ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4307
สรุปประเมินความสุขรพ.สต.โคกเลาะ มินณัฎฏ์ฌา
สรุปประเมินความสุข.xls
2017-04-28 16:18:55
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเมินความสุข.xls
4306
ส่งโปรไฟล์ไข้เลือดออก ปี 2560 ม่วงลายครับผม ธวัชชัย (0895779478)
โปรไฟล์ติดดาว_ไข้เลือดออกม่วงลาย_2.doc
2017-04-28 12:36:24
ดาวน์โหลดเอกสารโปรไฟล์ติดดาว_ไข้เลือดออกม่วงลาย_2.doc
4305
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบHappinometer หนองไผ่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
หนองไผ่.xls
2017-04-28 09:35:06
ดาวน์โหลดเอกสารหนองไผ่.xls
4304
รายชื่อ พยาบาล อ เมือง มาลัย
ข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
2017-04-26 13:48:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
4303
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบHappinometer รพ.สต.พังขว้างใต้
ผู้ดูแลระบบHappinometerพังขว้างใต้.xlsx
2017-04-21 11:05:24
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ดูแลระบบHappinometerพังขว้างใต้.xlsx
4302
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน จันธิดา
ใบลาพักผ่อน.doc
2017-04-20 11:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารใบลาพักผ่อน.doc
4301
Profile รพ.สต.ท่าแร่ ท่าแร่
ติดดาว Profile โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560 180460.docx
2017-04-18 21:03:25
ดาวน์โหลดเอกสารติดดาว Profile โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560 180460.docx
4300
ส่ง Profile รพ.สต.ฮางโฮง
0-Prifile ติดดาว ฮางโฮง 2560 แก้ไข.docx
2017-04-18 16:19:06
ดาวน์โหลดเอกสาร0-Prifile ติดดาว ฮางโฮง 2560 แก้ไข.docx
4299
ผู้ดูแล Happynometer รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี
Happinometer รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
2017-04-17 14:19:23
ดาวน์โหลดเอกสารHappinometer รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
4298
ผู้ดูแลระบบHappinomete รพ.สต.คูสนาม รพ.สต.บ้านคูสนาม
ผู้ดูแลระบบHappinometeคูสนาม.xls
2017-04-17 11:28:04
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ดูแลระบบHappinometeคูสนาม.xls
4297
รายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
รายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometerโคกเลาะ.xlsx
2017-04-17 10:15:41
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometerโคกเลาะ.xlsx
4296
ส่งรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer ทับสอ รพ.สต.ทับสอ
Sun115659.xls
2017-04-17 10:04:10
ดาวน์โหลดเอกสารSun115659.xls
4295
ส่งรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer รพ.สต.เชียงเครือ
ข้อมูลผู้รับผิดชอบเครื่องมือชี้วัดความสุข.xlsx
2017-04-17 09:11:38
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผู้รับผิดชอบเครื่องมือชี้วัดความสุข.xlsx
4294
ผู้ดูแลHappynometerโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
ชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer โคกก่อง.xls
2017-04-16 11:56:59
ดาวน์โหลดเอกสารชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer โคกก่อง.xls
4293
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ รพ.สต.ดอนแคนใต้
19009_รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin Happinometer ดอนแคนใต้05462.xls
2017-04-16 10:35:46
ดาวน์โหลดเอกสาร19009_รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin Happinometer  ดอนแคนใต้05462.xls
4292
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer รพ.สต.บ้านหนองไผ่
รายชื่อผู้รับผิดชอบระบบ Happinometer รพ.สต.บ้านหนองไผ่.xlsx
2017-04-15 19:08:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบ Happinometer รพ.สต.บ้านหนองไผ่.xlsx
4291
ผู้รับผิดชอบ Happinometer ปิยะฉัตร
happinometerท่าแร่.xlsx
2017-04-15 15:13:41
ดาวน์โหลดเอกสารhappinometerท่าแร่.xlsx
4290
ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ hapinometer ธวัชชัย 0817082908
hapinometerม่วงลาย.xlsx
2017-04-15 13:57:16
ดาวน์โหลดเอกสารhapinometerม่วงลาย.xlsx
4289
บัญชีรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
บัญชีรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer นาคำ.xls
2017-04-14 09:08:18
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ดูและระบบ Happinometer นาคำ.xls
4288
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบhappinometer รพ.สต.บ้านนาขาม
happinometer.xlsx
2017-04-13 21:17:18
ดาวน์โหลดเอกสารhappinometer.xlsx
4287
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบHappinometer ดงพัฒนา
บัญชีรายชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer ดงพัฒนา.xls
2017-04-13 09:48:54
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer ดงพัฒนา.xls
4286
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ Happinometer รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-13 07:24:55
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4285
ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ Happynometer Pcu นาเวง
Pcu14441.xlsx
2017-04-13 00:31:24
ดาวน์โหลดเอกสารPcu14441.xlsx
4284
ส่งรายชื่อ admin happinometer รพ.สต.ดงมะไฟ รพ.สต.ดงมะไฟ 05458
ส่งรายชื่อแอดมิน รพ.สต ดงมะไฟ.xls
2017-04-12 16:21:33
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายชื่อแอดมิน รพ.สต ดงมะไฟ.xls
4283
ผู้ดูแล Happinometer (รพ.สต.แมด) รพ.สต.บ้านแมด
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer (รพ.สต.แมด).xls
2017-04-12 15:18:48
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer (รพ.สต.แมด).xls
4282
ผู้ดูแล Happynometer รพสต ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer ลาดกะฌอ.xls
2017-04-12 15:18:41
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer ลาดกะฌอ.xls
4281
ผู้ดูแล Happynometer ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า (23816) (แก้ไข)
ศสม.ร่มเกล้า.xlsx
2017-04-12 15:12:09
ดาวน์โหลดเอกสารศสม.ร่มเกล้า.xlsx
4280
ผู้ดูแลระบบ Happynometer รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
ผู้ดูแลระบบHappynomiter รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-04-12 14:54:54
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ดูแลระบบHappynomiter รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4279
ผู้ดูแล Happynometer.ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า (23816)
ศสม.ร่มเกล้า.xlsx
2017-04-12 14:50:07
ดาวน์โหลดเอกสารศสม.ร่มเกล้า.xlsx
4278
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ รพ.สต.โนนหอม
ผู้ดูแล Happynometer.xlsx
2017-04-12 14:22:17
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ดูแล Happynometer.xlsx
4277
9 9
แผนเสริมพลัง ไขว้อำเภอ2560 ใหม่.xls
2017-04-12 14:17:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเสริมพลัง ไขว้อำเภอ2560 ใหม่.xls
4276
9 9
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-12 14:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4275
ส่งโปรไฟล์ติดดาวหนองลาด ปรับปรุงล่าสุด 2560 รพ.สต.หนองลาดใต้
Profile หนองลาด_ไข้เลือดออก 60แก้ไข.doc
2017-04-12 13:48:26
ดาวน์โหลดเอกสารProfile หนองลาด_ไข้เลือดออก 60แก้ไข.doc
4274
9 9
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
2017-04-12 12:44:12
ดาวน์โหลดเอกสารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
4273
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(มี.ค60) รพ.สต.ดอนแคนใต้
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(408)มี.ค.60 รพ.สต.ดอนแคนใต้.pdf
2017-04-12 11:09:29
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง(408)มี.ค.60 รพ.สต.ดอนแคนใต้.pdf
4271
การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว จันธิดา
การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว เขต.pdf
2017-04-10 08:50:30
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว เขต.pdf
4270
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน.doc
2017-04-09 23:25:06
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน.doc
4269
จุดเสี่ยงอบัติเหตุปี 60 รพ.สต.หนองลาดใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
2017-04-03 10:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
4268
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-03-30 13:01:06
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4266
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ60 ร.พ.สต.ดงมะไฟ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
2017-03-29 16:06:30
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
4261
จุดอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี
อุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
2017-03-29 13:19:12
ดาวน์โหลดเอกสารอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
4255
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐ รพ.สต.เชียงเครือ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐.xls
2017-03-29 11:10:53
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ  ๖๐.xls
4243
จุดเสี่ยง RTI ตำบลท่าแร่ ปิยะฉัตร
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
2017-03-29 10:10:19
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
4238
รายงานจุดเสี่ยง รพ.สต.ดอนแคนใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
2017-03-29 09:54:27
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
4233
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุดงพัฒนา ดงพัฒนา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
2017-03-29 09:00:02
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
4230
แผนออกหน่วยปฐม ๙ วัด วันสงกรานต์ มาลัย
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
2017-03-29 07:01:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
4227
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุรพสต.หนองไผ่ เทา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพสต.หนองไผ่.xls
2017-03-28 10:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ  รพสต.หนองไผ่.xls
4226
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 ศิริพร
จุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
2017-03-28 10:15:28
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
4225
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ คูสนาม คูสนาม
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-28 10:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4224
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 20:34:24
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
4223
รง.จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 (ดงขุมข้าว) วรรณิษา ตั้งจันทร
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
2017-03-27 15:53:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
4222
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.บ้านแมด
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
2017-03-27 15:38:15
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
4221
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-03-27 15:29:26
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4220
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 รพ.สต. บ้านลาดกะเฌอ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 15:00:59
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
4219
9 9
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-27 14:52:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4201
KPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
2017-03-20 11:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารKPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
4200
04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
2017-03-20 11:51:35
ดาวน์โหลดเอกสาร04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
4199
03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
2017-03-20 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
4198
02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
2017-03-20 11:51:02
ดาวน์โหลดเอกสาร02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
4197
01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
2017-03-20 11:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
4194
Flow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
2017-03-20 10:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารFlow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
4192
Flow อุบัติเหตุ60.doc
2017-03-19 15:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารFlow อุบัติเหตุ60.doc
4191
flow LTC60.doc
2017-03-19 15:44:14
ดาวน์โหลดเอกสารflow LTC60.doc
4181
แบบประเมิน พกส. จันธิดา
แบบประเมินพกส.xls
2017-03-15 16:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพกส.xls
4153
แบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
2017-03-11 09:37:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
4117
เกณฑ์ประเมินติดดาว ปี 2560 จันธิดา
7.rar
2017-02-08 11:29:33
ดาวน์โหลดเอกสาร7.rar
4115
วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จันธิดา
กุมภาพันธ์ 60.doc
2017-02-05 23:23:16
ดาวน์โหลดเอกสารกุมภาพันธ์ 60.doc
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4089
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด4 อานนท์
สมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
2017-02-02 10:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2  รพ.สต ติดดาว.xlsx
4088
R2R CUPเมือง จุฑาวดี
R2R CUP เมือง.xlsx
2017-02-02 08:49:50
ดาวน์โหลดเอกสารR2R CUP เมือง.xlsx
4087
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวด1 ฤทัยรัตน์
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
2017-02-01 09:18:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
4085
ร่างแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด1 สุวนันท์
สมุดงาน2.xlsx
2017-01-31 14:32:51
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2.xlsx
4084
แบบประเมินหมวด 3 ธิดามาศ ยะภักดี
แบบประเมิน หมวด3.xlsx
2017-01-31 11:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน หมวด3.xlsx
4083
หมวดที่ 4 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน,SRRT,(Self Caer) อรอนงค์ สกุลศรี
ร่าง.xlsx
2017-01-31 10:27:28
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง.xlsx
4082
หมวดที่ 4 ER, ANC, แผนไทย, ทันตกรรม จุฑาวดี
งานคุณภุชพงศ์.xlsx
2017-01-31 10:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภุชพงศ์.xlsx
4081
ขอยืมครุภัณฑ์รถยนต์ เพื่อใช้ในงานบริการปฐมภูมิของรพ.สต.ลูกข่าย PCC (คุณไชยา ชาศรี) คุณสิปาง กิจจะ
ยืมครุภัณฑ์รถยนต์ IMG.pdf
2017-01-30 14:24:24
ดาวน์โหลดเอกสารยืมครุภัณฑ์รถยนต์ IMG.pdf
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60  ส่วน90%  จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4078
9 9
แผน Plainfin60.xls
2017-01-30 11:49:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Plainfin60.xls
4054
แบบฟอร์มรายงาน DHS จันธิดา
แบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
2017-01-25 11:41:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
4053
ขอเชิญผอก.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร คุณขนิษฐา ชินบุตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
2017-01-24 08:04:45
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
4052
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพ.สต.นาคำ
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
2017-01-23 16:42:50
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
4037
ขอเรียนเชิญรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ 1 ปี 2560 นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
รับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
2017-01-16 12:57:05
ดาวน์โหลดเอกสารรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
4036
ขอเรียนเชิญรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ 1 ปี 2560 นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
รับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
2017-01-16 12:56:59
ดาวน์โหลดเอกสารรับการนิเทศงาน คป.สอ.ครั้งที่ ๑ ปี 2560IMG.pdf
4022
เรียน ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญประชุม CUP BOARD และประชุม E-meeting ครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 รพศ.สกลนคร นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
ประชุม CUP BOARD และ E- meeting ครั้งที่ 4 IMG.pdf
2017-01-05 12:41:51
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม CUP BOARD และ E- meeting ครั้งที่ 4 IMG.pdf
4008
9 9
แผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-12-16 13:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
4007
เรียน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกท่าน รับชุดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 รพศ.สน. พร้อมดูตารางการตรวจสุขภาพที่แนบไฟล์มาให้ทุกรพ.สต. คุณกฤษณา นาสูงชน
ตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
2016-12-15 09:18:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
4006
สรุปการประชุม E-meeting อี๊ด
ประชุม E-meeting.docx
2016-12-14 15:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม E-meeting.docx
4002
9 9
แบบรายการภาษีปี 2559.xls
2016-12-09 10:43:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายการภาษีปี 2559.xls
4000
แบบสำรวจและรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จันธิดา
แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
2016-12-09 09:26:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง  2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3898
เกณฑ์ติดดาวประเทศ 2560 จันธิดา
1.rar
2016-11-18 15:28:46
ดาวน์โหลดเอกสาร1.rar
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3809
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการ จันธิดา
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
2016-11-01 06:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
3808
ส่งไฟล์ ตรวจสอบพัสดุขอจำหน่าย 2559 ล่าสุด 31 ตค 59 เวลา 1455 น. นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
2016-10-31 14:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559  ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
3807
ส่งสรุปผลการตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2559 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
2016-10-31 08:55:34
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร  พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: