2015-02-10 17:43:53
ดาวน์โหลดเอกสารWECANDO ปี58  นาขาม,.xls
2550
WECANDO รพ.สตงบ้านแมด ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร
WECANDO เตียง 3-4 รพ.สต.บ้านแมด .xls
2015-02-10 15:55:08
ดาวน์โหลดเอกสารWECANDO เตียง 3-4 รพ.สต.บ้านแมด .xls
2549
ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2015-02-10 13:32:23
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2540
ส่งข้อมูล WECANDO ดงมะไฟ รพ.สต.ดงมะไฟ
ข้อมูล WECANDO ปี2558 ดงมะไฟ.xls
2015-01-19 11:53:08
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล WECANDO ปี2558 ดงมะไฟ.xls
2534
หมอครอบครัว ระดับบุคลากร ระดับหมู่บ้าน Piyachut
หมอประจำครอบครัว รพ.สต.ท่าแร่ ระดับบุคลากร ระดับหมู่บ้าน 15012558.xls
2015-01-15 12:41:47
ดาวน์โหลดเอกสารหมอประจำครอบครัว รพ.สต.ท่าแร่ ระดับบุคลากร ระดับหมู่บ้าน 15012558.xls
2531
ประมาณการค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง ปี2558 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี-พงศกร
ประมาณการค่าจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2015-01-15 09:59:47
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการค่าจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2505
9 9
งบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2015-01-13 16:12:35
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2504
งบค่าเสื่อม ปี2558(ฉบับสมบูณ์) ส่งคุณภุชพงศ์ คุณสิปาง กิจจะ
งบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2015-01-13 15:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2502
9 9
ข้อมูล WECANDO ปี2558.zip
2015-01-13 13:28:19
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล WECANDO ปี2558.zip
2498
ขออนุมัติไปราชการ จันธิดา
837.pdf
2015-01-13 09:09:37
ดาวน์โหลดเอกสาร837.pdf
2485
รายชื่อหมอครอบครัวรพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2015-01-09 14:41:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2482
ส่งสรุปรายรับ จนท.เพื่อภาษี รพ.สต.ดงมะไฟ
สรุปรายรับของข้าราชการลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2015-01-09 14:04:42
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายรับของข้าราชการลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2481
ส่งรายงานหมอครอบครัว รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี ต. ขมิ้น
รายงานหมอครอบครัว รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น.xls
2015-01-09 13:44:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานหมอครอบครัว รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น.xls
2471
9 9
แบบฟอร์มข้อมูลภาษี2557.xls
2015-01-07 15:49:44
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลภาษี2557.xls
2464
วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 จันธิดา
วาระประชุมเดือนมกราคม.doc
2015-01-04 22:04:22
ดาวน์โหลดเอกสารวาระประชุมเดือนมกราคม.doc
2449
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ รพ.สต. ลาดกะเฌอ
หมอครอบครัว รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2014-12-29 09:48:21
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2370
วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 จันธิดา
วาระการประชุมเดือนธันวาคม (3).doc
2014-12-04 07:26:06
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมเดือนธันวาคม (3).doc
2336
คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว จันธิดา
คำสั่งลูกจ้าง.pdf
2014-11-13 16:31:43
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งลูกจ้าง.pdf
2334
UCจากDBPOP เทพพิทักษ์
UCจากDBPOP.xls
2014-11-13 13:55:27
ดาวน์โหลดเอกสารUCจากDBPOP.xls
2294
คำสั่ง รพ.สน.รับเงินค่าจ้างเพิ่ม จันธิดา
788.pdf
2014-10-30 15:35:12
ดาวน์โหลดเอกสาร788.pdf
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2216
งาน serviec Plan ดิเรก ไชยฮาด
งานนำเสนอserviec Plan.rar
2014-09-24 15:59:35
ดาวน์โหลดเอกสารงานนำเสนอserviec Plan.rar
2212
แผน รพสต เป้าหมาย ให้ รพสต โคกเลาะ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2014-09-18 14:14:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2209
ส่งธรรมนูญสุขภาพตำบลพังขว้าง somporn
ธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2014-09-14 22:10:20
ดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1919
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ กิ่งก้อย
1776.pdf
2014-02-07 10:41:59
ดาวน์โหลดเอกสาร1776.pdf
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1818
แบบประเมิน PCA กิ่งก้อย
1635.pdf
2013-12-26 14:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร1635.pdf
1517
9 9
งบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
2013-10-08 16:28:12
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1450
ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 กิ่งก้อย
ตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
2013-10-01 15:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: