รายงาน 506 รายวัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
  หน้าหลัก     การใช้งาน     R506 Dashboard     เข้าสู่ระบบ  


แจ้งสถานบริการเครือข่าย cup เมืองสกลนคร

เรื่องการส่งรายงาน 506 รายวัน เนื่องจากไม่สามารถส่งรายงาน 506 ทางเซิร์ฟเวอร์ของจังหวัดได้

จึงให้สถานบริการเครือข่าย cup เมืองสกลนคร ส่งรายงานในโปรแกรมนี้ชั่วคราวไปก่อน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

2008-09-25 14:00:13