ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2213
ฝากให้พี่ตุ้ย ศูนย์ประสาน CUP เมือง พงศกร ดงมะไฟสามัคคี-ขมิ้น
Picture.jpg
2014-09-19 10:45:51
ดาวน์โหลดเอกสารPicture.jpg
2212
แผน รพสต เป้าหมาย ให้ รพสต โคกเลาะ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2014-09-18 14:14:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผน รพสต เป้าหมายลาดกะเฌอ.rar
2211
ส่งร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ รพ.สต.หนองไผ่
ร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2014-09-15 16:28:22
ดาวน์โหลดเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ ต.ดงมะไฟ.doc
2210
DPAC ฝากส่ง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
รายชื่อไฟฟ้า (1).xls
2014-09-15 10:31:12
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อไฟฟ้า (1).xls
2209
ส่งธรรมนูญสุขภาพตำบลพังขว้าง somporn
ธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2014-09-14 22:10:20
ดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2207
วาระประชุม กันยายน ๕๗ สมปอง
ประชุม สมปอง กย.๕๗.doc
2014-09-09 06:03:19
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม สมปอง กย.๕๗.doc
2206
วาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2557 จันะิดา
กันยายน 57.doc
2014-09-08 16:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารกันยายน 57.doc
2205
9 9
รายงานการประชุม ก.ย.57.doc
2014-09-08 11:49:51
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม ก.ย.57.doc
2204
เรื่อง ขอเชิญประชุม CUP BOARD / E-meeting ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมลานคำหอม รพ.สกลนคร คุณกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์
img001.pdf
2014-09-05 08:20:00
ดาวน์โหลดเอกสารimg001.pdf
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2202
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:43:02
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2201
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2200
ฝากงานให้พี่ชบาไพร ค่ะ ดวงละพา
ทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2014-08-30 18:42:48
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน NP ที่ผ่านการอบรมที่ วพบ.อุดร.xls
2199
9 9
ลูกจ้าง ปี 2557.xls
2014-08-28 09:43:33
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้าง ปี 2557.xls
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2197
คำสั่งท๊อบ ท็อบ
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.doc
2014-08-26 15:24:49
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2194
บันทึกการประชุม CUP Borad วันที่ 9 ก.ค.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2014-08-08 06:59:51
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 9 ก.ค.57.doc
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2138
วัณโรค ทารกแรกเกิดนำ้หนักน้อย วนัสสุดา
วนัสสุดา.doc
2014-07-19 08:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารวนัสสุดา.doc
2129
กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน Cup เมือง 57 epid@cupsakol.org
กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน cup เมือง2557.xls
2014-07-17 15:19:10
ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน cup เมือง2557.xls
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2124
แบบกรอกข้อมูลราย รพ.สต. 9
แบบกรอกข้อมูล.xls
2014-07-16 15:37:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบกรอกข้อมูล.xls
2119
ขออนุมัติไปราชการ กิ่งก้อย
355.pdf
2014-07-10 11:37:55
ดาวน์โหลดเอกสาร355.pdf
2118
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก อุดม
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2014-07-10 11:20:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงานภายใต้สำนัก.doc
2102
9 9
สรุปการประชุมCUP 11 มิย57.doc
2014-07-04 08:29:22
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการประชุมCUP 11 มิย57.doc
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2096
สรุปการประชุมเกณฑฺตรวจประเมินขึ้นทะเบียน กิ่งก้อย
สรุป.pdf
2014-06-30 16:50:55
ดาวน์โหลดเอกสารสรุป.pdf
2095
ฝาก..คุณก้อยข้อเว็บ สสอ.ให้ด้วนนะครับ ดิเรก ไชยฮาด
หนังสือออกนิเทศงานพยาบาลชุมชน.rar
2014-06-24 15:42:10
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือออกนิเทศงานพยาบาลชุมชน.rar
2094
ตำบลนมแม่ วนัสสุดา
สรุปโครงการตำบลฯ 3.doc
2014-06-19 10:26:48
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปโครงการตำบลฯ 3.doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1919
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ กิ่งก้อย
1776.pdf
2014-02-07 10:41:59
ดาวน์โหลดเอกสาร1776.pdf
1856
แนวทางการดำเนินงานฯ กิ่งก้อย
แนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
2014-01-13 14:21:32
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานนโยบายปฐมภูมิต้นแบบ สน.pdf
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1818
แบบประเมิน PCA กิ่งก้อย
1635.pdf
2013-12-26 14:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร1635.pdf
1786
โครงการศึกษาดูงาน PCA 10-11 ธ.ค.56 กิ่งก้อย
1579.pdf
2013-12-06 16:21:05
ดาวน์โหลดเอกสาร1579.pdf
1735
ข้อมูลจัดสรรประชากรงบกองทุนตำบล กิ่งก้อย
lจัดสรรประชากรกองทุน2.xls
2013-11-27 10:20:50
ดาวน์โหลดเอกสารlจัดสรรประชากรกองทุน2.xls
1517
9 9
งบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
2013-10-08 16:28:12
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.CUP เมือง ปี 2557.xls
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1450
ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 กิ่งก้อย
ตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
2013-10-01 15:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสำรวจข้อมูลเพื่อรับสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ปี 2557.xls
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
1170
สำหรับเก็บแบบสำรวจการพัฒนาองค์การครั้งที่ 1 กิ่งก้อย
เก็บแบบสอบถาม.xls
2013-06-14 09:59:02
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บแบบสอบถาม.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: