ห้องงาน คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี56

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
814
ส่งข้อมูลบริการ 60 รพ.สต.ฮางโฮง
05463.xls
2017-11-17 23:33:44
ดาวน์โหลดเอกสาร05463.xls
813
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
05459.xls
2017-11-17 15:52:05
ดาวน์โหลดเอกสาร05459.xls
812
ช้อมูลบริการ23748 (แก้ไข) PCC.สุขเกษม
23748.xls
2017-11-17 15:43:11
ดาวน์โหลดเอกสาร23748.xls
811
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.โคกก่อง
05464.xls
2017-11-17 15:27:02
ดาวน์โหลดเอกสาร05464.xls
810
PCC.ศสม.สุขเกษม ข้อมูลบริการ23748
23748.xls
2017-11-17 14:51:25
ดาวน์โหลดเอกสาร23748.xls
809
ส่งข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
13967.xls
2017-11-17 14:02:49
ดาวน์โหลดเอกสาร13967.xls
807
ข้อมูลบริการ 05445 รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี
05445.xls
2017-11-17 12:46:04
ดาวน์โหลดเอกสาร05445.xls
806
ส่งข้อมูล05450 รพ.สต.เชียงเครือ
05450.xls
2017-11-17 12:39:59
ดาวน์โหลดเอกสาร05450.xls
805
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.ทับสอ
05446.xls
2017-11-17 11:26:23
ดาวน์โหลดเอกสาร05446.xls
804
ข้อมูลบริการปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้
05456.xls
2017-11-17 11:06:34
ดาวน์โหลดเอกสาร05456.xls
803
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.ดงมะไฟ
05458.xls
2017-11-17 10:51:28
ดาวน์โหลดเอกสาร05458.xls
802
ข้อมูลบริการปี60 พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
ข้อมูลบริการ60พังขว้างใต้.xlsx
2017-11-17 10:48:06
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลบริการ60พังขว้างใต้.xlsx
801
ข้อมูลบริการ60 05449
05449.xls
2017-11-17 10:15:49
ดาวน์โหลดเอกสาร05449.xls
800
ข้อมูลบริการ60 pcu นาเวง
14441.xls
2017-11-17 10:12:08
ดาวน์โหลดเอกสาร14441.xls
799
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
05444.xls
2017-11-17 10:05:49
ดาวน์โหลดเอกสาร05444.xls
798
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.โนนหอม
05448.xls
2017-11-17 09:47:32
ดาวน์โหลดเอกสาร05448.xls
797
ข้อมูลบริการ 1560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
23217.xls
2017-11-17 09:34:35
ดาวน์โหลดเอกสาร23217.xls
796
ข้อมูลการรับบริการ2560 รพ.สต.ดงขุมข้าว
05457.xls
2017-11-17 09:21:44
ดาวน์โหลดเอกสาร05457.xls
795
ข้อมูลบริการ60 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
05443.xls
2017-11-17 08:17:12
ดาวน์โหลดเอกสาร05443.xls
786
ฐานข้อมูล Stroke GIS เทพพิทักษ์
strokegis_map.rar
2017-11-08 09:01:06
ดาวน์โหลดเอกสารstrokegis_map.rar
ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: