ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2288
ส่งใบแจ้งค่าบริการ อินเตอร์เน็ต เดือน ก.ย.57 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
IMG.pdf
2014-10-24 13:52:54
ดาวน์โหลดเอกสารIMG.pdf
2287
ขอส่งใบแจ้งค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 57 รพ สต หนองลาดใต้
ใบแจ้งค่าบริการอินเตอร์เน็ต.jpg
2014-10-24 12:44:17
ดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งค่าบริการอินเตอร์เน็ต.jpg
2286
วุฒิการศึกษา นาคำ
วุฒิการศึกษา.xls
2014-10-24 12:17:13
ดาวน์โหลดเอกสารวุฒิการศึกษา.xls
2285
ขอส่งรายละเอียดวุฒิการศึกษาใหม่ค่ะอันเดิมรายละเอียดยังไม่ครบ รพ.สต. บ้านดงพัฒนา
ส่งวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ ต.ดงพัฒนา(แก้ไข).xls
2014-10-22 18:31:22
ดาวน์โหลดเอกสารส่งวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ ต.ดงพัฒนา(แก้ไข).xls
2284
หน่วยปฐมพยาบาล จันธิดา
634.pdf
2014-10-22 16:50:24
ดาวน์โหลดเอกสาร634.pdf
2283
ข้อมูลวุฒิการศึกษา รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
ข้อมูลวุฒิการศึกษา.xls
2014-10-22 14:14:10
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิการศึกษา.xls
2282
ข้อมูลวุฒิทางการศึกษาคูสนาม คูสนาม
ข้อมูลวุฒิทางการศึกษา จนท.รพ.สต.บ้านคูสนาม.xls
2014-10-21 16:15:59
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิทางการศึกษา จนท.รพ.สต.บ้านคูสนาม.xls
2281
(แก้ไข)วุฒิการศึกษา จนท.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
ข้อมูลวุฒิการศึกษา จนท.ปี 2557.xls
2014-10-21 16:12:09
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิการศึกษา จนท.ปี 2557.xls
2280
(แก้ไข) ข้อมูลวุฒิการศึกษา รพ.สต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
ข้อมูลวุฒิการศึกษา รพ.สต.ฮางโฮง.xls
2014-10-21 13:34:40
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิการศึกษา  รพ.สต.ฮางโฮง.xls
2279
(แก้ไข) ส่งข้อวุฒิการศึกษาเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าแร่ รพ.สต.ท่าแร่
ข้อมูลวุฒิการศึกษา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าแร่.xls
2014-10-20 19:12:13
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิการศึกษา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าแร่.xls
2257
9 9
ข้อมูลวุฒิการศึกษา จนท สสอ.เมืองสกลนคร.xls
2014-10-17 11:57:54
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลวุฒิการศึกษา จนท สสอ.เมืองสกลนคร.xls
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2226
9 9
งบค่าเสื่อม CUP เมือง ปี 2558.xls
2014-10-03 16:41:51
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม CUP เมือง ปี 2558.xls
2225
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนเดือนตุลาคม 2557.doc
2014-10-02 21:28:08
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนเดือนตุลาคม 2557.doc
2224
บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 จันธิดา
บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนเดือนกันยายน 2557.doc
2014-10-02 21:27:08
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนเดือนกันยายน 2557.doc
2219
แผนยุทธศาสตร์ปี 57 ไมตรี
strategy_and_kpi_2558_.pdf
2014-09-30 14:10:51
ดาวน์โหลดเอกสารstrategy_and_kpi_2558_.pdf
2216
งาน serviec Plan ดิเรก ไชยฮาด
งานนำเสนอserviec Plan.rar
2014-09-24 15:59:35
ดาวน์โหลดเอกสารงานนำเสนอserviec Plan.rar
2215
ส่งสรุป QOF 57 ตุ่น
การจัดสรร Cupเมือง-new.xls
2014-09-24 09:37:19
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดสรร Cupเมือง-new.xls
2214
การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ 2556 และแลกงบประมาณ UC อุดม
2112.pdf
2014-09-22 16:16:50
ดาวน์โหลดเอกสาร2112.pdf
2213
ฝากให้พี่ตุ้ย ศูนย์ประสาน CUP เมือง พงศกร ดงมะไฟสามัคคี-ขมิ้น
Picture.jpg
2014-09-19 10:45:51
ดาวน์โหลดเอกสารPicture.jpg
2212
แผน รพสต เป้าหมาย ให้ รพสต โคกเลาะ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2014-09-18 14:14:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2211
ส่งร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ รพ.สต.หนองไผ่
ร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2014-09-15 16:28:22
ดาวน์โหลดเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2209
ส่งธรรมนูญสุขภาพตำบลพังขว้าง somporn
ธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2014-09-14 22:10:20
ดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2206
วาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2557 จันะิดา
กันยายน 57.doc
2014-09-08 16:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารกันยายน 57.doc
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2201
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2200
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:48
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2194
บันทึกการประชุม CUP Borad วันที่ 9 ก.ค.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2014-08-08 06:59:51
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2118
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก อุดม
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2014-07-10 11:20:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1919
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ กิ่งก้อย
1776.pdf
2014-02-07 10:41:59
ดาวน์โหลดเอกสาร1776.pdf
1856
แนวทางการดำเนินงานฯ กิ่งก้อย
แนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
2014-01-13 14:21:32
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1818
แบบประเมิน PCA กิ่งก้อย
1635.pdf
2013-12-26 14:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร1635.pdf
1517
9 9
งบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
2013-10-08 16:28:12
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1450
ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 กิ่งก้อย
ตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
2013-10-01 15:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: