ห้องงาน คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี56

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
913
ตัวอย่างคิดเกณฑ์ เทพพิทักษ์
เกณฑ์การคิดค่าKPI2561-2-สรุป610718.xls
2018-07-18 15:53:50
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การคิดค่าKPI2561-2-สรุป610718.xls
912
เกณฑ์การคิดค่า KPI2561-2 เทพพิทักษ์
เกณฑ์การคิดค่าKPI2561-2.rar
2018-07-18 10:22:28
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การคิดค่าKPI2561-2.rar
911
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เชียงเครือ
แบบสำรวจความพร้อมไข้เลือดออก61.docx
2018-07-16 13:32:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมไข้เลือดออก61.docx
910
แบบสำรวจความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านดงพัฒนา รพ.สต.ดงพัฒนา
สำรวจอุปกรณ์ ก.ค.61.docx
2018-07-16 12:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจอุปกรณ์ ก.ค.61.docx
909
แบบสำรวจความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้ รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้
บ้านดอนแคนใต้.docx
2018-07-16 11:48:44
ดาวน์โหลดเอกสารบ้านดอนแคนใต้.docx
908
แบบสำรวจความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ T.Sompong
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก.doc
2018-07-16 11:28:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก.doc
907
ส่งแบบสำรวจไข้เลือดออก ปี 61 (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
ความพร้อมรับมือไข้เลือดออก (แมด).docx
2018-07-16 10:16:40
ดาวน์โหลดเอกสารความพร้อมรับมือไข้เลือดออก (แมด).docx
906
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 รพ.ดงมะไฟ
เตรียมความพร้อมใการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดงมะไฟ.doc
2018-07-13 17:49:03
ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมความพร้อมใการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดงมะไฟ.doc
905
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.นาขาม
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก .doc
2018-07-13 16:28:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก .doc
904
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โคกก่อง
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก.docx
2018-07-13 14:47:20
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก.docx
903
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 รพ.สต.หนองลาดใต้
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561.docx
2018-07-13 13:49:29
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561.docx
902
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โนนหอม
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โนนหอม.docx
2018-07-13 13:09:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โนนหอม.docx
901
ส่งแบบสำรวจความพร้อมรับมือไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แบบสำรวจความพร้อมรับมือไข้เลือดออกหนองปลาน้อย.docx
2018-07-13 13:04:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมรับมือไข้เลือดออกหนองปลาน้อย.docx
900
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 รพ.สต.ดงขุมข้าว
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.docx
2018-07-13 11:23:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.docx
899
ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองสนม
แบบสำรวจความพร้อมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองสนม.docx
2018-07-13 09:20:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองสนม.docx
898
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร 2561 ศสม.ร่มเกล้า
แบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง โรคระบาด.docx
2018-07-06 14:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวัง โรคระบาด.docx
897
php สำหรับ forlife เทพพิทักษ์
php.rar
2018-07-02 15:24:30
ดาวน์โหลดเอกสารphp.rar
896
install_forlife แบบ server และ client เทพพิทักษ์
install_forlife.rar
2018-07-02 15:21:01
ดาวน์โหลดเอกสารinstall_forlife.rar
894
สรุปแผนงบ5ปี (63-67) เทพพิทักษ์
สรุป - 610630-0800.rar
2018-06-30 08:05:22
ดาวน์โหลดเอกสารสรุป - 610630-0800.rar
893
งบลงทุน 63-67 ธาตุเชิงชุม
ฟอร์มแผนงบใหม่ส่งสสจ.ธาตุเชิงชุม.xls
2018-06-29 12:20:49
ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์มแผนงบใหม่ส่งสสจ.ธาตุเชิงชุม.xls
892
งบลงทุน62 เทพพิทักษ์
0.0แบบฟอร์มสรุปแผนงบลงทุนปี 62 อำเภอเมืองสกลนคร-หน่อง3.xls
2018-06-20 11:01:59
ดาวน์โหลดเอกสาร0.0แบบฟอร์มสรุปแผนงบลงทุนปี 62 อำเภอเมืองสกลนคร-หน่อง3.xls
891
โปรแกรมดึงข้อมูลจากฐานโปรแกรม drug_31 เทพพิทักษ์
พัสดุ_สปสช61.rar
2018-04-19 16:30:46
ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุ_สปสช61.rar
890
โปรแกรม Prepack เทพพิทักษ์
PrepackSakon_610320.rar
2018-03-20 22:05:49
ดาวน์โหลดเอกสารPrepackSakon_610320.rar
889
สรุปตัดยอด cockpit 61-02-14 เทพพิทักษ์
สรุปตัดยอดcockpit61-02-14.pdf
2018-02-14 21:40:27
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปตัดยอดcockpit61-02-14.pdf
888
ร่างกำหนดการจังหวัดเคลื่อนที่ เทพพิทักษ์
พอสว610131.pdf
2018-01-26 11:27:57
ดาวน์โหลดเอกสารพอสว610131.pdf
ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: